Duyurular | Announcements

19/08/2021:

Our Home Page “Explanations” section has been updated. Some new changes have been made in this section. These updates are below:

Our journal is an international 3 mutually blind peer-reviewed journal that publishes four issues per year in March, June, September and December. Publication language is Turkish and English. The similarity report of the articles should be below 20%. When uploading an article, authors should download an article template from the Documents menu and upload according to this template, when creating a bibliography, leave a line space between each reference in the bibliography, and bibliographies, books, articles, theses, etc. We kindly ask you to sort them by surname in a single block without making any distinctions.

Note: The articles submitted in English in our journal are given priority in the processes and publication. In the assignment and reassignment table to our journal, a certificate of appreciation is given to our authors who have cited in A1 or 1A group journals. This certificates is published on the social media page of our journal and on our portal site at www.kentakademisi.com.

Volume 14, Issue 3: Closed.
Volume 14, Issue 4, Deadline: November 14, 2021
Architecture Symposium Special Issue, Deadline: October 14, 2021

THE THEME OF OUR DECEMBER 2021 ISSUE: Disaster and Crisis Management in Urban Areas. Non-theme articles are published sequentially after themed articles.

Only research and review articles are accepted in our journal. Articles such as Letter to the Editor and Book Review will be published on our website www.kentakademisi.com under a separate menu.

It is important for our article writers to add their active mobile phones while registering to the Dergi Park system.

28/06/2021:
Regarding the ethics committee permission within the scope of TR Index Journal Evaluation Criteria; The permission process, which is expected to be applied for studies that used research data before 2020, starts in 2020 and is mandatory for articles whose research data belongs to 2020. Retrospective ethics committee approval is not required for articles produced from master’s/doctoral studies, whose research data were used before this date (year 2020). We present it to the information of our authors.

31/05/2021:

Our Journal has accepted the ULAKBIM social and ULAKBIM Natural and Applied Sciences indexes, Validity / effect from the beginning of 2019. This achievement is all of us. (Editors, Co Editor, Section Editors, Reviewers, Authors and Readers. Thanks a lot you, Thanks a lot ULAKBIM

22/10/2020:
Dear reader and author, The editorial board has been updated. Boards of old issues have started to be uplouded.
Links belowe:
https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/board

09/11/2020:

As it is known in our journal, since Volume 13, Issue 3, at least three referees have been required in the 3 referee processes.

As of Volume 14, Issue 1, (March 2022) during the refereeing processes;

1. Each of the three referees must be from a different university,

2. If two referees have to be from the same university (due to their field of expertise and peer referee), each of the referees from the same university is from a different faculty, He can be accepted if he is employed in the institute or academic unit.

3. It cannot be withdrawn by the author of the article who has entered the refereeing process and has been appointed as a referee.

08/10/2020:
Our agenda and article theme in our winter issue was Public Health in Urban Areas, and we will continue with the same agenda and theme in the first issue of 2021.

For our Winter Iissue (VOLUME 13, ISSUE 4) Submission Deadline: 15/11/2020. Articles sent after this date will be included in the publication schedule of Volume, 14, Issue 1.
As of 2021, the English Extended Abstract section will be mandatory in our journal.

05/10/2020:
Our Fall Issue (Volume 13, Issue 3) will be published on October 15, 2020 with a delay of one month. There is no change in the publication process of our winter issue.

20/03/2019
Our journal has started to give DOI numbers to articles.

Social Media Pages of Our Journal  Link belowe:

https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

Licence

Our journal licenced by  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 International Licence

19/08/2021

Ana Sayfa“Açıklamalar” bölümümüz güncellenmiştir. Bu bölümde yeni bazı değişikliklere gidilmiştir. Söz konusu güncelleme aşağıdadır:

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında, yılda dört sayı yayınlayan, uluslararası 3 karşılıklı kör akran hakemli bir dergidir. Yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makalelerin benzerlik raporu % 20’nin altında olmalıdır. Makale yazarlarımızın makale yüklemesi yaparken, Dokumanlar menüsünden makale şablonu indirerek bu şablona göre yükleme yapmalarını, kaynakça oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk bırakmalarını ve kaynakçalar kitaplar makaleler tezler vb. ayrımlar yapmadan tek blokta soyadı sırasına göre sıralanmasını önemle rica ediyoruz.

Not: Dergimizde İngilizce dilinde gönderilen makalelere süreçlerde ve yayında öncelik verilmektedir. Dergimize atama ve yeniden atama tablosunda, A1 veya 1A grubu dergilerde atıf veren yazarlarımıza teşekkür belgesi verilmektedir. Bu belge dergimiz sosyal medya sayfasında ve www.kentakademisi.com portal sayfamızda yayınlanmaktadır.

Cilt 14, Sayı 3: Kapanmıştır.
Cilt 14, Sayı 4, Son Tarih: 14 Kasım 2021
Mimarlık Sempozyumu Özel Sayısı, Son Tarih: 14 Ekim 2021

ARALIK 2021 SAYIMIZIN TEMASI: Kentsel Alanlarda Afet ve Kriz Yönetimi. Tema dışı makaleler sıralı olarak temalı makalelerden sonra yayınlanır.

Dergimizde Sadece Araştırma, ve Derleme makale kabul edilmektedir. Editöre Mektup ve Kitap incelemesi türünde makaleler hakemsiz olarak www.kentakademisi.com sayfamızda ayrı bir menü altında yayınlanacaktır.
Makale yazarlarımızın aktif olan mobil telefonlarını Dergi Park sistemine üye olurken eklemeleri önemlidir.

28/06/2021

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri kapsamında etik kurul izniyle ilgili; 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış olan çalışmalar için uygulanması beklenen iznin, süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunlu tutulacağı,

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Yazarlarımızın bilgisine sunarız.

31/05/2021

Dergimiz, 2019 Yılı ilk sayısından itibarenULAKBİM-TR DİZİN SOSYAL BİLİMLER, ULAKBİM-TR DİZİN FEN BİLİMLERİ veri tabanına kabul edilmiştir. Bu başarı, başta editörlerimiz, editör yardımcılarımız, alan editörlerimizle birlikte, hakemlerimiz ve yazarlarımızındır. Pek tabi ki bizleri bu noktaya getiren siz okurlarımızındır.

22/10/2020:
Değerli okurlarımız ve yazarlarımız;

Editör kurulumuz güncellenmiştir. Son üç yıllık eski sayılara ait ayrıntılı editör kurulu listesi linklenmiş liste halinde aşağıdaki linkte verilmiştir.

https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/board

09/11/2020:

Dergimizde bilindiği gibi, Volume 13, Issue 3 ten itibaren 3 hakemlik süreçlerinde en az üç hakem zorunluluğu getirilmişti.

Volume 14, Issue 1 den itibaren, (Mart 2022) hakemlik süreçlerinde;

1. Üç hakemden her birinin farklı üniversitelerden olması,

2. İki hakemin (uzmanlık alanı ve akran hakemliği nedeniyle) aynı üniversiteden olması mecburiyetinde kalınırsa, aynı üniversiteden hakemlerden her birinin farklı fakülte, enstitü veya akademik birimde görevli olması halinde kabul edilebilecektir.

3. Hakemlik sürecine girip te hakem ataması yapılmış makale yazarı tarafından geri çekilemez.

08/10/2020:
Kış sayımızda gündemimiz ve makale temamız Kentsel Alanlarda Kamu Sağlığı idi, 2021 yılının ilk sayımızda da yine aynı gündem ve tema ile devam edilecektir.

Kış sayımız için (VOLUME 13, ISSUE 4) Son Makale Yükleme Tarihi: 15/11/2020 dir. Bu tarihten sonra gönderilecek makaleler, Volume, 14, Issue 1 yayın programına alınacaktır.

05/10/2020
Güz sayımız, (Volume 13, Issue 3) bir ay gecikmeli olarak 15 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacaktır. Kış sayımızın yayın sürecinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

20/03/2019
Dergimiz yayınlanan makalelere DOI numarası vermeye başlamıştır.

Sosyal Medya sayfamızın linki aşağıdadır:

https://www.facebook.com/UrbanAcademyJournal

Lisanslama

Dergimiz,  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 International Licence ile lisanslanmaktadır.