Dünya Terazi’nin Üzerinde!

yazdır / print
Uzun zamandan beri, astrolojik gerçeklere değinmemiştim.. Koç, Boğa,  İkizler, Akrep gibi A tipi kişilikli burçlar ile Oğlak,Yengeç, Balık, B tipi kişilikli burçlar üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak daha önce birçok yazı ile değerlendirmelerde bulunmuş, Terazi ve Başak burcunun değerlendirmesini ötelemiştim. Bu pazar yazısını terazilere ayırmak için bir fırsat bulabildim.

Evrenin en önemli olgusu olan “denge” faktörü, terazinin vazgeçilmezleri arasındadır. Her ortamda ve her zamanda denge arayışlarının peşinde olan teraziler, bu dengeyi otoritede, hiyerarşide, ekonomik, siyasal ve/veya fiziksel güçte bulurlar veya bulmak isterler. Çünkü güç, terazi için dengenin vazgeçilmezidir. 

Adil olsun veya olmasın dengeleri genellikle güç sahipleri koyduklarındandır ki, güce dolayısıyla otoriteye olan bağlılıkları esastır. Bu nedenledir ki, teraziler içten içe B tipi kişiliklerini düzenin ikamesi ve bekası için harcarlar. Kabaca incelendiğinde zaten yargıçların hukukçuların çoğunun terazi burcundan oldukları ortaya çıkacaktır. 

Sırf denge arayışı için, ya da kendine göre bir denge bulmak için terazilerin haklı haksız tartışmalara katıldıklarını hatta bu tartışmayı bizzat çıkardıklarını görebiliriz. Alınganlıkları da, insanları veya çevreyi kendilerine göre veya görmek istediklerine göre değerlendirmeleridir. 

Terazi, gücün ve dengenin bir sonucu olarak, zarafet, estetik kaygılar nedeniyle içindeki devinimlerini sürekli olarak devam ettirir. İkizlerin temel ve en önemli olgusu olan değişim, terazide, kararsızlık olarak kendini gösterir. Son derece elitist (seçkinci) davranış sergileyen teraziler çoğunlukla ya empati yapmayı beceremezler veya empati yapmaya gerek görmezler. Çünkü onlar için önemli olan idealdir.  

Hukukun Terazisi, Terazinin Dengesi: 

Terazilerin, hayatın gerçekleriyle çok ta fazla barışık oldukları söylenemez. Onların idealistliği onlara güvenilir bir kişilik kattığı gibi, akıl, mantık ve estetik değerler hayatın temelini oluşturur.

Terazinin ilk bakıştaki kararsızlığı, idealistliğindendir. Neticede denge zordur ve ideal olarak bir terazi kendine göre en güçlü veya güvenilir dengeyi arar, bulduğu dengeye de çok uzun yıllar sadık kalır. Bu onları ister kadın olsun ister erkek, ilişkilerinde sadakate götürür. İlişkiye başlangıçları zor olduğu kadar, kurdukları ilişkideki sabır ve istidadı o kadar yüksektir. Bu bağlamda, bir kısım burçlarda olduğu gibi, genellikle kendi burçlarıyla daha iyi anlaşırlar.

Terazilerin, bütün insanlarda genel kişilik özelliklerinden biri olan A tipi ve B tipi kişilik yapılarının da orta noktasında yer aldıklarını söylememiz abartılı olmayacaktır.

Çoğu zaman, kararsızlıkları yüzünden yanlış anlaşılan Terazilerin istikrara (kararlılığa) olan aşırı tutkusu ilk etapta çelişki gibi görülse de aslında bu davranış onların doğasının bir gereğidir. Zira zor karar verip verdikleri kararda da dirayetle sabit kalırlar.

Terazi, yayın veya ikizlerin çılgınlıklarına karşın her zaman kaygıyla yaklaşmış, bir nevi bireysel dengenin ve bireysel dengelerin bileşkesi olan toplumsal dengelerin sağlayıcılığına soyunur. Ancak ani değişikliklerde, ilk yapacakları şey, derhal en yakındaki otoriteye sığınmak olur.

Hız ve değişim terazi için temkin demektir. Yeniler her zaman çok zahmet etmesi gereken kişilerdir teraziler için. Bir ikizler veya yay ne kadar hızlı arkadaşlıklar veya dostluklar kurarsa, ikizler tam tersi o kadar zor bağlantılar kurar.

Politika bence terazinin en favori mesleğidir. Yalnız, terazi burcundan çıkan politikacıların çoğunlukla “politikacı” değil “devlet adamı” olma sıfatları daha ön plandadır. Bu olayı ben Türkiye’nin en hareketli yıllarında yöneticisi olmuş, hem başbakanlık hem Cumhurbaşkanlığı yapmış Merhum Turgut ÖZAL’da bizzat görmüşümdür. Ülke yönetiminin en ideal dengesini, dört eğilimde bulan (Liberal, İslamcı, Milliyetçi ve Sosyal demokratların bileşimi), Özal, bu sayede ülkeyi uzun yıllar yönetebilmiştir.

İster erkeklerde ister bayanlarda olsun, teraziler aslında toplumda iyi bir “iknacı” dırlar. Yalnız yine de terazilerin iknacılıkları ön planda olsa da, subjektiflikten başarı bir şekilde kurtulabildiklerini söyleyemeyiz. Kendileri iknayı sevdikleri bir gerçek iken buna karşın, başkaları tarafından ikna edilmeleri de oldukça zordur.

Terazi erkekleri aklın ve sağduyunun temel taşı olsa da, terazi kadınlarının seçkinciliği onların en dayanılmaz (bir diğer bakışla katlanılmaz) yönleridir. Mütevazı yaşamlar, salaş veya sıradan görünümler onlar için kurtulunması gereken olgulardır.

Teraziler için en büyük risk veya sıkıntı, tartışmaya veya monoloğa olan düşkünlükleridir. Bu açıdan bakıldığında dayanılabilir bir partner olmadıkları ortadadır. Yalnız özellikle bayan terazilerin güven ve prensiplilikleri erkekler için son derece caziptir. Hem erkekleri hem bayanları mantıklı birer romantiktirler. Artık nasıl bir romantiklikse. (Tabi bana göre))) Gerek terazi erkekleri gerekse kadınlarının adı konulmamış flörtü sevmediklerini mutlak gerçek olarak ifade etmeliyiz.

Kendini ikizler olarak tanımlayan bendeniz, terazileri sıkıcı olarak görse bile, toplumun dirlik ve düzeni için vazgeçilmezliklerini de bilir.

Not
Bu yazı, http://www.bilgiagi.net, http://www.bilgievreni.com, http://www.gazetecanik.com, http://www.balikesirbirlik.com http://www.kamudanhaber.com, http://www.haberanaliz.net, http://www.siyasalforum.net, http://www.gunesgazetesi.net, http://www.gercekgazete.web.tr, http://www.ahmetfidan.com ile, Gerçek Gazete, Balıkesir Demokrat, Halkın Sesi, Güney Marmara Yaşam ve Fatsa Güneş gazetelerinde yayınlanmaktadır. Yazarın izni olmaksızın başka hiçbir yayın organında kaynak veya dipnot göstermeksizin kısmen veya tamamen alınamaz, çoğaltılamaz.

Bir cevap yazın