Yayın Süreci | Publication Process

YAYIN SÜRECİ PUBLICATION PROSES
Dergimiz misyonu gereği, etik ilkeler ve kaliteden sapmaksızın mümkün olan en hızlı şekilde yayın sürecini yürüterek bilime katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu bağlamda, dergimize resmi yayın tarihimizden on beş gün öncesine kadar makale kabul edilmekte. Yayına uygun görülüp de yetişmeyen makale olduğunda, yazarıyla iletişim kurularak bir sonraki sayıya kaydırılmaktadır.

Dergimize gönderilen makale, editoryada en fazla bir gün bekler, derhal hakemlere gönderilir. Hakemlerimize onbeş sayfaya kadar olan makalelerde bir hafta, on beş sayfayı aşan makalelerde iki hafta azami süre verilmektedir. Sonuç olarak ortalama bir makalenin dergimize gönderilme tarihinden yayın kararı tari onbeş günlük süreyi geçmemektedir. Makale yoğunluğuna göre bu konudaki ilke kararımız değişebilse de, yayın kurulu olarak bu ilkemizden mümkün olduğunca taviz vermemeyi planlamaktayız.

Pursuant to mission of the our journal, it is adopted as a principle as fastest as possible by performing publication process contributing to science without deviated from ethics and quality. In this context, articles are to submit our journal from official date of publication until fifteen days. If article deemed appropriate publication does not catch up the closest published date, it is informed by contacting with author that this article will publish in a next issue.

Article sent in our journal are immediately sent to referees. It is given time one week to articles been up to fifteen pages, two week to articles surpassed fifteen pages to our referees. Consequently, publication decision of the an average article does not expire fifteen days upwards sending date to our journal.

Herhangi Bir Sayısı İçin Örnek Süreç:

Yayın Tarihi: 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık

Makale Son Gönderim Tarihleri: Yayından bir önceki ayın son günü

Makale Ön Değerlendirme Son Tarihi: Makalenin yayınlanacağı ayın ilk günü

İtencicate benzerlik raporu, ön değerlendirme süreci kapsamındadır.

Makale Yayın Kararı: Yayın kurulumuz olağan olarak dergi olağan yayın tarihinden beş gün öncesi o ayın yayınlarına ilişkin gündemle toplanır. O ay yayınlanacak makale listesine karar verir.

Makale Yayın Hazırlığı: (Editöryal Süreç) Makalenin teknik olarak yayına hazırlanma süreci beş günü geçmez.

Makale Düzelti Önerileri: 15-20 Mart / 15-20 Haziran / 15-20 Eylül / 15-20 Aralık

Dergi Yayın Kesinleşme Tarihi: 20 Mart / 20 Haziran / 20 Eylül / 20 Aralık

Example process for March Issue:

March Issue Publication Date: 15 March

Article Last Sending Date: The Last day of February

Article Pre-assessment Date: 1-2 March

Article Sending date to referees: 2-9 March

Article Publication Decision: 10 March dated Editorial Board Meeting

Article Publication Preparation: (Editorial Process) The process of the preparation for publication of the article shall not technically exceed five days.

Article Published: 15 March / 15 June / 15 September / 15 December

Article Revised Suggestions: 15-20 March / June / September / December

Journal Publication Final Date: 20 March / June / September / December