Prim Affı Var mı?

yazdır / print
Okurumuz Zeynep İnanç, yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve diğer borçları için bir af çıkartılıp çıkartılmayacağını soruyor.

Gerek sosyal güvenlik ve gerekse de vergi borçlarının af kapsamına alınabilmesi için kanun çıkması gereklidir. Halen bu yönde TBMM’de bir çalışma olmadığı gibi, SGK’da bu yönde bir hazırlıkyapılmamaktadır. Ancak, SGK’na borcu olan işverenlerin 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme yaptırmaları mümkündür.

Borçluların tecil ve taksitlendirme taleplerinin “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” ile işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapılması gerekmektedir.

Talep formu ile birlikte borçlularca, “çok zor durum” halinin tespitine ilişkin “Mali Durum Bildirim Formu” veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirlerce Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor”, ya da halka açık olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilançonun verilmesi gerekmektedir.

Emekli eşe dul aylığı

Ablam ilk eşi vefat ettiğinde hem kendi emekli maşını, hem de vefat eden eşinden dul maşı alıyordu. Sonra ikinci evliliğini yapınca haliyle dul maaşı kesildi. Ablam şimdi eşinden boşandı, yeniden ilk eşinden dul maaşı alabilir mi? Aslı Ortak

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, dul eşler evlendiklerinde dul aylıkları kesilmektedir. Daha sonra yeniden eşlerinin vefat etmesi veya eşlerinden resmi olarak boşanmaları durumunda eski eşlerinden olan dul aylıkları yeniden bağlanmaktadır.

Emeklilik

Stajdan işe giriş tarihim 14.09.1992 olup, daha sonra normal sigortalı olarak işe giriş tarihim 15.11.1997 tarihidir. SSK prim gün sayım 2217, doğum tarihim 01.03.1976. SSK’dan  emekli olabilmem için ne kadar gün çalışmam gerekiyor. Emekli olabilmem için stajdan girişim mi, yoksa ilk işe girişim mi esas alınacak?

Hatice Kancabaş

Meslek liselerinde staj yapan öğrenciler için sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primleri ödeniyor. Emeklilikle ilgili primler ödenmediğinden, staj süresi sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınmayacağı gibi, gün sayısı olarak da değerlendirilmez. Bu nedenle normal prim ödediğiniz 15.11.1997 tarihi sigorta başlangıç tarihiniz olarak dikkate alınacaktır.

15.11.1997 sigorta başlangıç tarihine göre 54 yaşını ve 5975 gün sayısını doldurarak emekli olabileceksiniz.

Doğum nedeniyle işten ayrılma

Okurumuz Zikriye Balaoğlu “1993 yılından beri sigortalıyım. Bu tarihten beri çalışıyorum.  5.353 gün prim ödemem var. Çocuğuma bakmak için işten çıkacağım. İşyerim kanunun belli olduğunu çıkış alamayacağımı söyledi. Sizden ricam bilir kişi olarak çıkış alıp almamam konusunda bilgi vermenizdir.” diyor.

Değerli okurumuz, doğum yapmış olmak veya çocuğuna bakmak için işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Ancak 1999 yılında “506 Sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçilere kıdem tazminatı ödenir” hükmü getirilmiştir. Bu durumda, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup yaşını doldurmayı bekleyen sigortalılara kıdem tazminatı verilmesi gerekmektedir. Bunun için bağlı olduğunuz sosyal güvenlik müdürlüğünden sigortalılık süresini ve prim gün saysını doldurduğunuzu ve emeklilik yaşınızı beklediğinizi, kıdem tazminatı alabileceğinizi belirten bir yazı alarak işverene başvurun.

Bu durumda kıdem tazminatını alabilirsiniz

Bir cevap yazın