Ara 06 2009

GDO Yönetmeliğini, Aslında Kim İptal Ettirdi?

Published by at 00:06 under Kemal ÖZER

yazdır / print
Danıştay ‘GDO Yönetmeliği’nin yürürlüğünü durdurdu. Ancak bir ajansın eksik haberi kamuoyunda doğruların gizlenmesine neden oldu. Peki, doğrular neydi? İşte Gıda Hareketi olarak yaptığımız açıklama:

Gece kondu yönetmeliği olarak tanımladığımız demokratik ülkelerin geleneğine ile hukuk devlet ilkesine bağdaşmayan ve hiç kimse ile istişare edilmeden bir gece yarısı operasyonu ile 26 Ekim 2009 tarihinde GDO yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

YÖNETMELİK 26 EKİM’DE YAYINLANMIŞTI

GDO yönetmeliği Resmi Gazete’de de yayınlanır yayınlanmaz Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi 26 Ekim 2009 gecesi 01:30 itibari ile görüşlerini kamuoyuna duyurulmuştu.

YÖNETMELİĞİ, GIDA HAREKETİ DAVA ETTİ

Avukatlarımız Fettullah Gündüz ve Adnan Zengin’in yönetiminde oluşturulan bir ekip tarafından yönetmeliğin iptaline yönelik hazırlık çalışması başlatmıştı. Çalışmaların tamamlayan hukuk heyetimiz, GDO yönetmeliğinin iptali için 04 Ekim 2009 tarihinde Danıştay’a dava açmıştı.

Danıştay, beklentilerimiz doğrultusunda 3 Kasım 2009 tarihinde yönetmeliğinin tümünün yürürlüğünü durdurmuştu. Ancak bir haber ajansımız ilk olarak Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nce dava edilen daha sonra ise iki sivil toplum örgütü ve bir vatandaş tarafından da dava edilen aynı konun neticesini hiçte hak edilmeyen bir şekilde sunmuştur.

YÜRÜLÜĞÜ ‘BİR VATANDAŞ’ DURDURMADI

Danıştay’ın iptal davasına yönelik kararı aynı konuda açılmış davaların birleştirilmesi sonucu da verilmiş müşterek bir karar olmasına rağmen başta Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’ olmak üzere sivil toplum örgütlerinin çabalarını yok sayarak “bir vatandaşın açtığı dava” şeklinde sunulması en basit anlamda bir hak ihlalidir ve çalışmamıza saygı duyulmaması sonucunu doğurmuştur.

KISMEN DEĞİL TÜMÜNÜN YÜRÜLÜĞÜ DURDU

Yönetmeliğin iptali için emek sarf eden ve konuyu gündemde tutan tüm basın camiasını ayakta alkışlamakla birlikte haberciliğin özellikle toplumun tümünün çıkarları açısında önemli haberlerin tam ve eksiksiz sunulması daha şık olacağı muhakkaktır. Yine aynı haber yönetmeliğin ‘kısmen iptal edildiği’ şeklinde sunulmuştu. Hâlbuki haberde belirtilenin aksine Danıştay, mezkûr yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 20. maddesi iptal ederek yönetmeliğin tümünün yürürlüğünü durdurmuştur. Haberin ‘kısmen’ şeklinde sunulması da kamuoyunda çok ciddi karışıklıklara neden olmuştur.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi olarak, yönetmeliğin iptaline inancımız tam olduğu için Danıştay’a sağlam delillerle iptal davası açtık. Gerekçelerimizi haklı yerinede ve haklı gören Danıştay’ın 10 ve 13. Daireleri “Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer” şeklindeki 20. maddenin yürürlüğünü durdurarak, yönetmeliğinin tümünün yürürlüğünü durdurmuştur.

Netice itibariyle belirtmeliyiz ki söz konusu yönetmeliğin yürürlüğünün tümüyle durdurulması iddia edildiği gibi bir vatandaş tarafından sağlanmamış, içinde Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin de bulunduğu 4 davacının davaları ve basınımızın önemli bir kısmının nitelikli yayınları sayesinde olmuştur.

Bir yanlışlığın düzeltilmesi ve bir hakkın teslimi için kamuoyuna saygıyla duyurulur.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.