İnsanın İmtihanı (I)

yazdır / print
İsra Suresi

61- (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: “Âdem’e secde edin” demiştik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O ise: “Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?” demişti.

62- (Yine İblis) dedi ki: “Şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki, eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, pek azı hariç, onun zürriyetini kendi buyruğum altına alacağım.”

63- Allah buyurdu ki: “Haydi git! Onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz ki, cezanız cehennemdir, hem de mükemmel bir ceza. ”

64- “Onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas! Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol! Ve onlara vaadlerde bulun.” Fakat şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez.

65- Doğrusu benim (ihlaslı) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter.

ARAF SURESİ

11- Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.

12- (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”

13- (Allah) buyurdu: “Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın.”

14- (İblis) dedi: (Bari) bana (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.”

15- (Allah) buyurdu: “Haydi sen süre verilmişlerdensin.”

16- “Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”

17- “Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın.”

18- (Allah) buyurdu: “Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım.”

19- (Sonra Allah, Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

20- Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti.” dedi.

21- Ve onlara: “Elbette ben size öğüt verenlerdenim.” diye de yemin etti.

22- Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı (önceki mevkilerinden indirdi). Ağacı(n meyvesini) tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeğe başladılar. Rableri onlara seslendi: “Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?”

23- Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!”

24- (Allah) buyurdu: “Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir.”

25- “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!” dedi.

26- Ey Âdemoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Hayırlı olan, takva elbisesidir. İşte bu(nlar), Allah’ın âyetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.

27- Ey Âdemoğulları. Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları, inanmayanların dostu yaptık.

İnsanın imtihan olayı Kuran-ı Kerimde iki surede böyle anlatılır. Bu anlatılan olayı incelediğimizde cevabını bulmamız gereken sorular olduğunu görürüz. Şimdi kafamızda oluşan bu soruları ve cevaplarını yazalım.

Secde nedir ve secdenin zıttı olan kibir nedir  ?

İblis yemin eder mi ?

Allah ın Kendisinin de Yaratıcısı olduğunu bilmiyor mu ?

Mallarda ve çocuklarda insanlara ortak ol ne demek ?

Yalan vaatlerde bulunmak ne demektir ?

İhlaslı kullara Rabbinin Vekil olarak yetmesi ne demektir  ?

Aşağılıklardan yani Süflilerden olmak ne demek ?

Şükretmek ne demektir ?

İblisin saptırabildiklerinde şükür olmaması ne demektir  ?

Adem ve eşi cennette yaratılmıştır. Yeryüzüne indirilmiştir. Peki nasıl ?

Birbirinize düşman olarak inin ne demektir ?

Cennette yaklaşılmaması gereken ağaç nedir ?

Zalimlerden olmak ne demektir ?

Adem ve eşi yasak ağacın meyvesini tadınca ayıp yerleri göründü ne demektir ?

Cennet yapraklarını üst üste yamaya çalışıp üzerlerini örtmeye başladılar ne demektir ?

Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik ne demektir ?

Ey Ademoğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik ne demektir ?

Şeytanın anne babamızın elbiselerini soyarak cennetten çıkarması ne demektir ?

İnsanların şeytanları göremeyeceği yerden onların insanları görmesi ne demektir ?

Şeytanların inanmayanların dostu yapılmış olması ne demektir ?

İlk başta şunu belirtmeliyim ki, kutsal kitabımız kendi kendisini tevil eden mükemmel bir kitaptır. Yukarıda sorduğumuz soruların cevaplarını yine ayetlerde ve hadislerde bulacağız.

Secde nedir ?

Nahl Suresi

48- Onlar, Allah’ın yarattığı birtakım şeyleri görmediler mi ki? Gölgeleri Allah’ın kudretine boyun eğip secde ederek, sağa sola döner, dolaşır.

49- Göklerde ve yer yüzünde bulunan canlılar ve bütün melekler, kibirlenmeden Allah’a secde ederler.

50- Kendilerine hakim olan Rabblerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yaparlar.

Secde Suresi

15- Bizim âyetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar.

16- Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümid içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarfederler.

Furkan Suresi

60- Onlara “Rahmân’a secde edin” dendiği zaman, “Rahmân da neymiş? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?” derler ve bu emir onların nefretini artırır.

Neml Suresi

23- “Gerçekten, onlara (Sebelilere) hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş ve büyük bir tahta sahip olan bir kadınla karşılaştım.”

24- “Onun ve kavminin, Allah’ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan, kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için hidayete giremiyorlar.”

Gördüğünüz gibi kutsal kitabımız secdenin ne olduğu hakkında çok tavsilatlı ayetler barındırıyor.Yani kutsl kitabımız kendi kendisini tevil ediyor.  Allah ı bırakıp güneşe secde eden bir topluluk ve liderleri de bir kadın. Güneşin burada nefs-benlik olduğunu düşünürsek olayı çok rahat kavrayabiliriz. Kadın rumuzu da istek demektir. Nefs-benlik isteklerinin yönettiği bir toplum . Kadın ve güneşi yan yana getirdiğimizde Nefsani isteklerin yönettiği beden-topluluk olarak anlamalıyız.

İblisin kibirlenerek Rahman a secde etmemesi, isyan etmesi secdenin zıttının kibir olduğunu gösteriyor. Secde yokluk, kibir varlık iddiası, benlik demektir. Allah nasip etti demek ile BEN kazandım demenin arasındaki farkı görmemiz, anlamamız, farkı fark etmemiz şarttır.

Not : İlk sorumuzun cevabını bu makalemizde verebildik umarım. Diğer soruların cevaplarını da diğer makalelerimde vermeye çalışacağım.

UĞUR ÖZALTIN / 03 Eylül 2009 Perşembe

Bir cevap yazın