Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı

yazdır / print
Kıdem tazminatı, 1475 sayılı kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken paradır. Bir işyerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde;

“Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile hizmet akdini sona erdirmesi durumunda” kadın işçilerin kıdem tazminatı almaya hak kazanacakları hükme bağlanmıştır.

Bu madde istinaden kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle, iş sözleşmesinin devam ediyor olması gerekmektedir. Yani, işten ayrıldıktan sonra evlenen kadın işçiye kıdem tazminatı ödenmesi mümkün değildir. Yine, kadın işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı almasını hak etmeyecek şekilde sona ermesinden bir süre sonra evlenme nedeniyle kıdem tazminatı talep etmesi halinde, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Kadın işçiler, evlendikten sonra bir yıl içinde hizmet akdini feshetmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadırlar. Bu hak, sadece kadın işçiye verilmiştir. Erkek işçinin, evlendikten sonra bir yıl içinde bu madde hükmüne istinaden hizmet akdini feshetme yetkisi olmadığı gibi, işverenin de bu maddeye dayanarak kadın işçinin iş akdini feshetmesi yetkisi bulunmamaktadır.

İş ve sosyal güvenlik hukukunda yeni yayınlar

Zaman zaman iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yayınlanan ve siz değerli okurlarımızın yararlanabileceği yeni eserleri tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle uygulamaya dönük olan ve okurlarımızın yararlanabilecekleri bu tür eserlerden haberdar olmaları önem arz ediyor.

Değerli meslektaşım SGK Başmüfettişi İsa Karakaş “SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları” adlı eseriyle iş kazalarından doğan sorunlara ışık tutuyor.

Kitapta,

. İş kazası uygulamasında temel kavramlar ve işyerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmesi,

. İş kazası kavramı, kapsam ve iş kazası sayılan haller,

. İş kazasının bildirilmesi işlemleri,

. İş kazası durumunda sağlanan yardımlar,

. İş kazası halinde işveren-sigortalı ve diğer kişilerin SGK’ya karşı sorumlulukları…

Gibi önemli konular ayrıntılı olarak ele alınıyor.

“SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları” isimli kitabı Adalet Yayıncılık’ın Cihan Sok. 16/B Sıhhiye-Ankara adresinden veya yayınevlerinden alabileceğiniz gibi 0-312-231 17 94 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Yine, sizlere tanıtacağım ikinci bir çalışma da E. Baş İş Müfettişi Tahsin Sınav, ÇSGB İş Müfettişi Arif  Temir, ÇSGB İş Müfettişi Murat Kala tarafından birlikte kaleme alınan “Sorulu Cevaplı ve İçtihatlı İş hukukunda Çalışma Süreleri” isimli kitap.

Öncelikle ekonomik krize çözüm olabilecek, esnek çalışma uygulamaları ve çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerin ele alındığı “Sorulu Cevaplı ve İçtihatlı İş hukukunda Çalışma Süreleri” isimli kitap ayrıntılı bir çaba ve emeğin ürünüdür.

Ekonomik krize çözümün esnek çalışma uygulamalarında olduğu vurgulanan kitapta, 4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nda çalışma sürelerinin düzenlenmesi, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda çalışma sürelerinin düzenlenmesi, radyoaktif ışınlara maruz kalanların çalışma sürelerinin düzenlenmesi vb. ele alınmaktadır.

Kitabı, Yaklaşım Yayıncılık’ın Yıldızevler Mah. 736 sok. No:7 Çankaya Konakları A Blok- Çankaya/Ankara adresinden, Yaklaşım Yayıncılık bölge bayilerinden, Yaklaşım Yayıncılık kitaplarını satan yayınevlerinden alabileceğiniz gibi 0-312-439 43 43 numaralı telefondan da bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın