Dokumantasyon | Documentation

N DOKUMAN ADI DOCUMENT TITLE
A İlk Yükleme Dosyaları First Submission Files
1 MAKALE İSİMSİZ İLK YÜKLEME ŞABLONU FIRST MANUSCRIPT ANONYMOUS AUTHOR
2 TE’LİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT
3 YAZARLIK KATKISI ve ÇIKAR ÇATIŞMASI FORMU AUTHOR’S CONTRIBUTION and CONFLICT of INTEREST STATEMENT FORM
B Son Yükleme Dosyaları Last Submission Files
1 MAKALE SON SÜRÜM TASARIM ŞABLONU LAST VERSION DESIGN TEMPLATE
2 (ETİK KURUM İZNİ GEREKLİ DEĞİL İSE) ETİK ONAM FORMU (IF NOT NECESSERY) ETHICAL CONSENT FORM
C Yazarlar, Hakemler, Alan Editörleri İçin, Editoryal Süreç Yönergesi For Authors, Reviwer and Section Editors Editorial Process Guideline
1 EDİTÖRYAL SÜREÇ YÖNERGESİ EDITORIAL PROCESS GUIDELINE
2