İş Bilir Bakan

yazdır / print
Ne gerek var imar yasasına, yönetmeliklere…

Dolayısıyla planlara, meclis kararlarına…

İmar müdürlüklerine, yapı denetimlerine….

Kaçak bina, kaçak kat var mı?

Var.

Ruhsatı olmayan bina sayısı?

Sayamadığın kadar, envanteri yok.

Nasıl çözülecek?

İş bilir, iş bitirir bir bakan çıkar çözer.

Kim?

Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir.

    *    *   *

Çiçeği burnunda Bakan’a soruyorlar:

İskânı olmayan binaların belirsizliği ne olacak?

Kat mülkiyetinden sonra onu da çözüyoruz. Uzatmadan!

Ne yapılacak?

En önemli sorun, müteahhidin sigorta prim borçları..

Eeeee?

Düzenlemeyle müteahhit borcu, iskan alımına engel olmayacak.

Projesine uygun olmayan mesela 1 metre fazla yükseklik varsa?

Taşma kendi arsasına mı, komşuya mı var bakılacak.

Kendi arsasında ise?

Sorun yok, bina güvenliyse verilecek!

   *     *     *

Ya bir veya 2 kat fazlaysa?

Onu da çözeceğiz.

Nasıl?

Mühendislik raporu isteyeceğiz. Tamam derlerse iskânı alır.

Peki, 3-5 kat fazla çıkıldıysa?

Onları da bazı kriterler belirleyecek. Hazırlıyoruz.

    *       *      *

Senaryo değil, şaka hiç değil.

T.C’nin Bayındırlık Bakanı, ‘ 1. Uluslar arası İnşaatta kalite Zirvesi’ toplantısında söylüyor.

Ne sorulursa, “Sorun değil” diyor.

İşbilir, işbitirir Bakan dediğin böyle olur.

Size ne?

Kaçak semtlerde, çarpık kentlerden…

Bir cevap yazın