Archive for Eylül 15th, 2017

Eyl 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

Published by under Editör

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

İÇİNDEKİLER | INDEX  Sayfalar 1 A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu / Editörden 2 The Place and Dımensıon Of Immıgratıon In Polıtıcal Impact Analysıs: The Case Of Turkey / Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri Ve Boyutu: Türkiye İncelemesi / Prof.Dr. Yakup BULUT, […]

No responses yet

Eyl 15 2017

A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu

Published by under EDİTÖRDEN

Merhaba Kent Akademisi Okurlarımız; Yine, yeni bir sayıda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz sayımızda, güz sayımıza ilişkin konular, alt başlıklar vermiştik. Bu konulara ilişkin özel makaleler tercih edilmediğinden, her sayı bir konuda odaklanmanın akademik insan gücü ve araştırmacı bağlamında alt yapının oluşmadığını düşündük. Bunda dergimizin daha yeni uluslararası alana yönelmesinden, ülke içinde bu alana özgü […]

No responses yet

Eyl 15 2017

Case: In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction

In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction Durum: Uygarlıkların Derinliği Kapsamında, Plastik Dijital Yokoluş Dünyanın varoluşundan bu güne yer küre üzerinde yaşayan insanoğlu, uygarlığa yönelik yüzyıllarca, hatta bin yıllarca, kendisinden sonraki nesillere ulaşabilecek eserler bırakmıştır. Bu nedenledir ki, insanlık olarak bu günkü uygarlıklarımızın geçmişle bağlantısını ve gelece yönelik kestirimlerini bu kadim […]

No responses yet

Next »