Eyl 15 2019

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 12, Issue: 3) | Makale Yazarı ve Makaleler

INDEX | İÇİNDEKİLER  Pages|Sayfalar
* Index / İçindekiler  I
* Publication Period: 39 – Year: 2019 / Editorial Board  II-IX
** Editorial Letter: X-XII
* RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ
1 Ecological Services Provided By Urban Forests  / Kent Ormanlarının Sunduğu Ekolojik Hizmetler / Bilen KALE 420 – 440
2 Marmara Gölü Neden Kuruyor? /Why is The Marmara Lake Drying? / Hasibe KÖRBALTA 441 – 459
3 Investigation of Carbon Footprint Effects of Bicycle
and Pedestrian Transportation in National Parks / Bisiklet ve Yaya Ulaşımının Milli Parklarda Karbon Ayak İzi Etkilerinin Araştırılması
 / Hayri ULVİ, Hülagü KAPLAN
460 – 474
4 Local Governments and Blockchain Technology: A
Proposal of Governance Design/Strategy / Yerel Yönetimler ve Blokzincir Teknolojisi:
 / Ebru TEKİN BİLBİL
475 – 487
5 LAW 6360 and Its Critique:
From Centralism to Re-Centralism – 6360 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Eleştirisi: Merkeziyetçilikten Yeniden Merkeziyetçiliğe
 / Şahin ALATAŞ, Şahin ALATAŞ
488 – 500
6 Recommendations For Sustainable Cities With
Urban Regeneration: The Case Of Selamsız/ Kentsel Dönüşüm ile Sürdürülebilir Kent Önerileri ve Selamsız Örneği
 / Gökhan GELİŞEN, Duygu BİRCAN
501 – 518
7 Investigation of Urban Parks in Terms of
UsageSatisfaction: TheSample of Çanakkale / Kent Parklarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Örneği
  / Yavuz ALKAN
519 – 530
8 Is It Possible to Develop Coastal Public Spaces
With Participatory Design? Yıldıztepe Social Life
Center Project in Mudanya, Bursa / Kamusal Kıyı Alanlarını Katılımcı Tasarımla Geliştirebilmek Mümkün mü? Bursa Mudanya’da Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi
 / Sibel POLAT, Tülin VURAL ARSLAN
531 – 545
9 Investigation Of Planning Strategies For Storage, Distribution and Market Places Within The Scope Of Urban Logistics: The Case Of Izmir / Görkem GÜLHAN 546 – 560
10 An Evaluation on The Current Functions of
Madrasas in Istanbul Dating to 16th-18th Centuries
Regarding Their State of Conservations / İtanbul’daki 16-18. Yüzyıllara Ait Medreselerin Mevcut İşlevlerinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi
 / Engin ÖZTÜRK, Mine ESMER
561 – 574
11 Security in Children’s Playgrounds in the context of
Urban Recreation: The Case of Isparta Ayazmana
and Gökçay Mesireliği / Kentsel Rekreasyon Kapsamında Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği Örneği
 / Büşra ONAY, Candan KUŞ ŞAHİN
575 – 585
12 An Investigation of the Contemporary Wooden
Construction Systems Usage in Multi-Storey
Buildings: The Tree / Çağdaş Ahşap Yapım Sistemlerinin Çok Katlı Yapılarda Kullanımı: The Tree
 / Nurcan GÜL, Seher Güzelçoban MAYUK
586 -599
13 An Approach to Renewıng An Exıstıng Offıce
Structure in The Context of Energy Effıcıent Desıgn
in Istanbul / İstanbul’da Mevcut Bir Ofis Yapısının Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Yenilenmesine Yönelik Bir Yaklaşım
 / Sinan YARDIMCI, Zülküf GÜNELİ
600 – 617
14 Venture Capital in Maritime Transportation / Deniz Taşımacılığında Risk Sermayesi / Bünyamin KAMAL 618 – 633
15 A Stop in The Historical Silk Road: Akhan Caravanserai / Tarihi İpekyolu’nda Bir Durak: Akhan Kervansarayı  /  ERSÖZ TÜĞEN 634 – 643
*** Volume: 12, Issue: 3, Period: 39, Fall 2019 Ful Page 420 – 643

 

No responses yet

Eyl 15 2019

Doğanın Çığlığı Son İstasyonumuzdur: Ölüm!

Published by under EDİTÖRDEN

The Outcry of The Nature is The Sign of Our Final Destination: The Death!

En masum ortak paydamızdır çevre. Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciyken, İktisat Profesörü hocamız Ahmet Güner SAYAR, kıt kaynakların optimal dağılımını anlatırken; “Tabiata hükmetmek için, onun doğasına (temel karakterine) itaat etmesini bilmek gerek” demişti.

Doğa, biz onun temel değerlerini bozmadığımız sürece en masum haliyle biz insanlara hizmet etmek için kodlanmıştır yüce tasarlayıcı tarafından. Onun muhteşem tasarımı, evrenin ve gezegenimizin makrosundan mikrosuna değin gözümüzün önündedir. Ne yazık ki, biz “TÜKETİM TOPLUMUNUN KRONİK İNSANLARI, KULLAN AT VEYA KAYITSIZ ŞARTSIZ TÜKET” kalıbına yerleşmişiz. Dünyamızı kimyasallar ve petrokimyasal ürünlerle çöplüğe çevirmekteyiz. Yetmezmiş gibi, dünyamızın akciğerleri olan ormanlarımızı türlü türlü maden ocaklarıyla delik deşik etmekteyiz.

Ne yazık ki, Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetleri sonrasında ekosistem üzerindeki tahribatın giderildiğine ilişkin neredeyse hiç bir örnek yoktur. Yüzlerce maden ocağı içinde madencilik sonrası ağaçlandırma yapılan tek bir yer bulunmakta, o da ağaç kesilip fidan dikilerek yapmış olmak için yapıldığı gözlemlenmektedir.

Çanakkale’de, İç Ege’de, Marmara’da, Trakya’da, Karadeniz’de Continue Reading »

No responses yet

« Prev - Next »