Haz 15 2017

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

Published by under Editör

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

İÇİNDEKİLER  Sayfalar
1 Several Changes in the New Publication Period (Summer 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 Yaz Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Importance Of Marına Management and Organızatıon For Lıvable Coastal Cıtıes / Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun ÖnemiYrd.Doç.Dr. Aziz MUSLU 123/138
3 Healing Gardens In The Mega Cities; Example Of Tehran /  Mega Kentlerde iyileştirme bahçeleri; Tahran Örneği / Mim.Dr. Sima POUYA 139-156
4 The Lımıts Of Freedom In Isaıah Berlın’s Thoughts / Isaıah Berlın Düşünüşünde Özgürlüğün Sınırı Yrd.Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK 157-168
5 Two Drections of Pblic Priveta Partnership (PPP) Aplications to  Local Administrations: Advantages and Disadvantages / Yerel Yönetimlerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarının iki Yönü: Avantajlar ve Dezavantajlar  / Öğr.Gör. Yusuf UYSAL 169-199
6 The Role of Big Data in Reaching Smart City Ideal / Akıllı Kent İdealine Ulaşmada Büyük Verinin Rolü / Emrah AKDAMAR 200-215
7 Resource About Reshaping Of Food And Beverage Culture By Social Media: Sample Gaziantep City / Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli Örneği / Yrd.Doç.Dr Oya ÖZKANLI, Zeynep TUNÇ 216-239
8 The Relation Betveen Urban Space and Urban Characteristics / Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi / Mahmut Turan EKTİREN 240-254
9 Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey / Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi / Ertuğrul AYYILDIZ, Miraç MURAT 255-267
 10 Density and Externalities in Urban Space / Kentsel Alanlarda Daralmalar ve Dışsallıkları / Editörden

No responses yet

Haz 15 2017

Several Changes in the New Publication Period / Yeni Yayın Döneminde Birkaç Değişiklik

Published by under EDİTÖRDEN

Merhaba Kent Akademisi Okurlarımız;

2017 Yaz Sayımıza İlişkin Birkaç Husus

On yıldan bu yana, her yeni sayıda yeni bir heyecan yaşamaktayız. 2017 yılı, bizim için altyapımızı güçlendirme ve atılım yılı olacak demiştik. Bu kapsamda, 2017 başında yayın kurulu olarak dergimizi uluslararası hakemli formata kavuşturduk, yabancı ülkelerden yeni hakemlerle her geçen sayı kadromuz gittikçe güçlenmektedir.

2017 başında dergimizi Dergi Park çatısı altına aldık. Dergimizin dergiparktaki arşivlerinin eklenmesi süreci devam etmektedir. Bu süreçte Tübitak Dizini müracaatımız kabul edilmiş olup, izlenme sürecimiz sonunda İndeks listesinde yer almayı bekliyoruz.

2017 Güz Sayımızda Temamız:

2017 Güz sayımızda, kentsel alanlardaki ve özellikle kent merkezlerindeki yoğunlaşmanın doğal sonucu olan vertikal genleşme ve sorunları konusuna yer vermek istiyoruz. Bu konuya odaklanan makaleleri dergimizde yan manşet olarak yayınlayacağız.

Kentsel Alanda Daralma / Vertical Genleşme ve Yoğunlaşma Konusunda Alt Temalarımız

  • Kent Merkezlerinde Yoğunlaşma ve Vertikal Genleşmenin Mimari Açıdan Dışsallıkları
  • Kent Merkezlerinde Yoğunlaşma ve Vertikal Genleşmenin Mühendislik Açıdan Dışsallıkları
  • Kent Merkezlerinde Yoğunlaşma ve Vertikal Genleşmenin Çevre Bilimleri Açıdan Dışsallıkları
  • Kent Merkezlerinde Yoğunlaşma ve Vertikal Genleşmenin Beşeri Bilimler ve Sosyal Örgü Açısından Dışsallıkları
  • Kent Merkezlerinde Yoğunlaşma ve Vertikal Genleşmenin Kriz ve Güvenlik Yönetimi Açısından Dışsallıkları
  • Diğer Sonuçları

Güz sayımızda bu temalar kapsamında makaleleri tercih etmemiz diğer alanlarda makale kabul etmeyeceğimiz anlamına tabi ki gelmemelidir. Dergimiz sosyal bilimler hatta sosyal bilim uzantılı multidisipliner makaleleri kabul etemktedir, uzun süre bu yayın çizgimizi devam ettireceğiz.

Aydınlık yarınlar temennisi ile.

 

Yayın Kurulu Adına

GENEL YAYIN EDİTÖRÜ

No responses yet

Haz 15 2017

Kentsel Alanlarda Daralmalar ve Dışsallıkları / Density and Externalities in Urban Space

Published by under EDİTÖRDEN

Kentsel Alanda Daralmalar ve

Dışsallıklara İlişkin Birkaç Söz

EDİTÖRDEN

Dünya nüfusu, her geçen saniye daha da artmakta, yer küremiz üzerindeki sabit (sınırlı) mekana karşın, artan nüfus gittikçe daha yoğun olarak bir arada yaşamak zorunda kalmakta. Buna bir de kişi başına düşen araç sayısını eklediğimizde, bir insanın yer küre üstünde kapladığı alana göre, ortalama bir araç, en az 25 insanın yerini kaplamakta. Durum bu noktaya geldiğinden, dünya kentleri, mekanın yatay boyutta genişlemesi imkanı bulamadıklarından dikey (vertical) boyutta genleşmeye devam etmekte. Her geçne gün yeni yaşam alanları bakımından yer yüzeyinin altı derinlere doğru inerken, yer yüzeyinin üstü de göğe doğru yükselmektedir. Continue Reading »

No responses yet

« Prev - Next »