Emekli Memurun Destek Primi

yazdır / print
Emekli memurun destek primi
İsmini vermek istemeyen bir okurumuz “Emekli Sandığı emeklisiyim. Yeni bir işte  sigortalı olarak çalışabilir miyim?” diye   soruyor.

Memurlar emekli olduktan sonra, bir işyerinde hizmet akdine tabi iken 4-1/a bendi kapsamında (SSK’lı) çalışabilirler. Kendileri emekli maaşlarını tam olarak alır. Ancak, işyerinden aldıkları ücret üzerinden sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekir.

Gerek Bağ-Kur, gerek Emekli Sandığı ve gerekse de SSK’dan emekli aylığı almakta iken 4-1/a bendi kapsamında (SSK’lı) çalışmaya başlayanlardan % 30 oranına kısa vadeli sigorta kollarına ait prim oranı ilave edilerek sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

Yani, destek primi işyerinden alınan ücret üzerinden yüzde 7.5 işçi payı, yüzde 22.5 + kısa vadeli sigorta kolu olmak üzere; işyerinin tehlike sınıfına göre değişmek üzere toplam yüzde 31-36.5 arasında değişmektedir.

***

İki yerde çalışabilir miyim?
Okurumuz Nevzat Erdem diyor ki; “Bir işyerinde çalışırken ikinci bir işyerinde de çalışıp prim ödeyebilir miyim? Primlerim asgari ücretten ödendiği zaman ben farkı ödeyerek üst kademeden prim ödeyebilir miyim?”

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, bir kişinin aynı anda birden fazla işyerinde çalışmasında yasal bir sakınca bulunmamaktadır. İki, üç, dört yerde çalışabilirsiniz ve her çalıştığınız işyerinde SGK primleriniz ayrı ayrı yatırılır. Bunların SSK prim tavanını (4.504,50 TL) aşması halinde, tavanı tutarın işçi payını iade alabilirsiniz. Ancak asgari ücretle sigortalı olanların bu tutarın üstünü kendilerinin yatırmaları mümkün değildir.

Bir cevap yazın