Tag Archive 'türkiye'

Eyl 15 2017

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması

Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması Arş. Gör Hüseyin Avni ES Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü avnies@ktu.edu.tr Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü hamzacebi@ktu.edu.tr   Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü suofirat@marmara.edu.tr ÖZ:   Eğitim, ülkenin […]

No responses yet

Haz 15 2017

Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi

Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decision-Making Methods For The Cities In Turkey   Ertuğrul AYYILDIZ *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü ertugrulayyildiz@ktu.edu.tr Miraç MURAT Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü miracmurat@ktu.edu.tr ÖZET Gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan eğitim, yöneticilerin oldukça önem vermesi gereken bir konudur. Toplumun refah düzeyinin artmasında da […]

No responses yet

Next »