Yayın İlkeleri | Publication Principles

A- PUBLICATION TYPE

Publication Type

Our Journal is an international refereed journal published quarterly and fully online. The double-blind peer review is applied during the evaluation process.

The primary publication language of the journal is Turkish and the secondary publication language is English.

Journal of Urban Culture and Management started publishing works as ‘test publication’ from January 2008 to January 2010. The journal started publishing works as a refereed journal as of the first release year of it in 2012.

Studies from January 2008 up to March 2012 were evaluated as newspaper articles/anecdotes.

B- JOURNAL OF URBAN ACADEMY PUBLICATION GUIDELINES

 1.  In this journal, all the rights of published manuscripts and legal responsibilities belong to the authors. Even if the copyrights of publications in the journal belong to the authors, after these manuscripts are published in the Journal of Urban Academy, it is not possible to demand removing or erasing of the published material.
 2.  Articles published in this journal cannot be cited in part or in whole without any reference.
 3.  The copyrights of the works published in the Journal fully belong to athe authors.  Therefore, legal responsibility related to article contents belongs to authors.
 4.  In the article submission process, if articles sent for review are not published yet, it can be erased by Journal of Urban Culture and Management. Our journal does not guarantee whether the article is erased from database or not for the articles that stayed more than a year in the online interface. Published articles cannot be removed from the publication with no external justification, except for legal obligations. Our authors cannot demand removing the published manuscripts from the publication  without a court decision.
 5.  Journal of Urban Culture and Management is a journal published quarterly and electronically on kentakademisi.com. Journal of Urban Culture and Management accepts articles in the areas of particularly urbanization, public administration, local government, political science, international relations, (local government) management science, law, urban planning, architecture, environment, environmental engineering, landscape, geography, human geography, statistics, business administration, economics, industrial engineering, labor economics, industrial relations, political history, religion/theology, religions history, art history, archaeology, history of civilization, etymology, transport, transportation, maritime, logistics, motor vehicles, traffic, communication, as well as disciplines such as literature, Turkish language, personal development, human resources, ecology, renewable energy, environmental economics, defense, civil defense, internal/external security, public health, hospital management.
 6.  Authors should send the documents in WORD format via e-mail or by registering in and saving articles to publish them. In addition, the articles can be sent on DERGİPARK Journal Park System.Our Journal is not responsible for documents lost and/or disappeared in an electronical environment.
 7.  Articles can be in Turkish or English. The title and the abstract parts of articles should be one of the following languages such as Turkish, English, German and French. Similarly, keywords should be Turkish and English. Paragraph space should be 12 nk and indent should be 0 (zero) in the articles. Namely, there is no paragraph indent.
 8.  The article will never be published if the study was published anywhere before. As for translated works, the publication name which was translated, volume, issue, author and country should be indicated.
 9.  The content including DRAWINGS, PAINTINGS, PHOTOS, SHAPES which are added to the article should be numbered systematically.
 10.  Articles sent for publishing is scanned with ITHENTICATE program in preliminary review stage by the editor.
 11.  Journal Editorial Board decides whether manuscripts sent to be published are issued or not issued and how they will play a part in this journal. Editorial Board can request author to make some changes in the content and shape if necessary.
 12.  The first page of the article should be a part where the title and short abstract of the manuscript are written. Furthermore, acknowledgments and other notes related to study it should be defined in footnote part under the first page.
 13.  The name, surname, degree, affiliation, and address of author should be in author part in the beginning section of the article. Furthermore, a short curriculum vitae for the author should be added.
 14.  The manuscript should be divided into sections considering the content. The first and the last part are defined as Introduction and Conclusion. The others are numbered as 1.1, 1.2 etc. Bold letters are used to define section headings.
 15.  References should be numbered such as (1), (2) etc. Numbers within the text should be written at the end of text according to the sequence in the manuscript.
 16.  Before the abstract of the article, at least five keywords in Turkish and English should be written.
 17.  Journal of Urban Academy is free to all visitors.
 18.  The authors who have problems with sending or uploading the manuscript can contact us via online@kentakademisi.com.
 19.  APA Reference system is used in the articles.

C- JOURNAL OF URBAN ACADEMY REFEREE APPLICATIONS

In this journal, academicians who want take part in the scientific committee and referee committee should need to send an application form signed with a wet signature as a scanned file or photograph and a curriculum vitae with YÖK format to bilgi@kentakademisi.com.

For click on Journal of Urban Academy Referee Application Form: https://www.kentakademisi.com/wp-content/uploads/2008/01/Kent-Akademisi-Hakem-Mur-Dilekcesi.doc

To be able to officially take part in referee court of these related persons, documents should be sent to journal e-mail.

The academicians in the referee court need to send an institutional e-mail about the changed information in case there are any changes in the personal information.

D- PUBLICATION LICENSE

Creative Commons Lisansı
Our journal licensed by  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 International Licence

_________________________________
A- YAYIN TİPİ

Yayın Türü ve Şekli:

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez elektronik tabanda yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.

Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak’a takdimi türü makalelere de yer verilmektedir.

Kent Akademisi Dergisi kuruluş tarihi olan Ocak 2008 tarihinden Ocak 2010 tarihine kadar test yayını olarak makale yayınlamıştır.

Dergimiz, 2012 yılının ilk yayın döneminden itibaren hakemli olarak yayın yapmaktadır. Ocak 2008 tarihinden Mart 2012 tarihine kadarki yazılar, gazete makalesi/fıkrası olarak değerlendirilir.

B- KENT AKADEMİSİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Bu elektronik dergide yayınlanan yazıların bütün hakları hukuksal sorumlulukları yazarlarına aittir. Dergimizde yayınlanan eserlerin te’lif hakları (iyeliği / eser sahipliği) yazarlarına ait olsa da, bu eserler bir kere, Kent Akademisi dergisinde yayınlandıktan sonra bu hak, kağıt bası yayınlarda da olduğu gibi, yazarlara yazılarının yayından kaldırılmasını veya silinmesini talep etme hakkını vermez.
 2. Bu dergide yayınlanan makalelerden, kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.
 3. Dergimizdeki bütün yazıların / makalelerin te’lif hakları yazarların kendisine aittir, bu nedenle, makale içeriklerine ilişkin hukuksal sorumluluk makale sahiplerine aittir.
 4. Editör incelemesine gönderilen makalelerin yayınlanma zorunluluğu yoktur. İnteraktif olarak makale kabul (submit) sürecinde  inceleme için gönderilen makaleler yayınlanmayacaksa kent akademisi dergisi tarafından silinebilir. Dergimiz çevrimiçi (interaktif) arayüzünde bir yıldan fazla taslak modunda kalan makaleler için veri tabanından silinmeme garantisi vermez. Yayınlanmış yazılar/makaleler hukuksal zorunluluk harici hiç bir gerekçe ile yayından kaldırılamaz. Yazarlarımız mahkeme kararı olmaksızın yayınlanan yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemezler. Zaten bu talep derginin link sadakatine, güvenilirliğine, dürüstlüğüne hatta yazının yayından kaldırılmasını talep eden için iyi niyet kurallarına bağdaştırılamaz.
 5. Kent Akademisi dergisi üç aylık olarak internet üzerinden  www.kentakademisi.com url adreslerinde elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul etmektedir.
 6. Yayınlanması istenilen eserler WORD formatında e-posta ile veya üyelik kaydı yapıp interaktif ortamda makaleyi kaydederek gönderilmelidir. Dergimize TÜBİTAK Dergipark üzerinden de makale gönderilebilmektedir. E-posta ile yazı gönderenler için eposta  onayı alınmadığı sürece sorumluku taşınmaz. Elektronik ortamda kaybolan yayınlanmadan kaybolan ve/veya yok olan dosyalardan dergimiz sorumlu değildir.
 7. Çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir, makalenin başlık/title ve özet/abstract kısmı ise Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri olacaktır. Anahtar kelimeler (keywords) te aynı şekilde Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir. Makalelerde, paragraf aralığı 12 nk, paragraf girintisi 0 (sıfır) dır. Yani paragraf başı girintisi kullanılmamaktadır.
 8. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olması durumunda makale yayınlanmaz. Tercüme yazılarda ise tercümenin yapıldığı yayın adı, cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi belirtilmelidir.
 9. Makaleye eklenecek ÇİZİMLER, RESİMLER, FOTOĞRAFLAR, ŞEKİLLER, içerikte sistematik olarak numaralandırılmalıdır.
 10. Kent Akademisi Dergisine gönderilen makale veya incelemelerin,  yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazarın yayın hakkını sitemize devretme zorunluluğu yoktur.
 11. Yayınlanması için gönderilen makaleler, editör ön incelemesi aşamasında ITENTICATE programı ile taranmaktadır.
 12. Dergi Yayın Kurulu yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına karar verir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından bazı değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 13. Makalenin ilk sayfasında çalışmanın başlığı ve kısa bir özeti yer alacaktır. Ayrıca çalışma ile ilgili teşekkür ve diğer ilgili notlar ilk sayfa altında dipnotta belirtilecektir.
 14. Makale sahibinin adı, soyadı, ünvanı, varsa bağlı olduğu kurum ve adresi makalenin başında bulunan yazarı bölümünde yer alacaktır. Ayrıca, yazara ait kısa bir özgeçmiş eklenecektir.
 15. Yazı, içerik dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalıdır. İlk bölüm Giriş, Son bölüm Sonuç olarak belirtilmelidir. Diğerleri 1.1, 1.2 (Birinci bölüm 1. alt başlık) gibi numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarını belirtmek için koyu harfler kullanılmalıdır.
 16. Bilimsel makalelerde faydalanılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.
 17. Makalenin özet kısmından önce mutlaka Türkçe ve İngilizce en az 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Bu yazarlarımızın aramalarda yazılarına ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
 18. Kent Akademisi Dergisindeki makalelere erişim bütün ziyaretçilere serbesttir.
 19. Yazı eklemede her hangi bir sorun yaşayan yazarlarımız, online@kentakademisi.com adresine e posta ile sorunlarını iletebilirler.
 20. Makalelerde başkalarının görüşlerinden veya başka kaynaklarından yararlanılmış ise, kaynak gösterimleri uluslararası APA referans / kaynakça sistemini kullanmaktadır. Gerek metin içi atıflar, gerek kaynakça bu usul ve esaslara göre oluşturulmalıdır.
 21. Makalelerin, ana sayfadaki, sol menülerde, dokumanlar kısmında bulunan MAKALE ŞABLONUNA GÖRE oluşturulması, söz konusu makalenin hızlı yayınlanması açısından çok önemlidir.

C- KENT AKADEMİSİ DERGİSİ HAKEM MÜRACAATLARI

Bu elektronik dergide bilim kurulu ve hakem kurulu’nda yer almak isteyen akademisyenlerin aşağıdaki linke tıklayarak müracaat dilekçesini ıslak imza ile imzalayıp taranmış halini veya fotografik görüntüsünü ve YÖK formatlı özgeçmişlerini bilgi@kentakademisi.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kent-Akademisi-Hakem-Muracaat-Dilekcesi Icın-Tıklayin : https://www.kentakademisi.com/wp-content/uploads/2008/01/Kent-Akademisi-Hakem-Mur-Dilekcesi.doc

İlgililerin resmi olarak hakem heyetinde yer alabilmeleri için dosyalarını e posta ile dergimize göndermiş olmaları gerekmektedir.

Hakem heyetinde yer alıp ta özlük bilgilerinde güncel değişiklikleri bildirmeyenlerin hakemliklerinin düşmemesi için değişiklik durumunda kurumsal e posta adresimize değişiklik bilgi mesajı iletmeleri gerekmektedir.

D: YAYIN LİSANSI:

Creative Commons Lisansı
Dergimizde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.