May 15 2020

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 1) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Çevre Sorunlarının ve Çevresel Vatandaşlığın Türkiye Büyük Millet Meclisi Tasarılarındaki Kapsamı Mahmut DOĞAN, Semra KATITAŞ 001-009
2 Çeper Kuşakların Kamusal ve Ekolojik Değeri: İzmir Askeri Alanlar Örneği | Dalya HAZAR, Sevim Pelin ÖZKAN 010-021
3 Erzincan Girlevik Şelalesi ve Yakın Çevresinin Fiziksel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi| Ahmet Mesut CANER, Metin DEMİR 022-036
4 İstanbul Avrupa Yakası Örneğinde Yüksek Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Sosyal Çevreye Etkilerinin Değerlendirilmesi| Mehmet Şimşek DENİZ, Mahmut DOĞAN, Semra KATITAŞ 037-049
5 A Socio-Cultural Evaluation of TheArchitecturalandEnvironmentalEffects of LandscapeArrangements in Istanbulwith a SurveyStudy| Sibel HATTAP, Aysel TARIM 050-077
6 Koruma ve Yeniden Kullanım Sorunları Bağlamında Mersin-Adana Bölgesi’ndeki Tarihi Hamamlara Bir Örnek: Tarsus’ta Yeni Hamam | Çağrı ÖZTÜRK, Elif MIHÇIOĞLU BİLGİ 078-096
7 Ayvansaray Mahallesi Örneğinde Kentsel Yenileme Sürecinin Mekân ve İnsan Odağında İncelenmesi | Meltem BALİ 097-111
8 Navona Meydanının Tarihsel Süreç İçerisinde Fiziksel ve İşlevsel Özelliklerinin İncelenmesi | Ziba SAMİ, Merve BİLGEN, Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER 112-122
9 Kentlerin Dönüşüm Sürecinde Yaratıcı Endüstrilerin Rolü: Antalya Dokuma Fabrikası Alanı Özelinde Bir Proje Deneyimi |Aslı ALTANLAR, Serkan SINMAZ, Alper ÇAKIROĞLU 123-145
10 Suriçi’ndeki Yapılaşmanın Tarihi İstanbul Çeşmeleri Üzerindeki Etkisi Ve Çeşmelerin Mevcut Durumu | Mehmet GÜNDÜZ 146-162
* REVIEW ARTICLE PAGES
11 Tarihi Kentsel Peyzaj ve Kent Kimliği İlişkisi | Muhsine PERİHAN, Feran AŞUR

163- 175

* CASE REPORT PAGES
12 ProposalsforRevitalization of Karataş HistoricalSettlement | Eray BOZKURT, Feyza DURMUŞLAR

176- 184

*** Volume 13, Issue 1, Period: 41, Spring 2019 Ful Page 001- 184

 

No responses yet

Ara 15 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under EDİTÖRDEN

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: General Effects of Local Elections X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi | Armağan ÖZTÜRK, Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK 644- 656
2 Türkiye’de Bir Yeni-Belediyecilik Filizi: Komünist Başkan’ın Zaferi| Doğancan ÖZSEL 657- 669
3 European Populism and Its Ties with Localism|  Soner AKIN, Yakup BULUT 670 – 681
4 Belediyelerin Kurumsal İletişiminde Sosyal Medya: Karadeniz Bölgesi Örneği | Cavit Yavuz , Yasin DUVAN 682-702
5 Sağlıklı Kent Kavramı için Nüfus Kriterinin Önemi | Okan Murat DEDE , Ahmet ŞEKEROĞLU 703 – 713
6 Erzurum Kentinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma | Elif Akpınar Külekçi , IŞIK SEZEN , Sümeyye GENCER 714-728
7 Kamusal Alanda Özgürleştirici Müdahaleler, Parazit Mekânlar | Asiye AKGÜN GÜLTEKİN, Emel BİRER 729 – 738
8 Kent İçi Yol Ağaçlarının Sonbahar Renk Etkilerinin Görsel Kalite Analizi: Erzurum Kenti Örneği | Işık SEZEN , Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Binnaz KELEŞ 739 – 751
9 Kent Parklarda Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park Örneği |Sebile Merve ÖZTÜRK, Selda Cansu TEMEL 752 – 764
10 Kentsel Peyzajlarda Görsel Algıya Dayalı Olarak Mekânsal Tercihlerin Belirlenmesi: Topkapı Şehir Parkı Örneği | Gülseren BAKIRCI , Tuğba KİPER 765 – 778
11 Afet Yönetiminde Disiplinler Arası Bilgi Sistemleri | Fazel Ahmad Siawash OCHMAS , Süleyman BALYEMEZ 779 – 791
12 Arkeolojik Alanda Tasarım Pratiği, Antakya Teleferik Örneği | M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Burak HAZNEDAR 792 – 801
13 Investigation of Foreseen and Existing Green Area Presence in Example of Aksaray Province | Bülent ESKİN, Sema DOĞANAY 812 – 822
14 Kentsel Peyzaj Planlamasında Yeşil Alanların Suçun Önlenmesindeki Rolü: Erzurum Örneği | Işık SEZEN , Başak AYTATLI 823 – 834
15 Geleneksel Bursa Evlerinde Mekan Kullanımı Üzerine Bir Okuma |İkbal ECE POSTALCI 835 – 845
16 A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey | Pırıl Kuğu İŞCAN, Muzaffer Tolga AKBULUT 846 – 859
17 Akdamar Kilisesi 2005 Ve Sonrası Onarım Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme | Şahabettin ÖZTÜRK 860 – 874
18 Kentsel Müdahale Süreçlerinin Altyapı Mekânı Altlığı Üzerinden Okunması | Burak HAZNEDAR, Sinan Mert ŞENER 875 – 883
19 Cumhuriyet Döneminde Başlayan Yabancı Dillerden Yapılan Ödünçlemeler Üzerine Bir Araştırma | Hacı DAĞLI 884 – 891
* Review Article PAGES
20 Tyana Yöresinde Kent-Devlet Yönetimi| Oktay ALKUŞ 802 – 811 
*** Volume: 12, Issue: 4, Period: 40, Winter 2019 Ful Page 644- 891

 

No responses yet

« Prev - Next »