Kategori arşivi: EDİTÖRDEN

Editör ün Tüm Yazılarını Göster

Akıllı Kent Uygulamaları Çok Oturumlu Paneli Gaziantep’te Divan Otelde Gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Farklı Yönleriyle Akıllı Kent Uygulamaları paneli düzenledi.

Panel açılış konuşmaları ve 4 oturum olarak Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirildi.

Başeditörümüz Dr. Ahmet FİDAN’ın da “Bütünleşik Kentiçi Ulaşım Ücretlendirme Sistemleri ve Ulaşımda Kişisel Veri Gizliliğindeki Kısıtların Toplu Ulaşım Ücretlendirme Entegrasyonu Üzerindeki Etkileri” başlıklı konuşma ile katıldığı Okumaya devam et

Yayın Süreci Değişikliği Duyurusu

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, yılda dört sayı yayınlayan, uluslararası, her bir makale için en az 3 karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Yazarlarımızın makale yüklerken, Dokumanlar menüsünden ilk yükleme şablonunu kullanmalarını, kaynakça oluştururken, her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını ve kaynakçalar kitaplar makaleler tezler vb. ayrımlar yapmadan tek blokta soyadı sırasına göre sıralanmasını önemle rica ediyoruz.

  1. Dergimize yayın için İngilizce dilinde gönderilen makalelere süreçlerde ve yayında öncelik verilmektedir. Türkçe gönderilen makalelerde İngilizce genişletilmiş özet şartı bulunmaktadır.
  2. 2023 yılından itibaren, benzerlik politikamızda değişiklik olacaktır. 2023 yılından itibaren, son sürüm üzerinden (iThenticate) benzerlik raporlarındaki en fazla % 20 oranı değişmezken, her bir atıftaki benzerlik oranı, % 1’den % 3 e çıkarılmıştır. Buna karşın, benzerlik taramalarında daha önce özet hariç tutulurken, bu tarihten itibaren sadece kaynakça kısmı hariç tutulacak, geri kalan kısımların tamamı tarama raporuna dahil edilecektir.
  3. Cilt 15, Sayı 3 : Sayımız yayınlanmıştır.
  4. Cilt 15, Sayı 4: Makale kabulü 15/10/2022 tarihinde sona ermektedir.
  5. Cilt 16, Sayı 1: Makale kabulleri devam etmektedir.

Resistance to Depletion | Yok Oluşa Karşı Direnme…

 

Yok Oluşa Karşı Direnme…

Bedelini tüm insanlığın ödeyeceği tüketim toplumunun sınırsız sorumsuz davranışlarının yanında, üretici firmaların kâr maksimizasyonunu temel alan tutumları ve eylemleri, bütünleşik olarak tüm insanlığı yok oluşa götürmektedir.

İşin ilginç yanı, iklim değişikliğine yol açan ve küresel ısınmaya neden olan göstergelerin kahir ekseriyeti, tüketici davranışlarından ziyade üretici firmaların bedava olan çevreyi sınırsız ve sorumsuz kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, çokuluslu veya ulusüstü üretici firmaları, küresel eylem planlarını ve kararlarını görmezden gelen veya bu politikaları arkadan dolaşan çarelere yönelmektedir. Öteyandan küresel anlamda dev uluslararası üretici firmaların, az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerin çevreyi kirletme kontenjanlarını satın alma eğilimleridir. Bu yetmediği gibi, yine gelişmiş ülkeler, katı ve sıvı atıklarını gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelere ihraç etmeleri küresel ısınmaya tuz biber olmaktadır. Okumaya devam et