Tag Archive 'Kent'

Ara 15 2017

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi

Published by under Mahmut Turan EKTİREN

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi Mahmut Turan EKTİREN İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, E-posta: mahmutektiren@gmail.com   Relation of Urban Squares with Urban Identity ABSTRACT The objective of this study is to study the relation between a city stuares and city identities by working on the term of city in a historical […]

No responses yet

Haz 15 2017

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi

Published by under Mahmut Turan EKTİREN

The Relation Betveen Urban Space and Urban Characteristics Mahmut Turan EKTİREN İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD E-posta: mahmutektiren@gmail.com ÖZ Yapılan bu araştırmanın amacı tarihsel süreç içerisinde kent kavramını ele alarak, kent meydanlarının kent kimliği ile ilişkisini incelemektir. Bu bağlamda, temel olarak meydanlar alt öğeleri ile birlikte sabit değişken, kent kimliği ise edilgen değişken […]

No responses yet

Next »