Tag Archive 'küresel kentsel alanlar'

Eyl 15 2012

Kapak: Ekümenik Kentsel Alanlara Doğru / EDİTÖRDEN

Published by under EDİTÖRDEN

Değerli Okurlarımız; Küreselleşme ve yerelleşme, ilk bakışla birbirine karşıt olan iki ayrı olgu olarak görülse de, bu iki kavramın, aslında birbirini tamamlama noktasında ne kadar önemli olduğu muhakkaktır. Bu bağlamda, kapitalizmin hormonlu olarak geliştirdiği büyüme ve genişleme aynı zamanda ‘bilinirlik’ olgusunu da tetiklemektedir. Küreselleşmenin kendi obez yayılımı için, yerelleşme kaçınılmazdır. Zira yerel bilindikçe ya da […]

No responses yet