Amaç ve Kapsam | Aim and Scope

AMAÇ| AIM

Kent Akademisi dergisi (KA) nüfusun % 80’lerini oluşturan dünya kentlerinde, kentin akademisi sıfatıyla, multidisipliner ve interdisipliner bir modda, kente dair, mimari, yönetimsel, ekonomik, çevresel, mühendisliğe ilişkin, ve kentlerin dili kültürü bağlamında edebiyata ilişkin bütünleşik konuları ve tek bilim alanına sığamayacak kadar geniş uzanımları olan çalışmaların yayınlayarak, Türk ve Dünya kentlerinin daha bayındır, daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlamak için bilimsel, akademik yayınların dünya insanlarının faydasına sunmak istemektedir.

Kent Akademisi yayın periyodunu, yılda dört sayı yapma kararı alarak, kentsel alanlardaki bilimsel üretimlerin önünü açmayı ve kentlerimizin gelişmesi ve kurumsallaşmasına daha hızlı katkıda bulunmayı, dünya medeniyetine daha hacimli katma değerler sağlayabilmeyi  amaçlamıştır.

Bu bağlamda

1. Kent Akademisi dergisi, multidisiplinerliği ve interdisiplinerliği önemsemekte ve teşvik etmeyi,

2. Kentlerin kültürel etnografik kimliklerini dünya mirası olarak kabul etmekte ve bu bilincin oluşmasını sağlamayı,

3. İnsanoğlunun kent kültürü bağlamında dünya mirası kavramına vereceği önemi sağlamlaştırmayı,

3. Medeniyetler bileşimi olan Anadolu Coğrafyası özelinde dünya kentlerinin kültürel bileşimleriyle birlikte, tarih öncesi kalıntılarının korunması ve tanıtılmasına öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

KENT AKADEMİSİ DERGİSİ ŞUNLARI ÖNERİR ve TERCİH EDER:

1. Multidisipliner, İnterdisipliner ve Transdisipliner bir alan olan, Kent ve Kentleşme alanında çalışacak eser üretecek araştırmacı ve bilim insanlarının, araştırmalarında, ISO 37120 göstergelerine yönelik araştırma yapmaları, ISO37120 uluslararası standardının işletilmesi,

2. ISO37120 standartları olarak, ; (1) Ekonomi, (2) Eğitim, (3) Enerji, (4) Çevre, (5) Finans, (6) Yangın ve Acil Durum, (7) Yönetişim (8) Sağlık, (9) Dinlenme, (10) Güvenlik, (11) Barınak, (12) Katı atık, (13) Telekomünikasyon ve Yenilik, (14) Ulaşım, (15) Kentsel planlama, (16) Atıksu ve (17) Su ve Sanitasyon verilerini araştırmalarında standardize edilecek kategoriler olarak kullanılması,

3. Bilimi çoğu durum ve faktörlerde tek disiplinli bakışla ele almak yerine çoğulcu disipliner bir bakışla bilimsel çalışmalar yapılması. Kent Akademisi (KA) bu üç kategorideki bakış ve yönelimi önemsemektedir.

KAPSAM

Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi, gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul eden yılda dört kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

AIM

The main purpose of the Urban Academy: Journal of Urban Culture and Management (JOURAC) is to provide scientific and academic studies for the benefit of  people in the world, to ensure that Turkish and world cities become more prosperous and more livable by publishing articles about architecture, administrative, economic, environment and engineering studies in the context of the city and also the literature studies in the context of the language and culture of the city in a multidisciplinary and interdisciplinary way by acting as the academia of the urban areas where the 80% of the world population live.

The Journal of Urban Culture and Management aims to pave the way for the scientific production in urban areas and to make faster contribution to the development and institutionalization of the cities, and to make more voluminous added values to the world civilization by taking the decision to publish articles quarterly.

In this context, The Journal of Urban Culture and Management

  1. cares about its multidisciplinary and interdisciplinary structure and aims to encourage it.
  2. accepts the cultural and ethnographic identities of the cities as world heritage and aims to create this consciousness.
  3. aims to strengthen the importance given to the world heritage concept by people in the context of urban culture.
  4. aims to lead the protection and introduction of the prehistoric remains with the cultural combination of the world cities, specifically Anatolian Territorry which is the credle of civilizations.

KAPSAM

Kent Akademisi (KA) Dergisi kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, Türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi, gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul eden yılda dört kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

SCOPE

Journal of Urban Academy kindly accepts articles in the areas of particularly urbanization, public administration, local government, political science, international relations, (local government) management science, law, urban planning, architecture, environment, environmental engineering, landscape, geography, human geography, statistics, business administration, economics, industrial engineering, labor economics, industrial relations, political history, religion/theology, religions history, art history, archaeology, history of civilization, etymology, transport, transportation, maritime, logistics, motor vehicles, traffic, communication, as well as disciplines such as literature, turkish language, personal development, human resources, ecology, renewable energy, environmental economics, defense, civil defence, internal/external security, public health and hospital management.