Tag Archive 'türkiye'

Haz 15 2017

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decision-Making Methods For The Cities In Turkey   Ertuğrul AYYILDIZ *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr Miraç MURAT Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü miracmurat@ktu.edu.tr ÖZET Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da […]

No responses yet

Ara 15 2016

Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Beleediyesi Örneği

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY 7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ÖğretimÜyesi spaksoy@kilis.edu.tr  ÖZET 2010 yılında Tunus’tan başlayıp günümüzde de süren ve bütün Ortadoğu coğrafyasına yayılan Arap Baharı, Suriye dışındaki bütün ülkelerde hızlı bir rejim değişikliğine sebep olmuş ancak Suriye’de rejim değişikliği olmamış, uzun süren bir iç savaş haline dönüşmüştür. Bu iç savaş sadece Suriye’yi değil […]

2 responses so far

Mar 15 2015

Ermeni Soykırımı Bağlamında Kafkasya ve Bölge Politikasında Söz Sahibi Ülkelerin Etkileri

Published by under Halil DAĞ

Halil DAĞ www.yazarportal.com İnteraktif Köşe Yazarı Gazetesi Yayın Editörü hdag77@hotmail.com ÖZET: Her ölüm ve çekilen acı muhatabın kendisi için kıyametin kendisidir. Bu yüzden kimsenin kıyameti hakkında fikir yürütmeyi çok da doğru bulmuyorum. Sözün özü; kimsenin acısı bir başkasının acısından aşağı da kalmaz fazla da olamaz. Yıl, 1915… Her ne olduysa, belki de doğrusunu asla öğrenemeyeceğimiz […]

No responses yet

Next »