Oca 18 2008

Editorya | Editorial Board

Published by

www.kentakademisi.com net, org www.jourac.com

 ISSN: 2146-9229

ONLINE BİLGİ İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ

Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği Yayınları (KAŞYAD)

Ahmet Emin Fidan Kültür ve Araştırma Merkezi, Evkaf Mah. Evkaf Sok. No: 34 Fatsa ORDU

E Posta:

bilgi@kentakademisi.com online@kentakademisi.com

Tel / Faks: +90 425 310 20 30

Kurumsal GSM: +90532 486 45 03

* * *

Dergimiz, basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder. Makalelerin tüm hukuksal hakları yazarlarına aittir. Yazarlarımızın izni olmaksızın, yazılar, hiç bir yerde kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.

Yayın Türü:

Bilimsel, hakemli elektronik dergi

* * *

Yayın Dönemi:

Kent Akademisi Üç ayda Bir Yayınlanır

* * *

Online Bilgi, Kültür, Sanat, İletişim ve Medya Hizmetleri

Siteler Topluluğu Adına Sahibi

M. Edip DEMİR

*****

Y A Y I N   K U R U L U

Genel Yayın Editörü

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Yazı İşleri Müdürü ve Sorumlu Müdür

Dr. Halit SUİÇMEZ

Yayın Editörü

Yrd.Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK

BRANŞ EDİTÖRLERİ

Prof.Dr. Bilal UÇAR / Kamu Yönetimi

Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ / Mimari ve Şehircilik

Prof.Dr. Mehmet TEKİN  / Ulaştırma Taşımacılık

Prof.Dr. İsmet BALIK / Denizcilik İşletmeciliği

Doç.Dr. Gürol ÖZCÜRE / Çalışma Ekonomisi ve  İş Yaşamı

Yrd.Doç.Dr. Osman SİRKECİ / Uluslararası Finans

Prof.Dr. A. İhsan KOLCU / Edebiyat

Teknik Editör

Arş.Gör. Enes Fatih PEHLİVAN

İçerik EDİTÖRÜ

Fatih Furkan FİDAN

Redaksiyon Editörü

Emine Dönüş ÖZATAR

*****

Reklam ve Tanıtım Koordinatörü

Nurdan KIZILAY

Hukuk Danışmanları

Av. Sibel SEVİNÇ

Bilişim Teknik Danışmanı

Baran Kadir GERAY

*****

T E M S İ L C İ L İ K L E R

Ankara Bölge Temsilcisi

Mustafa Nevruz SINACI

Karadeniz Bölge Temsilcisi

Yrd.Doç.Dr. Osman SİRKECİ

*****

Y A Y I N   B İ L İ M / D A N I Ş M A    K U R U L U

(Sıralama Ölçütü: Unvana göre, alfabe sırası)

Prof.Dr. Adem ESEN / İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet YÖRÜK / Kadir Has Üniversitesi

Prof.Dr. Ali İhsan KOLCU / Giresun Üniversitesi

Prof.Dr. Bedriye TUNÇSİPER / İzmir Demokrasi Üniversitesi

Prof.Dr. Cansevil TEBİŞ / Balıkesir Üniversitesi

Prof.Dr. Cavide UYARGİL / İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Fatih SAVAŞAN / Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr. Hülya BAYKAL /Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Ing. Iuliu (Gyula) SZÉKELY / Transylvania Üniversitesi

Prof.Dr. İnci ARTAN / İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet TEKİN / Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI /Yüzüncüyıl Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa ILICALI / Erzurum Milletvekili

Prof.Dr. Ruşen KELEŞ / Ankara Üniversitesi

Doç.Dr. Aynur CAN / Marmara Üniversitesi

Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ / Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA / Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Doç.Dr. Pelin Pınar ÖZDEN / İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr. Tuna BASKOY / Ryerson University

Doç.Dr. Zhanna YUSHA / Rusya Bilim Akademisi Sibirya Filoloji Enstitüsü

 *****

H A K E M   K U R U L U

(Sıralama Ölçütü: Unvana göre, alfabe sırası)

Prof.Dr. Ahmet Güner SAYAR / Beykent Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ahmet Vefik ALP / Alp Architects Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Ahmet YÖRÜK / Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğr.Üyesi

Prof.Dr. Ali İhsan KOLCU / Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Cansevil TEBİŞ / Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Cavide Bedia UYARGİL  / İstanbul Üniv. İşletme İktisadı Enstitüsü Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Fatih SAVAŞAN / Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Gürbüz GÖKÇEN / Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Halis Yunus ERSÖZ / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Hamza AL / Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Harun DEMİRKAYA / Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Fak. Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Havva İnci Erdem ARTAN / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Ing. Iuliu (Gyula) SZÉKELY / Sapientia Hungarian Universty of Transylvania, Faculty of Tech. and Human Sciences

Prof.Dr. Kemal YILDIZ / Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Mehmet TEKİN / Gaziosmanpaşa Üniv. Tokat Teknik Bilimler MYO Öğr.Üyesi

Prof.Dr. Metin AYIŞIĞI / Yüzüncüyıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof.Dr. Yakup BULUT / Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Aynur CAN / Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Dündar DENİZER / Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Mahmut Abdullah ARSLAN / Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Merziyye NECEFOVA / Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Pelin Pınar ÖZDEN / İstanbul Üniv. SBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilimdalı Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Perihan MUŞ / Marmara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Serap İNCAZ / Nişantaşı Üniv. İİSB Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Sevim BUDAK / İstanbul Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Tan BAYKAL / The University of Tampa Öğr. Üyesi / Florida

Doç.Dr. Tuna BASKOY / Ryerson Univ. Politics and Public Administ. Öğr. Üyesi/ Toronto

Doç.Dr. Yüksel DEMİRKAYA / Marmara  Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Zhanna YUSHA / Rusya Bilim Akademisi Sibirya Filoloji Enstitüsü Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Derya IŞIK / Bartın Üniv. Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Ercan YÜKSEKYILDIZ / Ordu Üniv. Deniz Bilimleri Fakültesi  Öğr.Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Güran YAHYAOĞLU / (Merhum, Dergimizin İlk hakem hey. üyesi)

Yrd.Doç.Dr. Hatice YALÇIN / Karatay Üniv. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Hülya YOLASIĞMAZOĞLU / Giresun Üniv. Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. İsmail Hakkı TEKİNER / Gelişim Üniversitesi Uyg.Bil.Yüks. Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN / Ordu Üniv. Ünye İİBF Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Osman SİRKECİ / Giresun Üniv. Siv.Hav. Y.Okulu  Havacılık Yön. Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Serkan PERKMEN / Balıkesir Üniv. Öğr. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Nurcan SÜKLÜM / Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Hasan TAŞÇI / Esenler Belediye Başkan Yardımcısı

Dr. Halit SUİÇMEZ / Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı

Dr. Setenay EKŞİOĞLU/ European Court Of Human Right / Judge

Dr. Simon GRİM / Malta University Finances and Insurance Department

Dr. Kerim TUZCU / Manas Üniversitesi

Bican Veysel YILDIZ / Milli Eğitim Bakanlığı

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |