Mar 15 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Publication Period: 37 – Year: 2019 / Editorial Board  I-VIII
** Editorial Letter:

From The Editor: Rules and System Are for People, Not for Rules and System!

Local Elections, It should not Interrupt the Healthy Execution of Urban Services!

IX-XI
1 Assessment of Environmental Problems After Law No. 6360: Malatya Metropolitan Municipality Example – 6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği / Vedat YILMAZ, Şafak KAYPAK 001-028
2 Physical Space Quality of Urban Squares: Istanbul Taksim Square and its Surrounding Area / Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı Ve Yakın Çevresi / Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT 029-041
3 Effectiveness Of Environmental Policies Of Local Governments: A Review Over Ardahan Municipality – Yerel Yönetimlerin Çevre Politikalarının Etkinliği: Ardahan Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme / Sibel ÇALIŞKAN 042-055
4 Municipalities And Immigrant Politics : For Examle Çankırı – Belediyeler ve Göçmen Politikaları: Çankırı Örneği / Yıldız ATMACA 056-066
5 The Development of Population and Facts That Have Part in This Development of Esenyurt – Esenyurt İlçesinde Nüfusun Gelişimi ve Bu Gelişimde Rol Oynayan Etmenler / Fatih AYHAN 067-081
6 Between The City and the Neighborhood Culture Fikirtepe – Kent ve Mahalle Kültürü Arasındaki Fikirtepe / Osman ÖZKUL, Tuğba AYDIN 082-103
7 City Rights And Participation in National and International Law System – Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde Kentli Hakları ve Katılım / Burak KOÇAK, Mücahit BEKTAŞ 104-117
8 The Role of Background in Creation of the Future in Architecture: The Case of Kadıoğlu Neighbourhood, Şanlıurfa – Mimarideki Geçmişin Geleceğin Yaratılmasındaki Rolü: Şanlıurfa İli, Kadıoğlu Mahallesi ÖrneğiFatma Demet AYKAL, Mine BARAN, Meltem ERBAŞ 118-134
9 Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Toplu Taşımacılık Sistemlerine Genel Bir Bakış: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği / Saltuk Aziz GÖKALP 135-147
10 Reflections of The Perception of Civilization in The City / Medeniyet Telakkisinin Şehirdeki Yansımaları / Emine KEF 148-158
11 The Case of BBC-Jeremy Bowen Regarding Media Ethics in Stories on Middle East – Eşik Bekçiliği Teorisi Kapsamında Medya Etiği Sorunsalı – BBC-Jeremy Bowen Örneği / Selçuk OKTAY 159-176
12 Seasons of The Poems by Atilla Ilhan – Atilla İlhan’ın Son Dönem Şiirleri Açısından Mevsimler / Gülay ARIK 177-185
13 Mekânsal Anlamda Lojistik Merkez Kavramı ve Hadımköy Lojistik Merkezi / Fatih YILMAZ 186-199
The Investigation of Association between Financial Performance and Stock Returns by Entropy and TOPSIS – Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Özcan IŞIK 200-213
*** Volume: 12, Issue: 1, Period: 35, Spring 2019 Ful Page 001-213

No responses yet

Mar 15 2019

From The Editor: Rules and Systems Are for People, Not for Rules and Systems!

Published by under EDİTÖRDEN

Yine yorucu ve dop dolu bir sayıda birlikteyiz. 37. sayımızın İlkbahar sayısına geldik. Bu sayımızda da, dergimiz gelişme sürecini devam ettirmekte. Son ay içinde, dergimize katılan alan editörlerimiz,  Coğrafya alanından, Prof.Dr. Mesut DOĞAN, Edebiyat ve Yazın alanından, Prof.Dr. Mesut TEKŞAN ve Ulaşım ve Trafik alanından, Dr. Öğr.Üyesi, Taylan ENGİN, ile birlikte, yayın masamızın üye sayısı 37 branş editörüne ulaşmıştır. Bilindiği gibi, geçen sayımızda, editörlükleri kategorik olarak ayırmıştık. 2019 uygulamamıza geçiş olması noktasında, (Anabilim / Anasanat Dalı) ve alan editörlüğü (Bilim / Sanat Dalı) olarak düzenlemiştik. Artık bu süreci geri dönüşü olmaksızı devam ettireceğiz. Oluşturduğumuz bu yapı ile, adeta, kentin akademisini oluşturmaya başladık. Aynı paralelde, 2019 ile birlikte, editöryal kurulda blok hakem listesi yayınlamak yerine, her sayı için o sayıda hakemlik yapanların listesini yayınlamaya başladık. Şöyle bir baktıımızda, bu sayımızda, yaklaşık 40 civarında hakemimiz, makale yayın süreçlerinde görev yapmış, makalelerin siz okuyucularımızın ve bilim camiasının hizmetine sunulmasına bilim adına katkıda bulunmuşlardır. Kendilerine başta brans editörlerim olmak üzere yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili Yazarlarımız;

Yayın peryodu içinde gönderilen her makaleyi prensip olarak Itenticate programından geçirerek hakem sürecine alıyoruz. Ancak bundan sonraki süreçlerde, makale şablonumuzun kullanılmadan gönderildiği makaleleri, olağan akışına bırakmak, şablona göre oluşturulan makalelerin ise, takipli statüde öncelik verileceğini belirtmek isteriz. 2019 Haziran ayından itibaren dergimiz DOI vermeye başlayacaktır.

Hedefimiz, Kent Akademisi dergimizi bilim camiasında ülkemiz için gurur kaynağı haline getirmek, birkaç sene içinde SCI, SSCI, ISI gibi indekslerde yer alarak dünya bilim çevresinde interdisipliner, multidisipliner, ve transdisipliner çalışmaların odağı haline getirmektir. SCI ve SSCI süreçlerine ilişkin alt yapı çalışmalarımız hızla yürütülmekte, önümüzdeki bir iki ay içinde müracaatımızı yapmış olacağız. Ayrıca, ISI indeks müracaatımız da yakında sonuçlanmak üzeredir. Bu dönemde SOBİAD sosyal bilimler dizini dergimizi indekslemeye başlamıştır. Editörümüz Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ, TR Dizin sürecinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. Dergimizde daha önce 2 olan editör sayımız, görev alanları belli olacak şekilde dergimizin büyümesi, kapsamının genişlemesi ve etki faktörünün artmasına paralel olarak dörde çıkarılmıştır.

Kent Akademisi’nde Baş Editöre Bağlı Editörlüklerin Görev Bölüşümü Şu şekilde olmuştur.  1. Yayın Akışından Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK,  2. Dizin (index) ve Dizin Süreçlerinden Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Huriye TOKER,  3. Tanıtım ve Sponsorluklardan Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ, 4. Teknik İşlerden Sorumlu Editörlük ise Dr.Öğr.Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ tarafından yürütülecektir.

Her yeni sayıda büyümeye ve güçlenmeye yönelik yeni haberler vermek eminim ki beni mutlu ettiği gibi sizleri de mutlu etmektedir.

Yerel Seçimler, Kentsel Hizmetlerin Sağlıklı Yürütülmesini Kesintiye Uğratmamalıdır!

Bu ayın sonunda Türkiye’de yerel seçimler yapılmaktadır. Sadece Türkiye’de değil bütün demokratik ülkelerde yerel seçimler sürecinde, özellikle eski (halihazırdaki) başkan yeniden aday gösterilmemiş veya aday olmamışsa, benden sonra ne olursa olsun mantığıyla kentsel hizmetlerin yürütülmesinde boş vermişlik psikolojisine girmemelidir. Özellikle bu gibi ara dönemlerin kontrolü, merkezi yönetim tarafından ve sivil toplum kuruluşları tarafından titizlikle takip edilmelidir.

Bu ve bunun gibi konuların özellikle vurgulanacağı kapsamda, dergimizin 40. Yayın periyoduna tekabül eden Aralık Sayısı, “Türkiye’deki 2019 Yerel Seçimleri ve Yerel Siyasetin Kentsel İzdüşümleri” temasıyla çıkarılacaktır.

1, Seçim öncesi propaganda süreci,

2, başkanlık sistemi sürecinde oluşan açık ve örtülü ittifaklar,

3, yerel seçim sürecinde yerelde iktidarda olan partideki aday değişimi nedeniyle yerel hizmetlerin istikrarı,

4, yerel seçimin sonuçları ve

5, Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerinin politik gelecekleri bakımından ulusal siyasete etkileri, sayı temamıza ilişkin çağrımızın alt başlıkları olacaktır.

Bütün dünya kentleri, nüfusun yoğunlaştığı kent merkezlerinde sürdürülebilir, ergonomik ve estetik kaygılara yönelmesi kaçınılmazdır. Toplumdaki pasif mobilizasyon ve iletişimdeki dijitalleşme, kentlerin sosyal doku rolünü de derinden etkilemiş ve bu gün artık kentler, dinamik birbirine kayıtsız homosaienslerle dolup taştığından kentler, insanlık adına ruhunu arar hale gelmiştir.

Belki son paragraflarda iç açıcı sözcükler edemedim ama özellikle dünya liderleri ve uygarlığa iz düşümünde bulunabilecek inisiyatif sahipleri konunun bu yönünü ihmal etmemelidir.

Nice sayılarda ve aydınlık yarınlarda buluşmak ümidi ile.

No responses yet

« Prev - Next »