Bağ-Kur’lunun Destek Primi Maaştan Kesiliyor

yazdır / print
Okurumuz Osman Gürkan Ayaz diyor ki; Emekli Sandığı emeklisiyim. Bir iş yeri açarsam destek primi kesintisine tabi olacak mıyım?

Aslında okurumuzun sorusu emekli olduktan sonra esnaflık yapan, serbest meslek kapsamında işyeri açan veya 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olmayı gerektiren şirket ortaklığı bulunan emeklilerin tümünü ilgilendiriyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, Banka Sandıkları veya reform sonrasında SGK’dan emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlayanların sosyal güvenlik destek primleri, 01.10.2008’den beri SGK’dan almakta oldukları emekli maaşlarından kesilmektedir. Emekli maaşlarından kesilecek sosyal güvenlik destek primi tutarı, 2010 yılı için yüzde 14 olup 2011 yılı ve izleyen yıllarda da yüzde 15 oranında uygulanacaktır.

Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek priminin üst sınırı 4(b) sigortalılarına 2010/Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek tutardır. Buna göre, 2010/Ocak ayında 4(b) (Bağ-Kur sigortalısına ödenen en yüksek yaşlılık aylığı 2.076,85 TL olup, 2010 yılında aylıklardan kesilecek SGDP miktarı 290,76 TL’den fazla olmayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık ve malullük aylıklarından süresinde kesilmeyen sosyal güvenlik destek primi borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler prim gün sayısına ilave edilmediği gibi, emekli maaşında artış sağlamamakta veya toptan ödeme yapılmamaktadır. Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacatır.

Bir cevap yazın