Yazar arşivleri: EDİTÖR

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

İÇİNDEKİLER:

  1. Kent Akademisi, 2017 Yılında Makale Yayın Tekniğini Değiştiriyor. / Editörden
  2. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Trimester UygulamalarıProf. Dr. Mehmet TEKİN, Doç. Dr.Suat SARIDEMİR
  3. Hukukî Güvence Sağlanmış Kırgız-Türk Ekonomisi ve Uygulamasına Yeni Yaklaşımlar / Prof.Dr. Bilal UÇAR
  4. Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği / Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

Kent Akademisi, 2017 Yılında Makale Yayın Tekniğini Değiştiriyor!

Değerli okurlarımız;

Bilim camiası için, “Yayınlanmamış bilimsel çalışma, tamamlanmış sayılmaz” ilkesi her daim en can alıcı ilkelerden biridir. Yayınlar, sadece araştırmanın diğer bilim insanlarıyla paylaşımı ve akademik ortamda oluşan sinerjiyi amaçlamaz, aynı zamanda her yayınlanan bilimsel çalışma veya tez, ispatlansın ispatlanmasın, diğer bilim insanları ve dünya kültürü için bir delil veya belge oluşturmayı da sağlamış olurlar. Bu noktada, ister kağıt bası olsun, ister dijital kayıt olsun, bunların arşivlenmiş hali, bilimin sürekliliğinin vazgeçilmez olgusudur.

2017 itibarıyla sizlere çok daha kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet verebilmemiz için dergimiz bir dizi yenilikleri uygulamaya koyacaktır.

  • Dergimiz, yayın ilkesi olarak genel anlamda sosyal bilimlerden makale kabul etsek te, kent yönetimi ve kültürü özelinde, İktisadi ve İdari Bilimler alanında, Mimari çevre vb. multidisipliner alanlarda makaleleri tercih edecektir. Tercih ettiğimiz kategoride yayın sayısı beşi geçmediği takdirde multidisipliner alandan yan alanlarda makaleler kabul edilecektir. Okumaya devam et

Üniversite Sanayi İşbirliğinde Trimester Uygulamaları

Prof. Dr. Mehmet TEKİN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye

mehtekin@gmail.com

Doç. Dr.Suat SARIDEMİR

Düzce üniversitesi, Türkiye

Özet

Bu çalışmada,  Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim çerçevesinde eğitim veren, Meslek Yüksek Okulları (MYO), Teknoloji Fakülteleri ve bazı Mühendislik Fakülteleri için düşünülen Trimester uygulamaları ve Üniversite-Sanayi işbirliklerinin önemi vurgulanacaktır. Üniversite-Sanayi birlikteliklerinin,  ülkemiz Mesleki- Teknik eğitiminin kalitesine ve geleceğine etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Kaliteli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde, altyapı ve sistemi destekleyecek mevzuatın geç kalınmadan oluşturulması son derece önemlidir.

Ülkemizdeki mevcut trimester uygulamaları değerlendirilirken, yeni bir trimester projesi çalışmanın başlıca amacıdır. Yeni modelde, mevcut  işyerlerinde kalite açısından ve verimlilik bağlamında yeni reorganizasyonlara gidilirken, İşyeri yöneticileri ve mühendisler birer Öğretim Elemanı olarak projede yer alacaktır. İş ortamında okul, okul içinde iş mantığıyla sistem revize ve up-date edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Trimester, Mesleki Eğitim, Nitelik, Üniversite-Sanayi Okumaya devam et