Plan Ve Hedefler…

yazdır / print
Yasa emrediyor:

“Kamu idareleri orta ve uzun vadeli hizmetlerini,

Amaçlarını, temel ilke, hedef ve önceliklerini;

Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerini,

Kaynakları ve dağılımlarını belirleyecektir.”

Destek adresleri veriyor:

“Üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak hazırla”

Büyükşehir belediyelerine süre koyuyor:

Seçimden altı ay sonra meclisine getir”

Oylanacak, yürürlüğe girecek.

Adı; Stratejik Plan.

       *        *

Plan, 2010-2017 dönemini kapsayacak.

Hizmetlerin yol haritası yolacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kolları sıvar.

Önce görüşler alınacaktır.

730      Mahalle muhtarın 84’üne sorulur, 28’i cevap verir.

189 sivil toplum örgütünden 63’üne yazı gider,23’ü karşılık verir.

30 kamu kuruluşundan 11’i ilgilenmez.

5 üniversiteden 2’si görüşüyle geri döner.

5 spor kulübünden 2’si yanıtlar.

36 basın kuruluşundan tek kelime gelmez.

Meslek odaları nedense ‘paydaş’ sınıfında yoktur.

           *         *

Kent, kente sahip çıkanlarındır’ denir, ama bu kadar görüş istenir, üçte biri gelir.

           *          *

Plan kitabı, çoğu grafik ve resimli 290 sayfa.

Görüş bildirenin az, sürenin kısalığından olacak,

Türkiye İstatistik Kurumu yayını gibi…

Gelir yapısı, iş gücü, alt yapı sunumu geriye dönük bilgiler.

İleriye yönelik hizmet-maliyet tabloları ise yok.

           *         *

Kitabın geniş bölümü, durum analizi.

64 sayfası belediyenin mevcut yapısına ait.

3279 personeli, 3203 telefonu varmış.

Kaç kişinin katıldığı bilinmese de;

Çalışanlara anketle sorulmuş:

“Başkana ilişkin düşünceleriniz?”

         *        *

Sonuç:

Yüzde 89,1 iyi ve anlayışlı.

Yüzde 85.9 kent yönetiminde vizyon sahibi.

Yüzde 84,9 iletişim ve koordinasyonu sağlar.

Yüzde 79,9 personele adil davranır.

En az puanı ise; Bilgi paylaşımı ve iş konusunda destek verme özelliğinden almış.

Yani, karnede hal ve gidiş: Pekiyi.

         *        *

Kim, nasıl, hangi düşünce ile hazırlamışsa;

Çalışanların, üst yöneticilere ilişkin görüşü de alınmış.

En yüksek puanlar; müdürlerin.

Ardından,  daire başkanlarının

Daha sonra genel sekreter yardımcılarının

En düşük; Genel Sekreter’in.

Belediyenin ikinci adamının…

             *        *

Sormazlar mı adama…

Stratejik plan neyi hedefliyor?

Bir cevap yazın