Etiket arşivi: belediyeler

Uydukent, Saçaklanma Kentleşmede Bölgesel Eğilimler ve Köy Kent Açılımı: Tersine Göç Sürecinde Asimetrik Göç kaygısı Üzerine

Uydukent, Saçaklanma Kentleşmede Bölgesel
Eğilimler ve Köy Kent Açılımı: Tersine Göç
Sürecinde Asimetrik Göç kaygısı Üzerine

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Asimetrik göç sorunsalı: Hadi gel köyümüze geri dönelim”

 

ÖZET

Teknik ama bir o kadar da öncelikli ulusal sorunlarımızdan birisi de “tersine göç” sürecindeki “asimetrik göç” sorunsalıdır.

Mücavir alan kavramının neredeyse anlamını yitirdiği “İstanbul Metropoliten Alanı’ndaki yoğuşma ve bölgedeki kentsel obezleşme, insanca yaşam açısından, yerel kamusal hizmet sunumu için yetersiz kalması bölgesel eğilimleri kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu süreç merkezi yönetimleri şiddetle desantralizasyona iterken. bu çerçevede tıpkı büyükşehirleşme süresince olduğu gibi (nüfus artışı ve kent merkezleri birbirine yaklaşarak büyükşehirler oldu) bölgesel süreçte de büyükşehirler birbirlerine yaklaşmakta ve kaynaşmakta bu yaklaşmanın sonucunda büyükşehirlerin birbirleri ile entegrasyon gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Okumaya devam et

Gündem: Küresel ve Yerel Sınırlar Üzerindeki Politikalar

Gündem: Küresel ve Yerel Sınırlar Üzerindeki Politikalar

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Yerel Yönetimlerde Büyükşehir ve Bütünşehir Uygulamaları ve Belediyelerde Ölçek ve Sınır Belirleme Sorunları / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
  2. Göçün 50′nci Yılında Türk Toplumu… / Prof.Dr. Levent SEÇER
  3. İsrail-ABD-PKK Üçgenindeki Türkiye / Öğr.Gör. Halil DAĞ
  4. PKK Terör Örgütünün Gizli ve Açık Destekçileri  / İlhan YARDIMCI
  5. Türk Ada’ları Üzerine Güncel Gelişmeler / Mustafa Nevruz SINACI
  6. Kandil PKK’ya mı Satıldı? Ortadoğu’da Kaynayan Kazan / Eşref Zeki PARLAK

Diğer Makaleler:

  1. Türkiye’deki ABD-NATO Üsleri! / Prof.Dr. Nurullah AYDIN
  2. Obama, Avrupa Birliği ve Türkiye / Prof.Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
  3. Türkiye Birleşik Devletleri  /  Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN