Hakkımızda | About Us

Yayın Türü ve Şekli:

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez elektronik tabanda yayın yapan, uluslararası üç karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir.

Dergimizde, Araştırma ve Derleme makaleleri, DERGİPARK sisteminde her bir makale için 3 körleme, karşılıklı akran hakem görüşü ve alan editörü kararıyla yayınlanırken, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak’a takdimi türü makalelere iki hakemli olarak portal sitemizde yer verilmektedir.

Yayın Tarihçesi:

Online Bilgi İletişim ve Medya Hizmetleri kuruluşu olan Dergimiz, 2008 ocak ta aylık olarak yayına başlamış, 2008 den 2010’a kadar yine aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan, Aralık 2011’e kadar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört kez, hakemsiz olarak bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu yana yine yılda dört kez ulusal hakemli makaleler yayınlamaya başlamıştır. Kısa zaman içinde alt yapısını güçlendirerek uluslararası hakemli dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Kent Akademisi Dergimiz, Şubat 2017 tarihinde Dergi Park Sistemine dahil olmuştur.

2019 yılı başından itibaren ULAKBİM / TRDİZİN başta olmak üzere bir çok ulusal ve uluslararası dizinlerce indekslenmektedir.

Dergimizin SHERPA/RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) arşivleme politikası müracaatı bulunmaktadır. Dergimiz bütün uluslararası yazarların makalelerini kabul etmektedir. Dergimizin (gelişmekte olan ülke yazarları vb için geliştirdiği) bir feragat politikası mevcuttur.

Odak ve Kapsam:

Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul etmektedir.

İçerik Lisanlaması:

Creative Commons Lisansı
Dergimizde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 

Publication Type

Our Journal is an international refereed journal published fully online quarterly. Our Journal publication language is primarily Turkish and secondarily English.

In our journal, research and review articles are published in the DERGİPARK system with three blind, double peer review for each article. The articles of the case presentation and work reviews are available on our portal site with two referees.

History of the Journal

Online Information Communication and Media Services Company of our magazine launched in January 2008 on a monthly basis and from 2008 to 2010 it continued on a monthly basis. From March 2010 to December 2011, March, June, September and December, it published articles quarterly in a scientific format without referee process. From March 2012, national peer-reviewed articles started to be published quarterly. In a short time, it continued to be published as an international academic journal by strengthening its infrastructure. Journal of Urban Academy started to be indexed in Turkish Journal Park system in February 2017.

Since the beginning of 2019, it has been indexed by many national and international indexes, especially ULAKBİM / TRDİZİN.

Our journal have applied to deposit policy directory (SHERPA/RoMEO) http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php. We accept manuscripts from all international authors. Our journal has a waiver policy (for developing countries etc.).

 

Focus and Scope:

Journal of Urban Academy kindly accepts articles in the areas of particularly urbanization, public administration, local government, political science, international relations, (local government) management science, law, urban planning, architecture, environment, environmental engineering, landscape, geography, human geography, statistics, business administration, economics, industrial engineering, labor economics, industrial relations, political history, religion/theology, religions history, art history, archaeology, history of civilization, etymology, transport, transportation, maritime, logistics, motor vehicles, traffic, communication, as well as disciplines such as literature, Turkish language, personal development, human resources, ecology, renewable energy, environmental economics, defense, civil defense, internal/external security, public health, hospital management.

Content License:

Creative Commons Lisansı
Our journal licensed by  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 International License