Etiket arşivi: dünya

Küreselleşmenin Kentsel Dönüşüm Anlayışı ve Aykırı Bir Örnek Ruhr Havzası Örneği

Küreselleşmenin Kentsel Dönüşüm Anlayışı ve Aykırı Bir Örnek Ruhr Havzası Örneği

Öğr.Gör. Halil DAĞ

ÖZET

Modern dünyanın sistematiğinin kurulduğu Sanayi Devriminden bugüne hayatın her alanında olduğu gibi insan yaşamının mekansal boyutlarından birisini oluşturan kentler de yeni dönemin eğilimlerinden nasibini almıştır. Antik Yunan ve Roma’dan beri site ve bourg formlarıyla egemenliğin çekirdeğini oluşturan kent sanayi döneminde geçirdiği anlam kaymasıyla yeni bir toplumsal iş bölümünün de mekanı olarak yükselmiştir. İçeriğini kapitalizme özgü ekonomik ihtiyaçların oluşturduğu bu dönüşüm sürecinde kırdan kente yönelen büyük nüfus hareketleri ile kentlerin çehresi değişmiştir. Bu dönemde “ancient regime”e özgü egemenliğin temsili kentler yeni egemenlerin mekansal ve hiyerarşik hayat alanını temsil eden sanayi kentlerine dönüşmüştür. Artık yeni dönemde kent, kapitalizme özgü ihtiyaçlar çerçevesinde yeni toplumsallaşmanın ve katmanlar arası hiyerarşik dağılımın merkezidir. Gerek yeni dönemin ihtiyaçları gerekse yoğun nüfus hareketleri ve sonraki devirlerde gerçekleşen başka olaylar tarihsel bir mit olan kentlerin yeni baştan ele geçirilmesini gerektirmiştir.

Sanayi devriminden bugüne farklı ihtiyaçlara göre farklı felsefelerle gerçekleştirilen bu elden geçirme ve yenilemeler kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. 1970’lerde kapitalizmin nihai krizine bir çare olarak ortaya çıkan neoliberalizm, öncülü liberal kapitalizm gibi hayatın her alanına müdahale ederken toplumsal ilişkilerin mekanını temsil eden kentleri de yeni baştan dizayn etmekten geri durmamıştır.

Bu çalışmada kentsel dönüşüm üzerine tarihsel pratikler tartışılırken, 1970’lerden itibaren kentsel dönüşüme insan faktörünü öteleyici bir nitelik kazandıran kentsel dönüşüm mantık ve pratiğinin bir eleştirisi yapılmış olup günümüzde bu anlayışa karşı önemli bir sapmayı ifade eden Ruhr Havzası’ndaki tarih ve kültür merkezli kentsel dönüşüm ele alınmıştır. Okumaya devam et

ABD, Sovyetler (Rusya Federasyonu) ve Türkiye’de Planlama ve Verimlilik

ABD, Sovyetler (Rusya Federasyonu) ve Türkiye’de Planlama ve Verimlilik

Dr. Halit Suiçmez *

(iktisatçı-uzman)

drhsuicmez@yahoo.com

ÖZET

A.Smith 1776 yılında Ulusların Zenginliği isimli kitabını yayımladı. Kitabında işbölümü üzerinde de durmuş ve verimlilikle ilgili şu görüşü öne sürmüştür: İnsanlar tek bir konuda uzmanlaşırsa üretkenlikleri artar. Bireysel üretkenliğin toplumsala dönüşmesi malların serbestçe değiştirildiği serbest bir piyasa ekonomisinin varlığına bağlıdır.

Monopol tipi yapılar, devlet müdahalesi, rekabeti zedeler, toplam üretkenlik üzerinde negatif etkiler yaratır.

Smith, serbest piyasanın etkinliğini fiyat mekanizmasına bağlar. Ulusların zenginliği ellerindeki kaynakları ne kadar etkin kullandıklarına ve optimum dağılıma bağlıdır. Bunu sağlayacak olan da işbölümü ve serbest mübadeledir. (A.Smith,The Wealth of Nations,Modern Library Edition, New York, 1937)

Piyasa ekonomisi verimlilik, büyüme ve refah yaratma açısından yararlı bir araç olabilir.

Ama bütün toplumu yönetmesi abartılı olmakta ve son 2008 krizi biraz da piyasa ekonomisinin ve piyasa anlayışının uç noktaya götürülmesinden kaynaklanmıştır.

Piyasa anlayışı uç noktalara götürülürse kriz oluyor.

Planlama anlayışı da uç noktalara götürülürse “devlet ve sistem çözülmesi” olduğunu öne sürebiliriz.

Liberalizm, işsizliği ve yoksulluğu önleyemedi, Sovyetler Birliği ise insanlara özgürlük verme konusunda başarılı sonuçlar ortaya koyamadı. Okumaya devam et

Gündem: Küresel ve Yerel Sınırlar Üzerindeki Politikalar

Gündem: Küresel ve Yerel Sınırlar Üzerindeki Politikalar

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Yerel Yönetimlerde Büyükşehir ve Bütünşehir Uygulamaları ve Belediyelerde Ölçek ve Sınır Belirleme Sorunları / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
  2. Göçün 50′nci Yılında Türk Toplumu… / Prof.Dr. Levent SEÇER
  3. İsrail-ABD-PKK Üçgenindeki Türkiye / Öğr.Gör. Halil DAĞ
  4. PKK Terör Örgütünün Gizli ve Açık Destekçileri  / İlhan YARDIMCI
  5. Türk Ada’ları Üzerine Güncel Gelişmeler / Mustafa Nevruz SINACI
  6. Kandil PKK’ya mı Satıldı? Ortadoğu’da Kaynayan Kazan / Eşref Zeki PARLAK

Diğer Makaleler:

  1. Türkiye’deki ABD-NATO Üsleri! / Prof.Dr. Nurullah AYDIN
  2. Obama, Avrupa Birliği ve Türkiye / Prof.Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
  3. Türkiye Birleşik Devletleri  /  Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Türkiye Birleşik Devletleri / Türk Birleşik Devletleri

Türk Siyasal Hayatında Bölgesel Siyaset ve Türkiye Birleşik Devletleri Stratejisi

Yrd.Dr. Dr. Ahmet FİDAN

1. Türk Siyasal Hayatında Coğrafi Kısırlık:

Siyasal Partilerin aldıkları oy dağılımını Türkiye haritası üzerine yerleştirdiğimizde yıllardır karşımıza benzeri bir gerçek çıkmaktadır. Ülkenin Sahil kesimleri daha çok liberal veya sosyal demokrat partileri tercih ederken, iç kesimler daha çok muhafazakar partileri ve/veya dinsel eğilimli partileri tercih etmektedir. Böylesi bir dağılım ilk bakışta doğal karşılanabilir. Zira seçmen profilleri açısından önceden kestirilebilir bir siyasal davranış ortaya konmaktadır. Ancak ülke içindeki insan katmanlarının bu anlamda ayrışık yapı içinde Okumaya devam et

Küreselleşmenin Kıskacında Dillerin Entegrasyonu

Teknoloji Cenderesinde Diller ve Entegrasyon Sorunu

Dr. Ahmet FİDAN

Teknoloji Yerel Dilleri Nereye Kadar Kırpacak?

Her geçen gün yeni bir teknoloji kelimesi veya kavramı dilimize girerken, buna karşılık,  yaklaşık her ay bir kelime de yeni jenerasyonların dijital terimleri ile yok olmakta.

Yeni yetme gençlerin cep telefonu mesajlarını, e postalarını, yazılı sohbetlerini gördükçe Türk Dili ve Türk Edebiyatı üzerine ağıtlar yazmak istiyorum. Bu pop ve sözde tiki gençlik kendilerine göre yaratmış oldukları eksiketek cümleler kurmayı, sesli harfleri yok etmeyi, Okumaya devam et

Domuz Gribi Aşısında Bir Oyun mu Var?

Dünya Sağlık Örgütü’ nün domuz gribi ile ilgili tahminleri de SARS ve kuş gribinde olduğu gibi doğru çıkmadı. Bu kötü senaryoların gerçekleşmemesi elbette sevindirici, ama DSÖ’ nün telafisi çok zor, Okumaya devam et

Vaadedilmiş Topraklar Vadisi: Filistin

Dünyanın dört bir yanından İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçuna tepkiler gelirken İsrail, hafızayı “beşer nisyan ile maluldür” sözünün doğruluğunu ispatlamış ve ezelden beri kendine yapılan gereksiz kıyakları bir anda unutmuş Okumaya devam et

Ah.. Şu Emperyalizm Bir Görebilsek…

On yıldır bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Tüm yazılarım emperyalizmin yapıp ettikleri üzerinedir.

Herhalde emperyalizm de demokrasi gibi çok muğlâk bir kavram. Ya da işimize öyle geldiği için demokrasi denince hoşumuza gidiyor. Emperyalizm denince, içeriği kavga çağrıştırdığı için hoşumuza Okumaya devam et