SGK’da Güncelleme Çilesi

yazdır / print
Uzun yıllar, ‘mali tatil’ mücadelesi veren mali müşavirler 2 yıl önce sayın Başbakan’ın talimatıyla amaçlarına ulaşmışlardı.

Yapılan yasal düzenleme ile her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil olacağı hükme bağlanmıştır.

Mali tatilde SGK işyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı işten Ayrılış Bildirgesi gibi bir çok belgenin verilme süresi mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

Bir yanda hayatı kolaylaştırmak için çaba verilirken, öte yanda ise vatandaşa çile çektiriliyor.

e-devlete geçtik, artık çile dönemi bitti diyorsanız yanılıyorsunuz.

SGK müdürlüklerinde bu ara güncelleme kuyruğu ve çilesi başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu 25.06.2009 tarihinde yaptığı duyuru ile, e-bildirge uygulaması üzerinden Vergi Kimlik Numarası / TC Kimlik Numarası güncellemesini talep etti.

Çünkü uzun bir zamandan beri SGK bildirgesi ile Maliye’nin muhtasar beyannamesinin birleştirilmesine dönük çalışmalar yapılıyor. Buna hiç kimsenin itirazı yok.

Ancak, bazı işverenlerimizin vergi kimlik numarasının veya bağlı bulunduğu vergi dairesinin unvanının işyeri tescil kütüklerine kaydedilmemiş olması, bazılarının ise tescil kütüklerinde yer almakla birlikte vergi kimlik numaralarının sonradan değiştirildiği ya da hatalı olarak sisteme girildiği anlaşıldığından güncelleme yapılması gerekiyor.

Bunda bir sorun yok. Zira yanlış bir bilgi varsa bunun düzeltilmesinden daha doğal bir şey olamaz.

Yüzbinlerce işveren e-bildirge sistemine giriş yaptığında bilgilerini güncelleyemiyor. Yüzbinlerce işverenin de bundan haberi yok.

Yine, kurumun hatasından dolayı sisteme gerçek kişi olarak kaydı yapılan tüzel kişiler ile tüzel kişi olarak kaydı yapılanlar güncelleme yapamıyor.

Birkaç yıl önce, Dünyanın en güzel sistemlerinden birini kuran ve bürokrasinin kaldırılmasına ön ayak olan SGK, her nedense vatandaşına çile çektirmek için fırsat kolluyor.

Daha önce tüzel kişi olarak kuruma işyeri bildirgesi verilmesine rağmen, kurum tarafından hatalı şekilde ‘gerçek kişi’ olarak kaydedilmiş olması durumunda işverenlerin dilekçe ekinde sunacakları vergi levhası, ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış yönetici, vekil ve ortakların kimlik bilgileri ve ikametgah belgeleri ile bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne başvurması isteniyor.

Zaten daha önce SGK’ya verilen bu belgelerin yeniden neden istendiğini anlamak mümkün değil.

Hani mali tatil vardı? Mali tatilde işverenler, mali müşavirler güncelleme çilesiyle uğraşıyor. Mali tatil deyip, güncelleme yapmayanlar SGK bildirgelerini onaylayamayacak.

Bunun sonucunda da güncelleme çilesini çekmeyenleri ağır para cezaları bekliyor.

Çözüm basit, vatandaş milyarlar harcanan e-sigorta sistemi üzerinden kendi bilgilerini güncellesin.

Madem e-devlet vatandaşına güvenmiyor, o zaman neden milyarlar harcayıp e-devlete geçiyoruz.

Kıdem tazminatında tavan var

1475 sayılı İş Kanunu’na göre, işçilere ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırılmıştır.

Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir.

Buna göre kıdem tazminatı tavanı 01.07.2009-31.12.2009 döneminde isçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı 2.365,16 TL olarak uygulanacaktır.

İşçinin ücretinin tavan tutardan fazla olması durumunda, en fazla tavana kadar olan kısım üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacaktır.

Örneğin, 5000 TL ücret alan ve aynı işyerinde 10 yıldan beri çalışmakta olan bir işçinin, brüt kıdem tazminatı 10 x 2.365,16 TL=) 23.651,6 TL olacaktır.

İşçiler, işverenden tavan tutarın üzerindeki ücret üzerinden kıdem tazminatı talebinde bulunamayacaktır.

Bir cevap yazın