Devletin Valisi Devletin Ordusu ile Savaşıyor

yazdır / print
Sahte belgeler ile Orduya karşı yürütülen savaşa, artık devletin valileri de iştirak etti.

Bu savaşa onlar demokrasi diyor.

Abant toplantısına katılan Bolu Valisi darbecileri yargılayamadığından yakınarak, sözünün sonunu “Yes We can” diye İngilizce bitirdi. Obama da Türkiye Büyük millet Meclisinde yaptığı konuşmada, pardon bize verdiği talimatlardan sonra aynı cümleyi kullanmıştı. Evet, biz yapabiliriz.(yes we can)

Abant Toplantıları, bazen Diyarbakır’da Bazen Kerkük’te yapılır. Her seferinde Türkiye’nin üniter yapısı tartışma konusu edilir.

Üniter yapının, bağımsızlık ve laikliğin Ordu tarafından savunulması bunları çok rahatsız eder. Ordu tarafından Anayasa’nın kuruluş felsefesine ait maddelerin savunulması, bunlar tarafından tehdit diye algılanır. Askeri siyaset yapıyor diye suçlarlar. Hâlbuki Cumhuriyetin temellerini oluşturan maddelerin tartışılması siyaset değildir. Devletin ortadan kaldırılıp kaldırılmaması meselesidir. Yani varlık yokluk meselesidir.

Onlar, çoğunluğu ellerinde tuttuklarına göre her şeyi yapabilirler.

Vatan Toprağını satabilirler.

Federasyona evet diyebilirler.

PKK ile masaya oturabilirler.

Ekümenliği evet diyebilirler.

GAP’ın sularını ve topraklarını yabancılara kullanıma açabilirler.

Ama ah şu milliyetçiler/ulusalcılar olmasa, Amerikanın tüm talimatlarını halka ekonomik etkinlik gibi yuttururuz. Diye düşünürler.

Belgede bir husussa dikkatinizi çekmek isterim. Belgenin arkasındaki güçler belgeyi hazırlarken çok ince bir hususa dikkat etmişler.

“AKP ve Gülen’i bitirme planı” ifadesinde; AKP ve Gülen Örgütünü aynı değerde göstererek, Türk askerinin irtica ile mücadelesinin önüne set getirilmek istenmiştir.

Meşru bir kurum olan AKP ile meşru olmayan bir Örgüt (cemaat) aynı kefeye konmuştur.

Amaç Gülen Örgütünü meşrulaştırmaktır.

20.6.2009, bulentesinoglu@gmail.com

Bir cevap yazın