Bağ-Kur’lunun Primi İşçisinden Az Olamaz

yazdır / print
Sosyal güvenlik reformu öncesinde Bağ-Kur sigortalılarının primleri bulundukları basamak üzerinden hesaplanmaktaydı.

Reformla birlikte 4-b (Bağ-Kur) sigortalılarının aylık prime esas kazançlarının asgari ücretle bir günlük asgari ücretin 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olduğu belirtilmiştir.

Halen bu oranlar 693 TL ile 4504,50 TL olarak uygulanmaktadır.

4-1/b bendi kapsamındaki sigortalılar tarafından gelir beyan formu ile aylık prime esas kazanç beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, asgari ücret üzerinden belirlenecektir.

4-1/b’li (Bağ-Kur’lu) işveren olup işçi çalıştırıyorsa en yüksek ücret ödediği işçisinden daha az gelir beyan edemeyecektir.

Özellikle uygulamada 4-1/b’li (Bağ-Kur’lu) sigortalıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

***

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesi

Tek bildirime yönelik 5838 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonucunda işçi giriş ve çıkışları ile işyeri bildirimleri sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılıyor.

Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi işlemleri, http://app.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linkinden yapılabiliyor.

01.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile işverenin, işe aldığı işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na takip eden ayın 15’ine kadar verdiği “İşçi Bildirim Listesi” ile iş sözleşmesi sona eren işçiler için düzenlenen “İşçi Çıkış Bildirim Listesi,

İşyeri bildirimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine bir ay içinde yapılması gereken, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü İşyeri Bildirgesi”,

İşverenler tarafından 15 gün içinde düzenlenerek İŞKUR’a verilmesi gereken “İşten Ayrılma Bildirgesi” uygulamadan kaldırılmıştır.

Ancak, İŞKUR aylık iş gücü çizelgesi uygulaması devam etmektedir.

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği’nde ve eki sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinde değişiklik yapılmış sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerine yeni haneler eklenmiştir.

Bu nedenle işe giriş bildirgeleri verilirken yeni eklenen hanelerde istenen bilgilerin de ilave edilmesi gerekmektedir. Yeni işe giriş bildirgesinin 1″ numaralı “meslek adı ve kodu” alanına 4/1-a bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yapılacak mesleğin adı ve kodu işaretlenecektir.  Bilindiği üzere meslek adı ve meslek kodu Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Yeni eklenen haneden 20 numaralı “2821 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu” alanına işveren vekili için 1, İşçi için 2, 657 SK (4/b) kapsamında çalışanlar için 3, 657 SK (4/c) kapsamında çalışanlar için 4, Çıraklar ve stajer öğrenciler için 5, Diğerleri için 6  kodu işaretlenecektir.

5510 sayılı  Kanun  gereğince  işveren  adına  ve  hesabına,  işin  veya  görülen  hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse işveren vekilidir. İşveren vekili 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı olup 2821 sayılı Kanun’a göre işveren sayıldığından aynı zamanda sigortalı olan işveren vekilleri için (şirket müdürü, genel müdür v.b.) “1-İşveren vekili” alanı işaretlenecektir.

Yine, sosyal güvenlik kanunlarına göre emekli olup aylıkları kesilmeden 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a bendine tabi çalışanlar için de diğer sigortalılarda olduğu gibi “2- İşçi” alanı işaretlenecektir.

Bir cevap yazın