Açılımların Yanısıra Atılımlara da Yönelmeliyiz

yazdır / print
Demokrasi, hukuk, kültür açılımları elbette çok önemli.
Peki, üretim, istihdam, iş, verimlilik, ücret ne olacak?


Ekonomide açılım değil, atılım gerekli..hatta zorunlu..
Çünkü; hiçbir üstyapı iyileşmesi tabandan yani ekonomiden destek almadan yürüyemez..
Ekonomide durum nasıl, diye uzun analizlere gerek yok.
Sadece en önemli iki göstergeye bakmak yeterli.
Biri üretim, öteki de istihdam rakamları..
Türkiye esas bu konuları konuşmalı, gündemde tutmalı..
2009’un ilk çeyreğinde bütün dünyanın büyüme hızı yüzde 2.2 küçülmüş.
Türkiye ise aynı dönemde yüzde 13.8 küçülmüş..
Biz bu sayı ile ekonomik daralmada en kötü ülke performansını sergiliyoruz..
İşini kaybeden insanlarımızın sayısı da 1 milyon 200 bin kişiye ulaştı. İşsizlik giderek artmakta..
İşsizliğin sosyal boyutları da giderek artmakta, alım güçleri düşmekte ve durgunluk derinleşmekte..
Gerçek işsizlik oranı neredeyse yüzde yirmilere yaklaşmakta..
Her dört gençten bir’i işsiz durumdadır.
Bazıları da işsizliği normal göstermek için bilim dışı açıklamalar yapıyor.
Örneğin teknoloji geliyormuş da işsizlik o sebeple artmaktaymış.
Teknolojik gelişmenin olduğu her yerde kısa dönemde işsizlik görülebilir. Ama bizdeki işsizliğin esas nedenleri teknoloji değil, yapısal sebeplerdir.
Yeni yayımlanan son kitabımda; “.. imalat sanayinde verimlilikte meydana gelen yüzde 10’luk bir artışın, istihdamda yüzde 0.4’lük bir azalış yarattığı..” ortaya konulmuştur.(Dr. Halit Suiçmez,Verimlilik İstihdam İlişkisi, 2009, Sf;32)
Bu bulgu ne anlama gelir?
Bu sonuç teknoloji ile istihdam arasında zıt yönlü bir ilişki olduğu, yani teknolojinin istihdamı azalttığı ancak, çok az düzeyde bir etkide bulunduğu anlamına gelmektedir.
O zaman bizdeki işsizliğin nedenleri başka yerde aranmalıdır.
Yukarıdaki araştırmada bu konuda ayrıntılı teknik bilgi bulunmaktadır.
Gelelim esas meseleye.

Diyorduk ki, bizde demokrasi, kültür adına bazı açılımlar elbette yapalım.
Ama üretimde, işsizliği azatmada, verimliliği ve ücretleri artırmada neler yapacağız?
Asıl bu konuları tartışalım. Sosyal bilim sonuçlarını öğrenelim ve kullanalım.
Esas demek istediğimiz bu..

Bir cevap yazın