Kategori arşivi: EDİTÖRDEN

Editör ün Tüm Yazılarını Göster

Güz 2023 Sayımız (Cilt 16 Sayı 3) Yayınlandı | Our New Fall Issue Has Been Published (Volume 16, Issue 3)

Dergimizin 16/3 Güz Sayısı (Volume 16, Issue 3, Fall) yayınlanmıştır. Bu sayıda ve her sayıda, Yayın Kurulumuzun güzide üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Her onbeş günde bir her sayı için gece yarılarına kadar süren en az on rutin toplantımız olmaktadır. Yayın kurulumuzu (yayın ailemizi) ayakta alkışlıyorum. Ve siz değerli alan editörlerimize de çok teşekkür ediyorum. Kent Akademisi olarak 2024 yılında İKİ AYDA BİR YAYINLANARAK çok daha etkin hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu açıklamada özellikle her konuda her zaman bize destek olan Dr.Öğr.Üyesi Buse AÇIK ETİKE’ye de özel teşekkür ediyorum. (Dünkü yazımda adını unuttuğum için başka kendimi nasıl affettirebilirim bilemiyorum.) Bu sayıda Dergimizi sinerjisiyle ve sahiplenmesiyle Prof.Dr. Serap İNCAZ hocamın da herkesten daha çok emeği geçmiştir. Serap hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm ekibi sinerjisi ile teşkilatlandıran bir adara tutan motivasyon kaynağımız Dr.Öğr. Üyesi Pelin KARAÇAR’ı da unutmamak gerek. Ve kıymetli yazarlarımız ve okurlarımıza gıyabında sizlerin nezdinde teveccühlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Emeğimiz emeğinizdir. Hep birlikte nice başarılara.

Son bir ayın en etkin çalışan alan editörlerinden, Doç.Dr. Nermin Merve YALÇINKAYA’yı  ve Doç.Dr. Yasemin HAYTA’YI kutluyorum. Bütün idari işleri ve yoğunluklarına rağmen son derece azim ve özveriyle çalışan, Doç.Dr. Burçin HENDEN ŞOLT’u ve Doç.Dr. Şen YÜKSEL hocalarımı ayrıca kutluyorum. Dergimizin sayfa sekreteri Nilay YAZICI’nın istikrarlı ve temiz çalışmalarını, Mizanpaj Editörümüz, Tekşah YEREBASMAZ’ın hızlı ve düzgün çalışmasını TEBRİK ediyorum. Bu tebrikasyondan sonra, güzide tüm yayın masasına, yayın kurulu üyelerimize, siz değerli alan editörlerimiz ve hakemlerimize çok çok teşekkür ediyorum.

Yayın Kurulumuzun S:54/2023/1/1 sayılı kararı gereğince, Dergimiz, 2024 yılından itibaren İKİ AYDA BİR yayınlanacaktır. Bu karamız, aynı gün yazar ve okurlarımıza duyurulmuştu. Dergimizin 2024’ten sonra iki ayda bir yayınlanacak olması hem yayın masası için bir kolaylık, hem de akademik mecradaki taleplerin karşılanabilmesi için çok isabetli olacaktır.

Sizlerden istirhamımız, dergimizin sosyal medya hesaplarını beğenmeniz ve takip etmenizdir. Sosyal medya hesaplarımızın linki aşağıdadır.

Dergimize ait sosyal medya hesaplarımız sizlerin ilgisini beklemektedir. Dergi sosyal medya hesaplarımıza ait linklerimiz aşağıda sıralanmıştır. Sosyal medya hesaplarımızı beğenilerinizle desteklemenizi istirham ederiz.

TWITTER: https://twitter.com/kent_akademisi

Saygılarımızla.

______________

By the decision of our Editorial Board dated S:54/2023/1/1 and numbered S:54/2023/1/1 our Journal will be published BIMONTHLY starting from 2024. This decision was announced to our author and readers on the same day. The fact that our journal will be published every two months after 2024 will be both a convenience for the BOARD and a very appropriate way to meet the demands of the academic environment. We present it for your information.

Kent Akademisi Portal ve Dergi Sayfası Olarak Yayına Devam Edecek

Merhaba Değerli Kent Akademisi okurlarımız ve takipçilerimiz;

ICAM Network Yayın Grubumuza bağlı dergimiz Kent Akademisi bundan sonra dergi sayfamız, ULAKBİM kapsamında Dergi Park’taki adresimizden yayınlanmaya devam edecektir. kentakademisi.com adresimiz PORTAL olarak TÜRKÇE yayınlanmaya devam edecektir. Dergimize ait bu yapılanma, Web of Science  (WOS ) Elsevier / SCOPUS ve Clarivate dizinlerine müracaatımızdaki talep ve düzenlemeler kapsamındadır. Dizinlerin süreç yürütümünün yapıldığı adresi temel aldıklarından dolayı, asıl adresimiz olan www.kentakademisi.com dergi formatında değil portal formatında yayınını sürdürecektir.

Dergi adresimiz:

https://dergipark.org.tr/en/pub/kent

KENT AKADEMİSİ PORTALİ olarak hangi içerikler yer alacaktır.

 1. Kent Akademisi Dergisi’nin yayın ve soysal faaliyetleri
 2. Yayın grubumuza ait yayın ve sosyal faaliyetler
 3. Kongre organizasyonları
 4. Proje ve Paydaş bilimsel çalışmalar
 5. Kent Akademisinin kendi eğitim faaliyetleri
 6. OJOP ve ICAM NETWORK kapsamındaki eğitim faaliyetleri

ICAM Network Bilimsel Yayın Grubu Dergilerinden JENAS’ın Yaz Sayısı Yayınlandı

JENAS yeni sayısında, Satın Alınan Felaketleri kapak konusu olarak işledi.

Dergi Başeditörü Dr. Ahmet FİDAN’ın konuya ilişkin editör yazısı aşağıdadır:

Purchased Disasters!

Hello dear readers.

It is a great misfortune for our species and our blue planet Earth, that human beings have almost bought the disasters that will come upon them. It is another unfortunate situation that some of the environmental activists serve the actors who pollute the environment, some of them are far from sincerity, and some of them are now in the learned helplessness syndrome. Unfortunately, these misfortunes are caused by earthquakes, epidemics, floods, droughts, etc. It is another sad situation that even being in other disasters cannot teach / do not give enough lessons to the entire humanity of the world. The gradual increase in carbon footprint is the most obvious result of this. Okumaya devam et

Buildings, Regulations and Violations…

16. Cilt 2. Sayı, Editör Mektubu

Binalar, Kurallar ve İhlaller…

Önce zihniyetten başlamak lazım derler çoğu konuşmalarda. Sanki zihniyetten başlamak bir parmak şıklatması kadar kolay ve hızlıymış gibi, öylesine rahatça söyleyiverirler bir nefeste.

Evet belki kısaca bunu sıralayabiliriz bu vesile ile, halkımızın uygarlığa dair bilinç yenilenmesini oluşturabilmesi adına. Okumaya devam et

If, I wish, If ever…! / Eğer, Keşke, Şayet…!

Editör Mektubunu PDF formatında okumak veya indirmek için link: https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/67835

f, I wish, If ever…!

If and I wish is the word at the beginning of the sentences, we build when we look back. We wish so much that there were not so many lost years and that we have cities that are resistant to disasters, in our country and all over the world.

The largest earthquake in the world is the 9.5 magnitude Chilean Valdivia Earthquake. Only 60 years have passed since this earthquake. Using the expression of the earthquake of the century for today’s earthquake has no other meaning than to minimize the neglect that has been going on for years. Okumaya devam et

Akıllı Kent Uygulamaları Çok Oturumlu Paneli Gaziantep’te Divan Otelde Gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Farklı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları paneli düzenledi.

Panel açılış konuşmaları ve 4 oturum olarak Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirildi.

Başeditörümüz Dr. Ahmet FİDAN’ın da “Bütünleşik Kentiçi Ulaşım Ücretlendirme Sistemleri ve Ulaşımda Kişisel Veri Gizliliğindeki Kısıtların Toplu Ulaşım Ücretlendirme Entegrasyonu Üzerindeki Etkileri” başlıklı konuşma ile katıldığı Okumaya devam et

Yayın Süreci Değişikliği Duyurusu

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, yılda dört sayı yayınlayan, uluslararası, her bir makale için en az 3 karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Yazarlarımızın makale yüklerken, Dokumanlar menüsünden ilk yükleme şablonunu kullanmalarını, kaynakça oluştururken, her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını ve kaynakçalar kitaplar makaleler tezler vb. ayrımlar yapmadan tek blokta soyadı sırasına göre sıralanmasını önemle rica ediyoruz.

 1. Dergimize yayın için İngilizce dilinde gönderilen makalelere süreçlerde ve yayında öncelik verilmektedir. Türkçe gönderilen makalelerde İngilizce genişletilmiş özet şartı bulunmaktadır.
 2. 2023 yılından itibaren, benzerlik politikamızda değişiklik olacaktır. 2023 yılından itibaren, son sürüm üzerinden (iThenticate) benzerlik raporlarındaki en fazla % 20 oranı değişmezken, her bir atıftaki benzerlik oranı, % 1’den % 3 e çıkarılmıştır. Buna karşın, benzerlik taramalarında daha önce özet hariç tutulurken, bu tarihten itibaren sadece kaynakça kısmı hariç tutulacak, geri kalan kısımların tamamı tarama raporuna dahil edilecektir.
 3. Cilt 15, Sayı 3 : Sayımız yayınlanmıştır.
 4. Cilt 15, Sayı 4: Makale kabulü 15/10/2022 tarihinde sona ermektedir.
 5. Cilt 16, Sayı 1: Makale kabulleri devam etmektedir.

Resistance to Depletion | Yok Oluşa Karşı Direnme…

 

Yok Oluşa Karşı Direnme…

Bedelini tüm insanlığın ödeyeceği tüketim toplumunun sınırsız sorumsuz davranışlarının yanında, üretici firmaların kâr maksimizasyonunu temel alan tutumları ve eylemleri, bütünleşik olarak tüm insanlığı yok oluşa götürmektedir.

İşin ilginç yanı, iklim değişikliğine yol açan ve küresel ısınmaya neden olan göstergelerin kahir ekseriyeti, tüketici davranışlarından ziyade üretici firmaların bedava olan çevreyi sınırsız ve sorumsuz kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, çokuluslu veya ulusüstü üretici firmaları, küresel eylem planlarını ve kararlarını görmezden gelen veya bu politikaları arkadan dolaşan çarelere yönelmektedir. Öteyandan küresel anlamda dev uluslararası üretici firmaların, az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerin çevreyi kirletme kontenjanlarını satın alma eğilimleridir. Bu yetmediği gibi, yine gelişmiş ülkeler, katı ve sıvı atıklarını gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelere ihraç etmeleri küresel ısınmaya tuz biber olmaktadır. Okumaya devam et