Ara 15 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi | Armağan ÖZTÜRK, Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK 644- 656
2 Türkiye’de Bir Yeni-Belediyecilik Filizi: Komünist Başkan’ın Zaferi| Doğancan ÖZSEL 657- 669
3 European Populism and Its Ties with Localism|  Soner AKIN, Yakup BULUT 670 – 681
4 Belediyelerin Kurumsal İletişiminde Sosyal Medya: Karadeniz Bölgesi Örneği | Cavit Yavuz , Yasin DUVAN 682-702
5 Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi | Okan Murat DEDE , Ahmet ŞEKEROĞLU 703 – 713
6 Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma | Elif Akpınar Külekçi , IŞIK SEZEN , Sümeyye GENCER 714-728
7 Kamusal Alanda Özgürleştirici Müdahaleler, Parazit Mekânlar | Asiye AKGÜN GÜLTEKİN, Emel BİRER 729 – 738
8 Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği | Işık SEZEN , Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Binnaz KELEŞ 739 – 751
9 Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği |Sebile Merve ÖZTÜRK, Selda Cansu TEMEL 752 – 764
10 Kentsel Peyzajlarda Görsel Algıya Dayalı Olarak Mekânsal Tercihlerin Belirlenmesi: Topkapı Şehir Parkı Örneği | Gülseren BAKIRCI , Tuğba KİPER 765 – 778
11 Afet Yönetiminde Disiplinler Arası Bilgi Sistemleri | Fazel Ahmad Siawash OCHMAS , Süleyman BALYEMEZ 779 – 791
12 Arkeolojik Alanda Tasarım Pratiği, Antakya Teleferik Örneği | M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Burak HAZNEDAR 792 – 801
13 Investigation of Foreseen and Existing Green Area Presence in Example of Aksaray Province | Bülent ESKİN, Sema DOĞANAY 812 – 822
14 Kentsel Peyzaj Planlamasında Yeşil Alanların Suçun Önlenmesindeki Rolü: Erzurum Örneği | Işık SEZEN , Başak AYTATLI 823 – 834
15 Geleneksel Bursa Evlerinde Mekan Kullanımı Üzerine Bir Okuma |İkbal ECE POSTALCI 835 – 845
16 A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey | Pırıl Kuğu İŞCAN, Muzaffer Tolga AKBULUT 846 – 859
17 Akdamar Kilisesi 2005 Ve Sonrası Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme | Şahabettin ÖZTÜRK 860 – 874
18 Kentsel Müdahale Süreçlerinin Altyapı Mekânı Altlığı Üzerinden Okunması | Burak HAZNEDAR, Sinan Mert ŞENER 875 – 883
19 Cumhuriyet Döneminde Başlayan Yabancı Dillerden Yapılan Ödünçlemeler Üzerine Bir Araştırma | Hacı DAĞLI 884 – 891
* Review Article PAGES
20 Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi| Oktay ALKUŞ 802 – 811 
*** Volume: 12, Issue: 4, Period: 40, Wirüed 2019 Ful Page 644- 891

 

No responses yet

Eyl 15 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Ecological Services Provided By Urban Forests  / Kent Ormanlarının Sunduğu Ekolojik Hizmetler / Bilen KALE 420 – 440
2 Marmara Gölü Neden Kuruyor? /Why is The Marmara Lake Drying? / Hasibe KÖRBALTA 441 – 459
3 Investigation of Carbon Footprint Effects of Bicycle
and Pedestrian Transportation in National Parks / Bisiklet ve Yaya Ulaşımının Milli Parklarda Karbon Ayak İzi Etkilerinin Araştırılması
 / Hayri ULVİ, Hülagü KAPLAN
460 – 474
4 Local Governments and Blockchain Technology: A
Proposal of Governance Design/Strategy / Yerel Yönetimler ve Blokzincir Teknolojisi:
 / Ebru TEKİN BİLBİL
475 – 487
5 LAW 6360 and Its Critique:
From Centralism to Re-Centralism – 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe
 / Şahin ALATAŞ, Şahin ALATAŞ
488 – 500
6 Recommendations For Sustainable Cities With
Urban Regeneration: The Case Of Selamsız/ Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği
 / Gökhan GELİŞEN, Duygu BİRCAN
501 – 518
7 Investigation of Urban Parks in Terms of
UsageSatisfaction: TheSample of Çanakkale / Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Örneği
  / Yavuz ALKAN
519 – 530
8 Is It Possible to Develop Coastal Public Spaces
With Participatory Design? Yıldıztepe Social Life
Center Project in Mudanya, Bursa / Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi
 / Sibel POLAT, Tülin VURAL ARSLAN
531 – 545
9 Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir / Görkem GÜLHAN 546 – 560
10 An Evaluation on The Current Functions of
Madrasas in Istanbul Dating to 16th-18th Centuries
Regarding Their State of Conservations / İtanbul’daki 16-18. Yüzyıllara Ait Medreselerin Mevcut İşlevlerinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi
 / Engin ÖZTÜRK, Mine ESMER
561 – 574
11 Security in Children’s Playgrounds in the context of
Urban Recreation: The Case of Isparta Ayazmana
and Gökçay Mesireliği / Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği
 / Büşra ONAY, Candan KUŞ ŞAHİN
575 – 585
12 An Investigation of the Contemporary Wooden
Construction Systems Usage in Multi-Storey
Buildings: The Tree / Çağdaş Ahşap Yapım Sistemlerinin Çok Katlı Yapılarda Kullanımı: The Tree
 / Nurcan GÜL, Seher Güzelçoban MAYUK
586 -599
13 An Approach to Renewıng An Exıstıng Offıce
Structure in The Context of Energy Effıcıent Desıgn
in Istanbul / İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım
 / Sinan YARDIMCI, Zülküf GÜNELİ
600 – 617
14 Venture Capital in Maritime Transportation / Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi / Bünyamin KAMAL 618 – 633
15 A Stop in The Historical Silk Road: Akhan Caravanserai / Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı  /  ERSÖZ TÜĞEN 634 – 643
*** Volume: 12, Issue: 3, Period: 39, Fall 2019 Ful Page 420 – 643

 

No responses yet

Next »