May 07 2017

Duyurular | Announcements

Published by

 

 • 09/11/2020:
  • As it is known in our journal, since Volume 13, Issue 3, at least three referees have been required in the 3 referee processes.
  • As of Volume 14, Issue 1, (March 2022) during the refereeing processes:
  • 1. Each of the three referees must be from a different university,
  • 2. If two referees have to be from the same university (due to their field of expertise and peer referee), each of the referees from the same university is from a different faculty, He can be accepted if he is employed in the institute or academic unit.
  • As our conditions get harder in accordance with our international accreditations, our quality will increase even more.
  • To bright tomorrows hand in hand. Our success is your success.
 • 22/10/2020
  • Dear readers, Our Journal’s Social Media Page is updated regularly.
  • Lets improve to facebook page with your likse and attenttions.
  • Social Media Pages of Our Journal  Link belowe:
  • https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal
 • 22/10/2020
  • Dear reader and author, The editorial board has been updated.
   Boards of old issues have started to be uplouded. Links belowe.
   https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/board
 • 08/10/2020: 
  • Our agenda and article theme in our winter issue was Public Health in Urban Areas, and we will continue with the same agenda and theme in the first issue of 2021.
  • For our Winter Iissue
  • (VOLUME 13, ISSUE 4)
  • Submission Deadline:  15/11/2020.
  • Articles sent after this date will be included in the publication schedule of Volume, 14, Issue 1.
  • As of 2021, the English Extended Abstract section will be mandatory in our journal.
 • 05/10/2020:

  • Our Fall Issue (Volume 13, Issue 3) will be published on October 15, 2020 with a delay of one month. There is no change in the publication process of our winter issue.
  • In our winter issue, our agenda and article theme was Public Health in Urban Areas, and we will continue with the same agenda and theme in the first issue of 2021.
 • Indexed:
 •  Licence
 • Kent Akademisi is a reviewed Journal and is published quarterly (March, June, September, December. The Journal is following its publication at the statu of International Reviewed Indexed Journal.
 • The other national and international index processes of our magazine continue.
 • 09/11/2020:
  • Dergimizde bilindiği gibi, Volume 13, Issue 3 ten itibaren 3 hakemlik süreçlerinde en az üç hakem zorunluluğu getirilmişti.
  • Volume 14, Issue 1 den itibaren, (Mart 2022) hakemlik süreçlerinde:

  1. Üç hakemden her birinin farklı üniversitelerden olması,

  2. İki hakemin (uzmanlık alanı ve akran hakemliği nedeniyle) aynı üniversiteden olması mecburiyetinde kalınırsa, aynı üniversiteden hakemlerden her birinin farklı fakülte, enstitü veya akademik birimde görevli olması halinde kabul edilebilecektir.

  3. Hakemlik sürecine girip te hakem ataması yapılmış makale yazarı tarafından geri çekilemez.

  1. Uluslararası akreditasyonlarımız gereğince şartlarımız zorlaştıkça, kalitemiz daha da yükselecektir. Hep birlikte çok daha kaliteli ve etki faktörü yüksek yayınlar ile ülkemizin bilim çıtasını yukarı çekmektir. Başarılarımız başarınızdır. Aydınlık yarınlara el birliğiyle.
 • 22/10/2020
  • Değerli okurlarımız, Dergimizin Facebook Sosyal Medya hesabı güncellenmektedir.
  • Facebook sayfamızı ilgi ve beğenilerinizle güçlendirelim.
  • Sosyal Medya Sayfası Linkimiz:
  • https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal
 • 22/10/2020
  • Değerli okurlarımız, Editöryal kurul güncellemelerimiz yapılmıştır.
   Eski sayılara ait editör kurulları yüklenmeye başlanmıştır. Linki aşağıdadır.
   https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/board
 • 08/10/2020:     
  • Kış sayımız için
  • (VOLUME 13, ISSUE 4)
  • Son Makale Yükleme Tarihi: 15/11/2020 dir.
  • Bu tarihten sonra gönderilecek makaleler, Volume, 14, Issue 1 yayın programına alınacaktır.
  • Dergimizde, 2021 yılının ilk sayısından  itibaren Genişletilmiş İngilizce Özet kısmı zorunlu olacaktır.
 • 05/10/2020
  • Güz sayımız, (Volume 13, Issue 3) bir ay gecikmeli olarak 15 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacaktır. Kış sayımızın yayın sürecinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
  • Kış sayımızda gündemimiz ve makale temamız Kentsel Alanlarda Kamu Sağlığı idi, 2021 yılının ilk sayımızda da yine aynı gündem ve tema ile devam edilecektir.
 • Dizinler:
 • lisanslama:
 • Dergimizde Ocak 2008 tarihinden Mart 2012 tarihine kadar yayınlanan makaleler hakemsizdir. Mart 2012 tarihinden itibaren bütün makaleler hakemli olarak yayınlanırken, 2017 yılından itibaren uluslararası hakemli ve indeksli dergi statüsünde yayınını sürdürmektedir.
 • Dergimizin ulusal ve uluslararası diğer dizin süreçleri devam etmektedir.

Duyurular | Announcements için yorumlar kapalı

Comments are closed at this time.