Ara 15 2017

Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi

Published by at 00:11 under Mahmut Turan EKTİREN

yazdır / print
Kent Meydanlarının

Kent Kimliği İle İlişkisi

Mahmut Turan EKTİREN

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD,

E-posta: mahmutektiren@gmail.com

 

Relation of Urban Squares with Urban Identity

ABSTRACT

The objective of this study is to study the relation between a city stuares and city identities by working on the term of city in a historical process.

İn this context, mainly, the squares are the fixed variate with their subentries and city identity is the possive variate. The main hypothesis of this article is that there is a relations between the form of the city square and social relations and identity. The subjects of this article are hate; interracting civic sites characters and the effects of the site on the character and identity.

Al the end of study is is asserted that the relation between city identity and city squares is positive in a historical perspective.

Key Words; City, Square, identity, urbanization, arena.

ÖZ

Yapılan bu araştırmanın amacı tarihsel süreç içerisinde kent kavramını ele alarak, kent meydanlarının kent kimliği ile ilişkisini incelemektir.

Bu bağlamda, temel olarak meydanlar alt öğeleri ile birlikte sabit değişken, kent kimliği ise edilgen değişken olarak ele alınmıştır. Makalenin temel varsayımı kent meydanı formu ile toplumsal ilişkiler ve kimlik arasında bir ilişkinin var olduğuna yöneliktir. Birbirleri ile iletişim içinde olan kentsel mekan karakterleri, mekanın karakter ve kimlik üzerindeki etkileri bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan inceleme sonunda kent kimliği ile kent meydanları arasında ilişkinin tarihsel perspektifte pozitif yönlü olabileceği savından yolu çıkılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent, meydan, kimlik, kentleşme, arena.

Makalenin devamı için TIKLAYINIZ!

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.