Archive for the 'EDİTÖRDEN' Category

Mar 15 2018

A Few Thing About Next Issue and Publications | Gelecek Sayı ve Yayınlarımıza İlişkin Birkaç Husus

Published by under EDİTÖRDEN

    Yayın Kurulu Adına Dr. Ahmet FİDAN A Few Thing About Next Issue and Publications From the Editor A Few Issues About Urbanization Process We are together again in the 33rd issue. While people is continually increasing, the increases of individual prosperity is not rising in a capitalizm spiral, unfortunately. The living of consumer […]

No responses yet

Ara 15 2017

A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik

Published by under EDİTÖRDEN

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin tam metinlerinin ingilizce gelmesini tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz. […]

No responses yet

Next »