Nis 25 2017

Yayın Süreci | Publication Process

Published by

Dergimiz misyonu gereği, etik ilkeler ve kaliteden sapmaksızın mümkün olan en hızlı şekilde yayın sürecini yürüterek bilime katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, dergimize resmi yayın tarihimizden on beş gün öncesine kadar makale kabul edilmekte. Yayına uygun görülüp de yetişmeyen makale olduğunda, yazarıyla iletişim kurularak bir sonraki sayıya kaydırılmaktadır.

Dergimize gönderilen makale, editoryada en fazla bir gün bekler, derhal hakemlere gönderilir. Hakemlerimize onbeş sayfaya kadar olan makalelerde bir hafta, on beş sayfayı aşan makalelerde iki hafta azami süre verilmektedir. Sonuç olarak ortalama bir makalenin dergimize gönderilme tarihinden yayın kararı tari onbeş günlük süreyi geçmemektedir. Makale yoğunluğuna göre bu konudaki ilke kararımız değişebilse de, yayın kurulu olarak bu ilkemizden mümkün olduğunca taviz vermemeyi planlamaktayız.

Mart Sayısı İçin Örnek Süreç:

Mart Sayısı Yayın Tarihi: 15 Mart

Makale gönderim tarihi: 1 Mart

Makale Ön Değerlendirme Tarihi: 1-2 Mart

Makalenin Hakemlere Gönderilme Tarihi: 2-9 Mart

Makale Yayın Kararı: 10 Mart Tarihli Yayın Kurulu Toplantısı

Yayın kurulumuz olağan olarak dergi olağan yayın tarihinden beş gün öncesi o ayın yayınlarına ilişkin gündemle toplanır.

Makale Yayın Hazırlığı: (Editöryal Süreç) Makalenin teknik olarak yayına hazırlanma süreci beş günü geçemez.

Makale Yayını: 15 Mart / 15 Haziran / 15 Eylül / 15 Aralık tarihlerindedir.

Makale Düzelti Önerileri: 15-20 Mart / Haziran / Eylül / Aralık

Dergi Yayın Kesinleşme Tarihi: 20 Mart / Haziran / Eylül / Aralık

Yayın Süreci | Publication Process için yorumlar kapalı

Comments are closed at this time.