Mutasavvıf Misyonerler

yazdır / print
Yüzyıllardır İslam ümmetinin tevhid inancını bozmaya salıverilmiş tasavvufçu misyonerlerin şerrinden gafil ve halen bîhaber olan aydınlarımızın gündeminde Hıristiyan misyonerliği var… Hâlbuki ondan daha tehlikeli olan kalenin içinde girmeyi başarmış –gerçi yıllardır hrıstiyan gizli misyonerleri de kalenin içinde ama- mutasavvıf misyonerlik faaliyetleri ümmeti haçlının kucağına itmektedir.

Ey! Ümmet-i Muhammed size muhabbetim ve merhametim mühim gerçekleri ayan beyan şimşek gibi parlatmayı gerektiriyor. Zira merhametlilerin en merhametlisi Rabbimizin gazabını hak edip dillerinden asılacak bilginlerimizin akıbetinden Allah’a sığınırım.

Birkaç sual ile konunun merkezine yaklaşmak istiyorum.

Yıllarca bir cemaatin liderliğini yapmış bir adam şimdi kalkmış ben Hıristiyan papazları çok seviyorum, onlar da beni seviyor, onlarla aramızda uzun boylu bir farklılık yok, onlar da cennete girecek biz de, gelin anlaşıp el sıkışıp dost olalım, dinler arası diyalog kuralım demeye başladı.

Buna benzer ermişlikler kafayı sıyırmak veya iç yüzünü açığa çıkarmak da denilebilir, tasavvuf sapkınlarında pek sık görülür. “Ene’l Hakk” diyeni mi ararsın, Ben Allah’ım iyi bilin de bana tapın diyenimi ararsın, etrafında tavaf ettireni mi ararsın, neler neler…

Sizce İsa Allah’ın oğludur diyen bir Hıristiyan mı yoksa Ben Allah’ım diyen bir tasavvufçu mu daha büyük bir laf etmiştir?

Sizce bir peygamberi Allah’a eş koşan mı yoksa kendisini Allah’a eş koşan mı daha fazla şirk işlemiştir?

Sizce Allah yeryüzüne indi peygamberiyle güreşti de peygamber onu yendi diyen bir Yahudi mi Allah’ın sıfatlarını inkarda öndedir yoksa Allah bana bir kadın olarak geldi… diyen bir tasavvufçu mu inkarda öndedir?

Sizce ben hiç kimsenin önünde secde etmem diyen kâfir mi küfründe ileridir yoksa bazen ben Allah’a ibadet ederim, bazen Allah bana ibadet eder diyen bir tasavvufçu mu daha ileridir?

İşte bu adamlar yüzyıllardır Peter Pavlus adındaki bir Yahudi Hıristiyan oldum diyerek Hıristiyanların dinlerini bozduğu ve İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu şirkini onların dinlerine bulaştırdığı gibi icat ettikleri tasavvuf şirkiyle İslam ümmetinin dinini bozmuş, onları binlerce parçaya ayırmış, sırat-ı müstakıymin sağına, soluna oturup insanlara bu tarafa gel diyen şeytanlar gibi bir çok yollara tarikatlara ayırmış, yoldan çıkarmışlardır.

Bu fasid davaları için yetiştirdikleri adamlarını halife olarak vekil olarak birçok şehirlere ve hatta memleketlere göndermişler, misyonerlik yaptırarak insanları İslam inancında şüpheye düşürmüşler, birçoğunu da saptırmışlardır. Halen onların misyonerlik faaliyetleri devam etmektedir. Ya kapı komşunuz, ya camide yanınızda namaz kılan adam mutasavvıf misyonerdir, fırsatını bulduğu anda size bir şeyhin üstün vasıflarından, Süpermenliklerinden ve ilahlığından bahsedecek ve elinizi ona kaptırırsanız, daha nice ilahlarla tanışacak fakat hiçbirini inkâr edemeyeceğiniz kadar onlardan korkutulacaksınız.

Bir cevap yazın