Eyl 15 2019

Doğanın Çığlığı Son İstasyonumuzdur: Ölüm!

Published by under EDİTÖRDEN

The Outcry of The Nature is The Sign of Our Final Destination: The Death!

En masum ortak paydamızdır çevre. Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciyken, İktisat Profesörü hocamız Ahmet Güner SAYAR, kıt kaynakların optimal dağılımını anlatırken; “Tabiata hükmetmek için, onun doğasına (temel karakterine) itaat etmesini bilmek gerek” demişti.

Doğa, biz onun temel değerlerini bozmadığımız sürece en masum haliyle biz insanlara hizmet etmek için kodlanmıştır yüce tasarlayıcı tarafından. Onun muhteşem tasarımı, evrenin ve gezegenimizin makrosundan mikrosuna değin gözümüzün önündedir. Ne yazık ki, biz “TÜKETİM TOPLUMUNUN KRONİK İNSANLARI, KULLAN AT VEYA KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜKET” kalıbına yerleşmişiz. Dünyamızı kimyasallar ve petrokimyasal ürünlerle çöplüğe çevirmekteyiz. Yetmezmiş gibi, dünyamızın akciğerleri olan ormanlarımızı türlü türlü maden ocaklarıyla delik deşik etmekteyiz.

Ne yazık ki, Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetleri sonrasında ekosistem üzerindeki tahribatın giderildiğine ilişkin neredeyse hiç bir örnek yoktur. Yüzlerce maden ocağı içinde madencilik sonrası ağaçlandırma yapılan tek bir yer bulunmakta, o da ağaç kesilip fidan dikilerek yapmış olmak için yapıldığı gözlemlenmektedir.

Çanakkale’de, İç Ege’de, Marmara’da, Trakya’da, Karadeniz’de Continue Reading »

No responses yet

Tem 27 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 2) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 38 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: Terminological Correction: Not Zero Waste, Full Recycling!

Local Elections Became More Important Than General Elections / Editör

X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Determination of environmental awareness in purchasing behavior of individuals (The Case of Tokat Central Country) / Bireylerin Satın Alma Davranışında Çevre Bilincinin Belirlenmesi (Tokat Merkez İlçe Örneği) / Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU, Esra KAPLAN 214-224
2 A Flexible, Intelligent and New Planning Approach in Urban Transport: Sustainable Urban Mobility Plans / Kentsel Ulaşımda Esnek, Akıllı ve Yeni Bir Planlama Yaklaşımı: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları / Burak KORKMAZYÜREK, Erkan POLAT 225-240
3 Guangming village and other examples: Post-disaster reconstruction in rural China / Guangming Köyü ve Diğerler Örnekler: Afet Sonrası Çin Kırsalında Yapılaşma / Didem Güneş YILMAZ 241/256
4 A Model For Neo Rural: Ecological Design Approach, Mugla- Turkey Neo Kır İçin Model Önerisi: Ekolojik Tasarım Yaklaşımı / Gizem ERDOĞAN, Sinem ŞAHİN 257-269
5 The Aesthetıc Of Everyday Life In The City Of The Context Social Environment Kuzguncuk Neighborhood Through The Eyes Of Inhabitant Artists / Sosyal-Çevre Bağlamında Kentte Gündelik Yaşam Estetiği, Sanatçıların Gözünden Kuzguncuk Semti / Necla DURSUN, Aynur ATMACA CAN 270-287
6 Marine Fisheries in Yalova Province and Socio-Economic Structure of Fishermen / Kent-Akademisi-Article-06-Yalova İli’nde Deniz Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-ekonomik YapısıIsmet-BALIK, Muttalip AYYILDIZ 288-298
7 Using Fuzzy Logic Method in Urban Studies / Bulanık Mantık Yönteminin Kentsel Alan Çalışmalarında KullanımıPınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI, Mehmet OCAKÇI 299-308
8 Research Of Bursa Ataevler Neighbourhood Within The Content Of Leed ND Criteria / Bursa Ataevler Mahallesi’nin LEED ND Kriterleri Kapsamında İncelenmesi / Bilgen ÇOBANER 309-339
9 Geographical Analysis of The Traffic Accidents In Viransehir (Sanlıurfa) Cıty Center (2013-2017) / Viranşehir (Şanlıurfa) Şehir Merkezi’ndeki Trafik Kazalarının Coğrafi Analizi (2013-2017) / Ercan VURAL 340-363
10 Bibliometric Analysis on City Logistics / Kent Lojistiği Üzerine Bibliyometrik Analiz / Burak SAVRUN 364-386
11 Questioning of the effort of “modern nationalize” in the Early Republic Period of Turkey / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde “Moderni Millileştirme” Çabasının Sorgulanması / Serhat ULUBAY 387-396
12 Development Of Local Press In Adıyaman And Published Newspapers (1950-1990) / Adıyaman’da Yerel Basının Gelişimi Ve Yayımlanan Gazeteler (1950-1990) / Mehmet GÜNDÜZ 397-409
* SURVEY ARTICLE / ESER İNCELEMESİ
13 Depression Of The Individual In Modern City Life In The Works Named “The Southern Highway” And “Narla İncire Gazel” / “Güney Otoyolu” İle “Narla İncire Gazel” Adlı Eserlerde Bireyin Modern Kent Hayatındaki Bunalımı / Abdurrahman KOLCU 410-416
* LETTER TO THE EDITOR EDİTÖRE MEKTUP
14 Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri İlk Uluslararası Standardı: ISO 37120 / Alper BODUR 417-419
*** Volume: 12, Issue: 2, Period: 38, Summer 2019 Ful Page 214-419

No responses yet

« Prev - Next »