Yayın İlkeleri | Publication Principles

A- PUBLICATION TYPE

Publication Type and Shape:

Our Journal is an international refereed journal published as an electronic format in the four times a year. The double-blind peer review principle applies during the evaluation process.

Our Journal publication language is either Turkish or English. In this journal, it is allowed for introducing works, letter to the editor and case report in these articles.

Journal of Urban Academy was only published article as a test publicationfrom January 2008 to January 2010.

Our Journal has published as a refereed journal as of the first release in 2012. Studies from January 2008 up to March 2012, it was evaluated as newspaper articles/anectode.

B- JOURNAL OF URBAN ACADEMY PUBLICATION GUIDELINES

 1. In this journal, the all rights of published manuscripts and legal responsibilities belongs to authors. Even if the copyrights of publications in our journal belong to authors, after this publications are published for this once in Journal of Urban Academy does not demand removing or erasing from the publication of the published manuscripts.
 2. Articles published in this journal is not cited without any reference in part or in whole.
 3. Author(s) is/are fully belongs to copyrights all his/her/their works published in the Journal. Therefore, legal responsibility related to article contents belongs to authors.
 4. In the article submit process,  if articles sent for review are not published, it can be erased by Journal of Urban Academy. Our journal does not give guarantee which is not erased from database for articles rest more than a year in the online interface. Published articles cannot be removed from the publication with no external justification, except for legal obligations. Our authors can not demand removing from the publication of the published manuscripts without a court decision.
 5. Journal of Urban Academy is quarterly a journal published electronically in kentakademisi.com website. Journal of Urban Academy is accepted an article in the areas of particularly urbanization, public administration, local government, political science, international relations, (local government) management science, law, urban planning, architecture, environment, environmental engineering, landscape, geography, human geography, statistics, business administration, economics, industrial engineering, labor economics, industrial relations, political history, religion/theology, religions history, art history, archaeology, history of civilization, etymology, transport, transportation, maritime, logistics, motor vehicles, traffic, communication, as well as disciplines such as literature, turkish language, personal development, human resources, ecology, renewable energy, environmental economics, defense, civil defence, internal/external security, public health, hospital management.
 6. Authors should be sent in WORD format via e-mail or doing registration and saving article in interactive environment to publish your articles. In addition, it can be sent articles on TÜBİTAK Journal Park System. Unless email confirmation does not receive, email senders will not carry responsibility. Our Journal is not responsible for documents lost and/or disappeared in an electronical environment.
 7. Articles may be Turkish or English. The title and abstract parts of articles should be one of the Turkish, English, German and French languages. Similarly, keywords should be Turkish and English. Paragraph space should be 12 nk and indent should be 0 (zero) in the articles. Namely, it is not used paragraph indentation.
 8. The article will never published if studies was published anywhere before. As for translation writings, it is defined publication name made translation, volume, issue, author and country.
 9. The content should be numbered systematically DRAWINGS, PAINTINGS, PHOTOS, SHAPES which is added to articles.
 10. Author’s right of publication has not obligation to transfer our site in case of clear articles and reviews sent Journal of Urban Academy for publication.
 11. Articles sent for publishing is scanned with ITHENTICATE programme in preliminary review stage of the editor.
 12. Journal Editorial Board decide whether manuscripts sent to be published are issued or not issued and how they will play a part in this journal. Editorial Board can make a request some changes in point of content and form from author in case of find necessary.
 13. The first page of the article should be play a part the title and short abstract of the manuscript. Furthermore, it should be defined acknowledegments and other notes related to study in footnote part under the first page.
 14. The name, surname, degree, affiliation and address of author should play a part in author part found in the start of article. Furthermore, it should be added to a short curriculum vitae for the author.
 15. The manuscript should be divided to sections considering content according to headings. The first and last are defined as Introduction and Conclusion. Others are numbered such as 1.1, 1.2 etc. It is used bold letters to define section headings.
 16. References should be numbered such as (1), (2) etc numbers within text and be written according to usage sequence in the manuscript at the end of text.
 17. Before abstract of the article, it should be written at least five keywords as Turkish and English.
 18. Journal of Urban Academy is free to all visitors. This Journal does not charge any article submission or processing charges.
 19. Yazı eklemede herhangi bir sorun yaşayan yazarlarımız can transmit on online@kentakademisi.comweb adress via e-mail.
 20. If it is benefitted from others’ views or references in articles, reference notations is APA system.

C- JOURNAL OF URBAN ACADEMY REFEREE APPLICATIONS

In this journal, academicians wanted take part in scientific committee and referee committee should need to send application form signed with a wet signature as scanned file or photograph image and curriculum vitae with YÖK format by bilgi@kentakademisi.com

For click on Journal of Urban Academy Referee Application Form: https://www.kentakademisi.com/wp-content/uploads/2008/01/Kent-Akademisi-Hakem-Mur-Dilekcesi.doc

To be able to officially take part in referee court of these related persons, documents should be need to via e-mail in our journal.

The academicians in the referee court should need to send an institutional e-mail change information message in case of being current alterations in the personnel informations.

D- PUBLICATION LICENCE

Creative Commons Lisansı
Our journal licenced by  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 International Licence

_________________________________
A- YAYIN TİPİ

Yayın Türü ve Şekli:

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez elektronik tabanda yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.

Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak’a takdimi türü makalelere de yer verilmektedir.

Kent Akademisi Dergisi kuruluş tarihi olan Ocak 2008 tarihinden Ocak 2010 tarihine kadar test yayını olarak makale yayınlamıştır.

Dergimiz, 2012 yılının ilk yayın döneminden itibaren hakemli olarak yayın yapmaktadır. Ocak 2008 tarihinden Mart 2012 tarihine kadarki yazılar, gazete makalesi/fıkrası olarak değerlendirilir.

B- KENT AKADEMİSİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Bu elektronik dergide yayınlanan yazıların bütün hakları hukuksal sorumlulukları yazarlarına aittir. Dergimizde yayınlanan eserlerin te’lif hakları (iyeliği / eser sahipliği) yazarlarına ait olsa da, bu eserler bir kere, Kent Akademisi dergisinde yayınlandıktan sonra bu hak, kağıt bası yayınlarda da olduğu gibi, yazarlara yazılarının yayından kaldırılmasını veya silinmesini talep etme hakkını vermez.
 2. Bu dergide yayınlanan makalelerden, kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.
 3. Dergimizdeki bütün yazıların / makalelerin te’lif hakları yazarların kendisine aittir, bu nedenle, makale içeriklerine ilişkin hukuksal sorumluluk makale sahiplerine aittir.
 4. Editör incelemesine gönderilen makalelerin yayınlanma zorunluluğu yoktur. İnteraktif olarak makale kabul (submit) sürecinde  inceleme için gönderilen makaleler yayınlanmayacaksa kent akademisi dergisi tarafından silinebilir. Dergimiz çevrimiçi (interaktif) arayüzünde bir yıldan fazla taslak modunda kalan makaleler için veri tabanından silinmeme garantisi vermez. Yayınlanmış yazılar/makaleler hukuksal zorunluluk harici hiç bir gerekçe ile yayından kaldırılamaz. Yazarlarımız mahkeme kararı olmaksızın yayınlanan yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemezler. Zaten bu talep derginin link sadakatine, güvenilirliğine, dürüstlüğüne hatta yazının yayından kaldırılmasını talep eden için iyi niyet kurallarına bağdaştırılamaz.
 5. Kent Akademisi dergisi üç aylık olarak internet üzerinden  www.kentakademisi.com url adreslerinde elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. Kent Akademisi (KA) Dergisi, kentleşme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, (mahalli idareler) yönetim bilimleri, hukuk, şehircilik, mimari, çevre, çevre mühendisliği, peyzaj, coğrafya, beşeri coğrafya, istatistik, işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, siyasi tarih, din/ilahiyat, dinler tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, uygarlık tarihi, etimoloji, ulaşım, taşımacılık, denizcilik, lojistik, motorlu taşıtlar, trafik, iletişim başta olmak üzere, edebiyat, türk dili, haberleşme, kişisel gelişim, insan kaynakları, ekoloji, yenilenebilir enerji, çevre ekonomisi, savunma, sivil savunma, iç / dış güvenlik, kamu sağlığı, hastane yönetimi gibi bilim ve uğraş alanlarında makale kabul etmektedir.
 6. Yayınlanması istenilen eserler WORD formatında e-posta ile veya üyelik kaydı yapıp interaktif ortamda makaleyi kaydederek gönderilmelidir. Dergimize TÜBİTAK Dergipark üzerinden de makale gönderilebilmektedir. E-posta ile yazı gönderenler için eposta  onayı alınmadığı sürece sorumluku taşınmaz. Elektronik ortamda kaybolan yayınlanmadan kaybolan ve/veya yok olan dosyalardan dergimiz sorumlu değildir.
 7. Çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir, makalenin başlık/title ve özet/abstract kısmı ise Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri olacaktır. Anahtar kelimeler (keywords) te aynı şekilde Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir. Makalelerde, paragraf aralığı 12 nk, paragraf girintisi 0 (sıfır) dır. Yani paragraf başı girintisi kullanılmamaktadır.
 8. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olması durumunda makale yayınlanmaz. Tercüme yazılarda ise tercümenin yapıldığı yayın adı, cildi, sayısı, sayfası, yazarı ve ülkesi belirtilmelidir.
 9. Makaleye eklenecek ÇİZİMLER, RESİMLER, FOTOĞRAFLAR, ŞEKİLLER, içerikte sistematik olarak numaralandırılmalıdır.
 10. Kent Akademisi Dergisine gönderilen makale veya incelemelerin,  yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazarın yayın hakkını sitemize devretme zorunluluğu yoktur.
 11. Yayınlanması için gönderilen makaleler, editör ön incelemesi aşamasında ITENTICATE programı ile taranmaktadır.
 12. Dergi Yayın Kurulu yayınlanmak için tarafımıza gelen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına karar verir. Yayın Kurulu gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından bazı değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 13. Makalenin ilk sayfasında çalışmanın başlığı ve kısa bir özeti yer alacaktır. Ayrıca çalışma ile ilgili teşekkür ve diğer ilgili notlar ilk sayfa altında dipnotta belirtilecektir.
 14. Makale sahibinin adı, soyadı, ünvanı, varsa bağlı olduğu kurum ve adresi makalenin başında bulunan yazarı bölümünde yer alacaktır. Ayrıca, yazara ait kısa bir özgeçmiş eklenecektir.
 15. Yazı, içerik dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalıdır. İlk bölüm Giriş, Son bölüm Sonuç olarak belirtilmelidir. Diğerleri 1.1, 1.2 (Birinci bölüm 1. alt başlık) gibi numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıklarını belirtmek için koyu harfler kullanılmalıdır.
 16. Bilimsel makalelerde faydalanılan kaynaklar metin içinde (1), (2) vb. gibi rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.
 17. Makalenin özet kısmından önce mutlaka Türkçe ve İngilizce en az 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Bu yazarlarımızın aramalarda yazılarına ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
 18. Kent Akademisi Dergisindeki makalelere erişim bütün ziyaretçilere serbesttir.
 19. Yazı eklemede her hangi bir sorun yaşayan yazarlarımız, online@kentakademisi.com adresine e posta ile sorunlarını iletebilirler.
 20. Makalelerde başkalarının görüşlerinden veya başka kaynaklarından yararlanılmış ise, kaynak gösterimleri uluslararası APA referans / kaynakça sistemini kullanmaktadır. Gerek metin içi atıflar, gerek kaynakça bu usul ve esaslara göre oluşturulmalıdır.
 21. Makalelerin, ana sayfadaki, sol menülerde, dokumanlar kısmında bulunan MAKALE ŞABLONUNA GÖRE oluşturulması, söz konusu makalenin hızlı yayınlanması açısından çok önemlidir.

C- KENT AKADEMİSİ DERGİSİ HAKEM MÜRACAATLARI

Bu elektronik dergide bilim kurulu ve hakem kurulu’nda yer almak isteyen akademisyenlerin aşağıdaki linke tıklayarak müracaat dilekçesini ıslak imza ile imzalayıp taranmış halini veya fotografik görüntüsünü ve YÖK formatlı özgeçmişlerini bilgi@kentakademisi.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kent-Akademisi-Hakem-Muracaat-Dilekcesi Icın-Tıklayin : https://www.kentakademisi.com/wp-content/uploads/2008/01/Kent-Akademisi-Hakem-Mur-Dilekcesi.doc

İlgililerin resmi olarak hakem heyetinde yer alabilmeleri için dosyalarını e posta ile dergimize göndermiş olmaları gerekmektedir.

Hakem heyetinde yer alıp ta özlük bilgilerinde güncel değişiklikleri bildirmeyenlerin hakemliklerinin düşmemesi için değişiklik durumunda kurumsal e posta adresimize değişiklik bilgi mesajı iletmeleri gerekmektedir.

D: YAYIN LİSANSI:

Creative Commons Lisansı
Dergimizde yayınlanan makaleler, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.