Memur da GSS’li Oluyor

yazdır / print
Kamu kurumlarında çalışan 2.200.000 devlet memuru ile bunların bakmakla yükümlü olunan kapsamdaki eş ve çocuk ile anne babalarının sağlık hizmetleri 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren SGK tarafından karşılanmaya başlanacak.

***

Kimler devir kapsamında

Devir kapsamında kamu kurumlarında, belediyelerde, özel idarelerde, mahalli idare birliklerinde (köye hizmet götürme birliklerinde çalışalar hariç) çalışan tüm devlet memurlarından yalnızca 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında hizmeti olan memurlar devir kapsamında değerlendirilmektedir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa kamu görevine başlayan devlet memurları ise işe girdikleri tarihten itibaren sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmakta olduğundan devir kapsamında sayılmamakta ve bunlar için ayrıca bir GSS tescil işlem yapılmasına gerek yoktur.

Ayrıca özelleştirme programına alınan veya özelleştirilen kuruluşlarda 5434 sayılı kanun kapsamında ilgileri devam edenler de devir kapsamında değerlendirilecektir.

***

Devir işlemleri

Devir kapsamında çalışan devlet memurları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GGS’ye tescilleri ile GSS aktivasyon işlemleri ise SGK tarafından kurumlara verilen şifrelerle memurları çalıştıran kurumları tarafından yapılacak.

Ancak 15 Ocak 2010 tarihinde çalışan memurlardan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Say20001i programı kapsamında maaş tahakkukları yapılan genel bütçeli kuruluşlarında çalışanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescili ve GSS aktivasyonları bu sistemdeki bilgiler kullanılarak SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak. Bu sistemde bilgileri eksik olan veya bu sistemde bilgisi olmakla beraber SGK ya tescili yapılmayan kişilerin tescil ve aktivasyonları çalışmış oldukları kurumları tarafından önce tescilleri yapılacak ardından kendilerine verilen şifrelerle GSS tescil ve hak sahipliği işlemleri yapılacaktır.

Say2001i sistemine dahil olmayan kurumlarda çalışanların tescili ise, buralarda çalışan memurların SGK’ya tescili olmaları ve adlarına kesenek gönderilmesi şartıyla SGK daki bilgileri kullanılmak suretiyle çalışanların kendilerinin tescili ve hak sahipliği SGK tarafından elektronik ortamda, tescili olmaması ve tescil bilgileri ki özellikle T.C. kimlik numarasının bulunmaması veya yanlış yada mükerrer olması durumda ise kayıtlar düzeltildikten sonra çalışmış oldukları kurumları tarafından, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS hak sahiplikleri ise tek tek veya toplu kayıt oluşturmak ve kamu kurumları tarafından SGK tarafından oluşturulan programa girilmek suretiyle yapılacaktır.

***

Ödenecek GSS primleri

Devir kapsamında sayılan kamu görevlileri için kurumları veya çalıştırdıkları işverenleri tarafından kendileri için her ay gönderilen kesenek ve karşılıklar ile birlikte emekliliğe esas aylıkları üzerinden %12 oranında GSS primini kuruma göndermeleri gerekmektedir.

GSS primleri kurum tarafından oluşturulan on-line kesenek sistemi aracılığıyla gönderilecektir.

***

Giriş şifreleri

GSS tescil ve aktivasyon işlemi için Kamu kurumlarının ayrı bir şifre almak için SGK’ya talepte bulunmalarına gerek olmayıp, daha önce kesenek sistemi için alınan 3 numaralı şifre kullanılmak suretiyle GSS tescil ve aktivasyon işlemleri yapılabilecek. SGK, yeni dönemde sorun yaşanmaması ve il’lerde kamu kurumları ile mahalli idareler ve üniversitelere eğitim vermeler için personelini sıkı bir şekilde eğitiyor.

Umarız genel sağlık sigortasının yaygınlaşmasında sorunsuz bir geçiş yaş

Bir cevap yazın