Dokumantasyon | Documentation

A- MAKALE ŞABLONLARI | ARTICLE TEMPLATES

A.1  TR/EN: Makale İlk Yükleme Şablonu | Article First Submission Template

A.2 TR/EN: Makale Son Sürüm Tasarım Şablonu | Latest Version Design Template

B- MAKALE YÜKLEME EK DOSYALARI | ARTICLE SUBMISSION ATTACHMENTS

B.1.a TR: Telif Hakkı Sözleşmesi

B.1.b: EN: Copyright Transfer Agreement

B.2TR/EN: Yazarlık Katkısı ve Çıkar Çatışması Formu | Author’s Contribution and Conflict of Interest Statement Form

B.3.a TR:  (Etik Kurum İzni Gerekli Değilse) Etik Onam Formu
    B.3.b EN: (If Not Necessary Ethical Consent Form

B.4 TR/EN: Yazar Ücret Ödeme Dekontu Yükleme Şablonu | Article Processing Charge APC Template (Publication Fee Receipt)

C- EDİTÖRYAL YÖNERGELER / KLAVUZLAR | EDITORIAL PROCESS GUIDELINES

C.1 TR/EN: Ön Kontrol, Sekreterya ve Makale Editörlüğü Yönergesi | Secreteria and Editorial Affairs Gudideline

C.2 TR/EN: İstatistik Editörlüğü Süreç Yönergesi | Statistical Editorialship Affairs Guideline

C.3 TR/EN: Alan Editörlüğü Süreç Yönergesi ve Son Adım Kontrol Listesi | Section Editor Process Guideline (Check List)

C.4 TR/EN: Hakemlik Süreç Yönergesi ve Son Adım Kontrol Listesi| Referee Process Guideline (Check List)

C.5 TR/EN: Dil Editörlüğü Süreç Yönergesi | Language Editorial Process Guideline (Check List)

C.6 TR/EN: Yayın Editörlüğü Süreç Yönergesi (Son Adım Kontrol Listesi) Publication Editorial Process Guideline (Check List)

D- DİĞER FORMLAR ve DOKUMANLAR | OTHER FORMS AND DOCUMENTS

D.1 2022 Son Sürüm Güncel Şablona Uyarlama Videosu | 2022 Updated Template Adaptation Video

D.2 TR/EN: Kent Akademisi Dergisi Ücret Politikaları | Urban Academy Publication Fee Policies

D.3 TR/EN: Yabancı Hakemler İçin Hakemlik Müracaat Formu | Referee Application Form (for other countries)

D.4. TR Hakemlik ve Editöryal Süreçlerde Word Dokümanlarından Yazar Adı Körleştirme Bilgilendirme Videosu | Author Name Blinding Information Video from Word Documents in Refereeing and Editorial Processes

E- SÜREÇ YÜRÜTÜMÜ DESTEK UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARIMIZ | PROCESS SUPPORT EDUCATION VIDEOS

E.1 2022 Son Sürüm Güncel Şablona Uyarlama Videosu | 2022 Updated Template Adaptation Video

E.2 TR/EN: Hakemlerin ve Editörlerin Düzeltmelerde Kullanıcı Adlarının Kaldırılması | Removal of Reviewers’ and Editors’ Usernames in Revisions

E.3 TR: Makale Yayın Mizanpaj, Son Kontrol ve Sayıya Dizim Eğitim Videosu