Aho Yemendir Gülü Çemendir…

yazdır / print
Biz Cumhuriyet çocukları, Yemen’i bu Türkü ile biliriz.

Aho yemendir gülü çemendir, giden gelmiyor acep nedendir.

Çanakkale ve Yemen’de çok asker verdik. Yemen en uzak, en uçtaki merkezdi. Çanakkale de, evimizin kapısıydı.

Osmanlı Yemen’e özel bir önem atfederdi. Dini merkez olmasının yanında, İmparatorluk olmanın şanı öyle uzak yörede söz sahibi olmak demekti.

Meğersem Osmanlı’nın Yemen duyarlılığı boşuna değilmiş.

Bu küçük ülke, şimdilerde Amerikan bombalarına hedef olmaktadır. Diyeceksiniz ki, Yemen nere, Amerika nere?

Hint Okyanusunun kıyılarında, Amerika için stratejik öneme sahip, belli sinir merkezleri vardır. Bu noktalar petrolün Amerika’ya güvenli bir şekilde sevkini sağlar. Sıralarsak; Kızıldeniz, Aden, Yemen, Basra Körfezinin çıkışı, Karaci ve Mumbay’dır.

Yemen’in nüfusunun hemen hemen tamamı Arap’tır. Suni Araplar iktidardır. Şii Araplar muhalefettedir.

Irak’ta Şii’leri kullanarak Suni Saddam iktidarını katleden Amerika Yemen’de tersini yapıyor. Sunileri kullanarak, Şiileri öldürüyor. Ama baktı ki, Suniler bu iş için yeterli değil Suudi Arabistan’ın Vahabilerini devreye soktu. Muhalefetteki Zeydi Husi biz Yemen Anayasasına bağlıyız diyor ama dinleyen kim. Asıl olan, Amerikan menfaatleri olduğu için bombalar muhalif olanların tepesine iniyor.

Yemen iktidarı, iktidarını sürdürebilmesi için Amerika ile birleşip kendi halkı ile savaşması gerekiyor. İktidar hırsı(çıkar) işte böyle bir şeydir.

Arapların, Araplara kırdırılması tamamen emperyalizm içindir. Bizde bazı aklı evveller vardır. Bu Araplar adam olmaz. Katiyen bir araya gelmezler. Birleşmezler…

Bir ülkeye emperyalizm girdimi bu lafların hiçbir önemi yoktur. Önce emperyalizmden kurtulmak gerekir. O birleşme de ancak emperyalizme karşı verilen savaş içinde oluşur. Tıpkı Kurtuluş Savaşında bütünleştiğimiz gibi.

Amerika şu anda, beş Müslüman ülke ile savaşıyor.  İslamiyet bunları birleştirmiş olsaydı birlikte emperyal güce karşı savaşırlardı. Birliği sağlayan ilkeler arasında inanışta vardır ama asıl olan, milletin çıkarlarıdır. Milleti birleştirecek olan, milli çıkarlar için verilecek savaştır.

Amerika Yemen’de Şii yerleşim merkezleri ve yöneticilerin yaşadığı yerleri noktasal olarak hedefleyip bombalamaktadır.

Aslında Amerika’nın Yemen savaşı İran savaşının ısınma turlarıdır.

İster istemez insanın aklına şu geliyor. “Bu iş bir iki savcı ve hâkim ile olacak iş değil” deyip, Amerika Kozmik Belgelerin bulunduğu yeri veya Kumanda kademesinin toplantılarını da havadan bombalar mı?

Aklımıza gelebiliyorsa, başımıza da gelebilir.

Bir cevap yazın