Allah’ın Hakkı Üçtür

yazdır / print
Çocuklar sokakta oyun oynarlarken bir şey de ilk defasında başarılı olamadıklarında ALLAH’IN HAKKI ÜÇTÜR derler ve üç defa deneme yaparlar. Çoğunluklada üç denemede başarılı olurlar. Eğer üç denemede de başırılı olamazlarsa itiraz etmezler ve yenilgiyi kabullenirler. Neden üç ?

Allah’ın el Hakk esması Esma-ül Hüsna da bir tanedir.

Neden üç deneme hak olarak söylenir ve üç defa denenir?

 Bunu izah etmeye çalışacağım bilgim dahilinde.

 Allah’ın İlim sıfatı, İrade sıfatı ve kudret sıfatı vardır. Bunlar Zat-i sıfatlardandır.

Bu üç sıfatın Allah’a ait olduğunun asla unutulmaması gerektği şu üç kelime ile belirtilmiştir.

Maşaallah : Alah’ın istediği gibi.Allah ne güzel yaratmış.

Maazallah : Allah’a sığındık. Allah korusun.

İnşaallah : Allah izin verirse. Allah nasip ederse.

Yani bu cümlelerle konuşmasına başlayan demiş olur ki, ALLAH BİLİR, KORUR VE NASİP EDER.

 Kul dünyadaki her işinde yaşam mücadelesi ederken unutmaması gereken üç kelime bunlardır.Manasını bilerek, idrak etmiş olarak bu üç kelimeyi diline tespih eder. Aklından hiç çıkarmaz.

Kehf Sursi

23-) Ve la tekulenne li şey’in inniy faılün zâlike ğada;
Hiç bir şey için “Onu yarın kesinlikle yapacağım”, deme (zira AN’ın maliki, her fiilin faili Allah’dır; irade ve me’şiyyet tektir; üstelik ancak Allah sözünü yerine getirir, va’dini gerçekleştirir, zira her an başka bir şuur hali olan sen yoksun).

24-) İlla en yeşaAllah* vezkür Rabbeke iza nesiyt ve kul asa en yehdiyeni Rabbiy li akrebe min hazâ raşeda;
Ancak “inşAllah=Allah isterse” şeklinde demen, müstesna (uluhiyyet?) … Unuttuğunda Rabbini zikret (Ona dön) … Ve de ki: “Umarım Rabbim beni rüşd olarak bundan (bu durumdan; veya muhtemelen Ashab-ı Kehf’in elde ettiği başarı ve olgunluk’tan) daha kariyb’e (daha yakına; Zati şuhuda) hidayet eder (ki Ümmet-i Muhammed’in rüşd ve kemalatı, Ashab-ı Kehfi’n fevkındedir, demek)”.

39-) Ve levla iz dehalte cenneteke kulte ma şaAllahu la kuvvete illâ Billah* in terani ene ekalle minke malen ve veleda;
 “Keşke cennetine (bahçene?) girdiğinde <ma şaAllah= me’şiyyeti ilahinin meydana getirdiğidir; la kuvvete illa Billah= (benim kudret ve kuvvetim yok) kuvvet ancak Allah iledir (sıfat, mefsufuna tabidir) >, deseydin… Gerçi sen, beni, malca ve evladça kendinden az görüyorsun da”.

Yusuf Suresi

23-) Ve ravedethülletiy huve fiy beytiha an nefsihi ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek* kale meazâllahi inneHU Rabbiy ahsene mesvaye, innehu la yüflihuz zalimun;
Yusuf’un evinde kaldığı dişi kişi, Onun (Yusuf’un) nefsinden murad almak istedi/yumuşak bir şekilde talep etti… Kapıları sımsıkı kapattı/kilitledi… “Çabuk, haydi; seninim, gel” dedi… (Yusuf) dedi ki: “Maazallah= Allah’a sığınırım!… Muhakkak ki O (Allah/Mısır’ın Aziyzi) Rabbim’dir, mesva’mı (kalma yerim, mevkim) ihsan etmiştir… Muhakkak ki zalimler iflah etmezler.

İlim, irade ve kudret sıfatlarının Allah’a ait olduğu bilinciyle yaşamak çok önemlidir.

Enfal Sursi

17- Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin Allah attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Allah işitendir, bilendir.

 İnsan Sursi

30- Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 Tekvir Suresi

29-Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.

Rum Suresi

8- Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.

 Allah’ın üç hakkını kendisinde inkar eden kendisini felakete atmış olur.BEN BİLİRİM diyen, BEN KORURUM diyen, BEN KAZANDIM diyen felakettedir.

13 Eylül 2009 Pazar

Bir cevap yazın