Tag Archive 'kent akademisi'

Haz 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

Published by under Editör

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

İÇİNDEKİLER  Sayfalar 1 Several Changes in the New Publication Period (Summer 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 Yaz Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden 2 Importance Of Marına Management and Organızatıon For Lıvable Coastal Cıtıes / Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun Önemi / Yrd.Doç.Dr. Aziz MUSLU 123/138 3 Healing Gardens In The Mega Cities; Example […]

No responses yet

Mar 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

Published by under EDİTÖRDEN

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

İÇİNDEKİLER 1 Several Changes in the New Publication Period (Spring 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 İlkbahar Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden 2 Space Quality in the Use of Public Areas / Eminönü Mercan Neighborhood / Kamusal Alanların Kullanımında Mekan Kalitesi; Eminönü Mercan Mahallesi Y. Mim. Seda SAYLAN, Doç.Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ-DİNÇER 1-18 3 Problems Arising in The […]

No responses yet

Mar 15 2017

2017 İlkbahar Sayısı ve Yayın Süreçleriyle İlgili Düzenlemeler

Published by under EDİTÖRDEN

Editörden Kıymetli okurlarımız; Dergimiz 2017 yılından itibaren bütün alt yapılarını “Uluslararası Hakemli ve İndeksli Dergi formatına kavuşturma sürecine girmiş olup, bize göre, buna ilişkin ilk aşama olan, TÜBİTAK Dergi Park kapsamına taşınmış bulunmaktayız. Aynı şekilde, 2017 yılı ikinci yarısı itibarıyla TÜBİTAK indeksine girmeyi hedeflemektedir. Özellikle uluslararası alan indekslerine hazırlık noktasında açık erişim kaynaklarımızı optimize etmeye […]

No responses yet

Next »