Etiket arşivi: Arap Baharı

Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Beleediyesi Örneği

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

7 Aralık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ÖğretimÜyesi

spaksoy@kilis.edu.tr

 ÖZET

2010 yılında Tunus’tan başlayıp günümüzde de süren ve bütün Ortadoğu coğrafyasına yayılan Arap Baharı, Suriye dışındaki bütün ülkelerde hızlı bir rejim değişikliğine sebep olmuş ancak Suriye’de rejim değişikliği olmamış, uzun süren bir iç savaş haline dönüşmüştür. Bu iç savaş sadece Suriye’yi değil Suriye’ye komşu olan Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkeleri de büyük ölçüde etkilemiştir. Milyonlarca insan bu iç savaş nedeniyle ülkelerinden, Suriye’ye komşu ülkelere oradan da Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Bu iç savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye yaklaşık 2,7 milyon Suriyeli sığınmacı gelmiştir, Suriye’de bu iç savaş devam ettiği sürece bu rakamların daha da artacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere Gaziantep Belediyeleri tarafından yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar incelenmiştir. Çalışmamda önce Arap Baharı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi verileri kullanılarak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve son olarak Gaziantep Belediyelerinin resmi verileri kullanılarak Suriyeli sığınmacılara yapılan ekonomik ve sosyal yardımlar detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Gaziantep nüfusunun yaklaşık % 17’sini (325.140) Suriyeli sığınmacılar oluşturmakta olup, bu sığınmacılara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sosyo-ekonomik ve kültürel katkısı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Türkiye, Suriyeli Sığınmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Okumaya devam et