Tag Archive 'Kent'

Haz 15 2017

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi

Published by under Mahmut Turan EKTİREN

The Relation Betveen Urban Space and Urban Characteristics Mahmut Turan EKTİREN İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD E-posta: mahmutektiren@gmail.com ÖZ Yapılan bu araştırmanın amacı tarihsel süreç içerisinde kent kavramını ele alarak, kent meydanlarının kent kimliği ile ilişkisini incelemektir. Bu bağlamda, temel olarak meydanlar alt öğeleri ile birlikte sabit değişken, kent kimliği ise edilgen değişken […]

No responses yet

Mar 15 2017

Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Değişiklik Sonrası, Yerel Yönetimler, Orman, Çevre ve Şehircilik Mevzuatlarına Göre, Meskun Mahal ve Avlak Bölgelerin Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar

Published by under Ahmet FİDAN (Yrd.Doç.Dr.)

ÖZET: İnsan topluluklarının yaşamakta olduğu yerler tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Bu kavramlar kent bilimi, yerel yönetimler, sosyoloji (toplum bilim) beşeri coğrafya, antropoloji arkeoloji gibi kimi disiplinlerde doğrudan veya dolaylı olarak çerçevesi çizilmiş kavramlardır. Bu çerçevede öncelikle “meskun mahal” kapsamında kavramsal terminolojiyi en kısa şekilde ortaya koymak gerek.

No responses yet

Ara 15 2015

Daralan Kentlerde ve Zamanda, Kısalan ve Yüzeyselleşen Edebiyat Ortamında Çocukların ve Gençlerin İdeal Gerçeklik ve Reel Gerçeklik İkileminde Algı ve İlgi Sorunsalı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi   Özet: Teknolojik ve demografik gelişmelerin bir sonucu olarak Mekan daraldığı gibi, zaman da daralmakta dünyada her geçen gün. İnsanlar önce kırdan kentlerin daralan alanlarına hücum ettiği gibi, adeta kibrit kutusu gibi evlere yığıldılar. Mekansal anlamda bu yığışma, san’ata dair, edebiyata dair içeriğe ve niteliğe dair hemen çoğu […]

No responses yet

Next »