Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim

 

 

Chief Editor

On behalf of editorial board

Dr. Ahmet FİDAN

Conscious Consumption

to Avoid Global Warming

Invoice: Global Warming

We exploited nature unquestioningly and like vandals. Yes, again in this issue, we are talking about nature and the environment. Because when we look forward to the future, we have no doubt that our most important common problem will be the environment.

Our earth started to get warmer when humankind started using petrol. At first, the petrol was used in industry after the invention of steam engine, with a great sense of revolution. Then came the petrochemical industry, and everything we touched got mixed up with plastic.

As the world got plastic, the human behavior became artificial too. Emotionless, helpless, in droves and for the day… We started to use plastic and this trend started to take the breath of our sphere away. Just like someone going through respiratory problem because of “corona”… Okumaya devam et

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

Kent Akademisi Cilt: 14, Sayı: 1

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages
* Editorial Letter: Conscious Consumption to Avoid Global Warming / Küresel Isınmaya Karşı Bilinçli Tüketim  I-III
* Index / İçindekiler  IV-V
** Publication Period: 44 – Year: 2021 / Editorial Board VI-XI
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği /Mekansal Planlamada Yenilenebilir Enerji Tesisi Yer Seçimi: TR83 Bölgesi Örneği / Renewable Energy Facility Location Selection in Spatial Planning: TR83 Region Example| Ahmet ŞEKEROĞLU, Merve ÖZKAYNAK, Ayşe YEŞİLYURT ALKAN, Ahmet BAŞKAN 001-019
2 The Post Occupancy Evaluation, Filyos Coast Park Example / Kullanım Sonrası Değerlendirme Metodu, Filyos Sahil Parkı Örneği Sima POUYA, Buğrahan TOPALOĞLU 020-028
3 Evaluation Of Urban Open Spaces: The Case of Karaköy / Kentsel Açık Alanların Değerlendirilmesi: Karaköy Örneği | Shaylan OUDEH, Handan TURKOGLU 029-045
4 Retail Change in Historic City Centres Tarihi kent Merkezlerinde Ticaretin Değişimi |Dilek ÖZDEMİR-DARBY, Irem SELCUK 046-058
5 Destinasyon Pazarlaması Perspektifinde Kültürel Miras. Divriği Çiğdemli Köyünün Keşfi/ Cultural Heritage In The Perspective Of Destination Marketing. Discovery Of Divriği Çiğdemli Village | Derya KUTLU 059-072
6 Yerel Kalkınmanın Aracı Olarak Sürdürülebilir Turizm için Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sakinşehir Uzundere Örneğinde Bir Araştırma Evaluation of Planning Studies for Sustainable Tourism as a tool of Local Development: A Study on the Case of Cittaslow Uzundere | Mustafa ÖZGERİŞ, Faris KARAHAN 073-089
7 Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği / Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği | Sibel MANSUROĞLU, Veysel DAĞ 090-101
8 Ulaşım Modlarının Çeşitliliği Bağlamında Erişebilirlik Analizi: Ankara Metropolü İçin Yeni Bir Yaklaşım / Accessibility Analysis in The Context of Variety of Transport Modes: A New Approach for Metropol Ankara | Hatice ÖNDER, Furkan AKDEMİR 102-121
9 Kongre Turizminde Konaklamanın Önemi: Kongre Otelleri Tasarım Kriterleri ve Mekânsal Standartları /The Importance of Accomodation in Convention Tourism: The Design Criteria and Spatial Standards of Convention Hotels  | Büşra ÖZTAŞ, Sibel POLAT 122-140
10 Kentsel Aydınlatma Elemanlarının İnsan Odaklı Tasarım Kavramı Çerçevesinde Ankara Beypazarı Örneği Üzerinden İncelenmesi /Examining of Urban Lighting Elements Through Ankara Beypazarı Example Within The Framework of Human-Oriented Design Concept | Cem DOĞAN, Bade KANATLI 141-155
11 Kentsel Mekânlarda Kalite Arayışı Çerçevesinde İnsan Odaklı Tasarım Yaklaşımı: Edirne Selimiye Camii ve Çevresi Örneği Developing Desing Decision within the Framework of the Quest for Quality in Urban Spaces: The Case of Edirne Selimiye Mosque and Its Vicinity | Ayça NEGİŞ, Tuğba KİPER, Murat ÖZYAVUZ 156-173
12 Assessment of the State and Impact of Tourism Activities in Kenya / Kenya’da Turizmi Faaliyetlerinin Durumu ve Etkilerinin Değerlendirilmesi  | Elif GUNDUZ, Collins AGAYİ 174-185
13 Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter Platformunun Belediyenin Kurumsal İmajına Katkısı / Contribution of Ordu Metropolitan Municipality Twitter Platform to the Corporate Image of the Municipality | Cavit YAVUZ, Hasan Basri ZAVALSIZ,  189-198
14 Yere Bağlılığın Turizm Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Amasya Örneği The Effect of Place Attachment on Tourism Strategies: Amasya Example |Aslı ALTANLAR 199-213
15 Taşra Kentlerinin Markalaşarak Kalkınma Umudu Sivas Örneği Üzerinden Bir İnceleme / Developmental Prospects of the Provincial Cities by Branding an Investigation over Sivas as a Sample |Feride Fatma BİLGİLİ 214-229
16 Arazi Kullanımının Zamansal Ve Mekânsal Değişimi: Nazilli İlçesi Örneği /Temporal and Spatial Change of Land Use: The Case of Nazilli District |Ozgur TİMUR, İbrahim AYTAŞ, Burhan ACET 230-240
17 Kamusal Açık Alanlarda Mekan Kalitesi Araştırması: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi Örneği /Spatial Quality Research in Public Open Spaces: The Case of Beşiktaş Pier Square and Surrounding| Seda ZAFER, Ebru ERDÖNMEZ 241-259
** REVIEW ARTICLE 241-259
18 Kentsel Yenileme Sürecinde Endüstri Alanlarının Ekolojik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi: Emscher Park Örneği Evaluation of Industrial Areas with Ecological Approach in the Urban Renewal Process: The Case of Emscher Park | Başak YURTSEVEN 260-277
***  VOLUME 14, ISSUE 1, PERIOD: 45, BAHAR 2021 FULL PAGE 001-277

 

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 13, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

 INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
*  RESEARCH ARTICLE | ARAŞTIRMA MAKALELERİ PAGES
1 Yerel Yönetimlerin Kurumsal Çevre Sorumluluğunda Binalarda Fotovoltaik Panel (PV) Kullanımlarının Önemi | The Importance of Using Photovoltaic Panels (PV) in Buildings in the Corporate Environmental Responsibility of Local Governments  | Setenay UÇAR, İlknur AKINER 584-598
2 Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Çanakkale Halk Bahçesi’ndeki Aydınlatma Donatılarının Enerji Verimliliği Açısından Optimizasyonu | Alper SAĞLIK, Neşe BAYTAN, Mehmet İ̇̇lkan BAYRAK, Merve TEMİZ, Abdullah KELKİT 599-608
3 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü Çevre Düzenleme Proje Önerisi | Damla ATİK, Candan ZÜLFİKAR 609-627
4 Mimarlar İçin Peyzaj Tasarımı – Mimaride Peyzaj Tasarımının Öğretilmesi | Yıldız AKSOY 628-639
5 Çağdaş Kentsel Teorilerde Marx’ı Neden Okuyoruz? | Leman İNCEDERE 640-650
6 Alternatives to Solar Power Plant Location Through GIS and AHP: Case of Karaman, Turkey | Tayfun SALİHOĞLU, Eren Can SEYREK, Melike KAYMAKÇIOĞLU 651-667
7 Sürdürülebilir Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yeşil Altyapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği | Cansu KONYALI, Rukiye Duygu ÇAY 668-687
8 Mekanın Sinematografik Temsili Bağlamında Beden-Mekan İlişkisi | Abdullah YÜCEL, Selim ÖKEM 688-700
9 Rezidanslarda Konfor Koşullarının Pandemi Dönemi Etkisinde Analizi | Gözde GALİ TAŞÇI 701-721
10 Sıfır Atık Yönetimi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği | Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER, Fatma Feyza KAVAK, Aydın AKPINAR 722-735
11 Kentsel Ekosistemleri Destekleyen Bir Yeşilyol Önerisi: Arhavi Örneğİ | Banu KARAŞAH 736-750
12 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı: Sivil İşbirliği Stratejileri | Yüksel DEMİRKAYA 751-760
***  REWIEW ARTICLE | DERLEME MAKALESİ PAGES
13 İnsan ve Doğa İlişkisi Üzerine Bir Deneme: 1960 ve 1970’lerde Çevrecilik Yaklaşımları | Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL 761-770
14 Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi |Emre EKİNCİ 771-784
15 Türkiye’de Kentsel Gelişim Sürecinde Kentsel Rant Olgusu ve Devletin Rolü | Nihat KURT
785-807
***  VOLUME 13, ISSUE 4, PERIOD: 44, WINTER 2020 FULL PAGE 584-807