Etiket arşivi: kent akademisi

Kent Akademisi Dergisi, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılında Özel Sayı Çıkarıyor!

Özel sayı ile ilgili Önemli Tarihler:
1.2023 Yılı Özel Sayı Adı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı Özel Sayısı”
2.Özel Sayı Teması: Cumhuriyetin 100. Yılında Kentsel ve Çevresel Araştırmalar.
3.Makale Yükleme Tarihi: 15 Ağustos 2023
4.Makale Son Yükleme Tarihi: 31 Ağustos 2023
5.Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 100. YILI ÖZEL SAYISI

MAKALE KABUL VE YAYIN KOŞULLARI

 1. Gerekçe:

16 yıldır yayın hayatını sürdürmekte olan dergimiz Kent Akademisi Yayın Kurulu, S:56/2023/3/4 sayılı ve 14/08/2023 tarihli toplantısında oybirliği ile Cumhuriyetimizin 100. Yılında özel sayı çıkararak katkıda bulunma karanını almıştır. Dergimiz, misyonunun gereği olarak görmüş olduğu bu özel sayıyı ve en geç 29 Ekim tarihinde yayınlanacak şekilde Cumhuriyetimize armağan etmiş olacaktır. Bu özel sayımızda Dergimizin konseptine uygun fakat birbiriyle zıt gibi görülen kentleşme ile birlikte sürdürülebilirlik kavramlarını Cumhuriyetimizle güçlendirerek / destekleyerek / birleştirerek sayı temasını “Cumhuriyetin 100. Yılında Kentsel ve Çevresel Araştırmalar” şeklinde, Cumhuriyetimizin 100. yılına sunmaktayız.

 1. Önemli Tarihler:
 2. 2023 Yılı Özel Sayı Adı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı Özel Sayısı”
 3. Özel Sayı Teması: Cumhuriyetin 100. Yılında Kentsel ve Çevresel Araştırmalar.
 4. Makale Yükleme Tarihi: 15 Ağustos 2023
 5. Makale Son Yükleme Tarihi: 31 Ağustos 2023
 6. Sayı Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023
 • Diğer Yayın Koşulları:
 1. Özel sayımızda diğer sayılarımızda olduğu gibi, makaleler en az üç hakem kontrolünden geçecek ve en az iki Kabul ile yayınlanacaktır.
 2. Makale yazım kuralları ve diğer yayın koşulları dergimizin diğer sayılarında olduğu gibiidr. Özel koşulların açıklık getirmediği durumlarda, genel yayın koşulları geçerlidir.
 3. Özel sayıda makale yükleme ücreti diğer sayılardaki ücretle aynıdır.
 4. Yüklenecek makalelerin içeriği, Cumhuriyetin 100. Yılı, Kentsel ve/veya Çevresel Araştırmalar, Sürdürülebilirlik kapsamında olacaktır.
 5. Makalelerin doğrudan bu konularda olması zorunluluktur. Makale başlık ve içeriğinde Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kronolojik değerlendirmeleri içeren makalelere öncelik verilecek ve makale sıralamasında üst sırada yayınlanacaktır.
 6. İngilizce gönderilen makalelere süreçte öncelik verilecektir.
 7. Hakemlikler için dergimiz kapsamında bulunan 1.789 hakem repertuarından ve DergiPark havuzundan, yararlanılacaktır. Editöryal Değerlendirme süreçleri de, 205 kayıtlı alan editörümüz arasından bilim alanına göre titizlikle belirlenecek ve tüm süreç zamanı içinde verimli bir şekilde yürütülecektir.
 8. Zaman aralığının çok geniş olmaması nedeniyle, yazarlara gönderilen major revizyon süreleri, 15 günü, minor revizyon süreleri de 7 günü geçmeyecektir.
 9. Yayın Teknik Editörlük ve Mizanpaj işlemleri en hızlı şekilde yürütülecektir.

Makale Yükleme koşulları çağrı metni için TIKLAYINIZ:

Özel sayımızın şimdiden tüm bilim camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz.

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

 

INDEX | İÇİNDEKİLER
Pages| Sayfalar
* Publication Period: 32 – Year: 2017 / Editorial Board
1 A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Spatial Design of Kulliyes. Development Process of the Kulliyes in Anatolia and Urban Design Editing / Külliyelerin Mekansal Tasarımı, Anadolu’da Külliyelerin Gelişim Süreci ve Kentsel Tasarım Kurgusu / Dr. Serkan SINMAZ 381-395
3 Research on Goodwill Adjustments in Collective Housing by Regression AnalysisToplu Konutlarda Şerefiye Düzeltimelerinin Regresyon Analizi İle incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS 396-412
4 Development of A Urban Life Satisfaction Scale and Examination of Its Psychometric Properties / A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi/ Yrd.Doç.Dr. Arkun TATAR, Psk. Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU, Psk. Ayşe Refia UYSAL, Psk. Gizem UYĞUR 413-431
5 Rural Planning in Turkey Examples Belonging to Different Countries / Türkiye’de Kırsal Planlama ve Farklı Ülkelere Ait Kırsal Planlama Örnekleri / Dr. Çiğdem Çörek ÖZTAŞ, Prof. Dr. Şule KARAASLAN 432-465
6 Current Status of Aquaculture in Turkey and the World / Türkiye ve Dünya’da Su Ürünlerinin Mevcut DurumuDoç.Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ, Doç.Dr. Zafer DOĞRU, Prof.Dr. Faruk ARAL 466-476
7 Associating the Characteristics of Y and Z Generation Traits with Ministry of National Education 2014-2019 Strategic Program and TUBITAK Vision 2023 Predictions / Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesi / Ahmet Ferda SEYMEN 467-489
8 Seating Portfolios in Higher Education: Water Products Example / Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği /  / Doç.Dr. Zafer DOĞU, Doç.Dr. Erdinç ŞAHİNOZ 490-499
9 Martın Heıdegger’de “Birlikte Varolma” ve Daseın’ın Kendini “Herkes”de Yitirmesi / Martin Heidegger’s “Togetherness” and Dasein’s “Denying Everyone” / Ayşe Çiğdem KOCAMAN 500-511
10 Some Consideration On Yemen Commentary Culture / Yemen Tefsir Kültürü Üzerine Bazı Mülahazalar / Dr. Arslan KARAOĞLAN 512-541
* Edebî Eser ve Kitap İncelemeleri, İkincil Bilimsel Kaynak Çalışmaları *****
11 Time and Space in “Fındık Sekiz” Narrative / “Fındık Sekiz” Anlatısında Zaman ve Mekân / Saime ÇAKMAK 542-548
* Editöre Mektup Yazıları (Hakemsiz Yazılar)
12 Evaluation of International Conferences as Different Opportunities / Uluslararası Konferansların Farklı Fırsatlar Olarak Değerlendirilmesi / Dr. Alper BODUR 549-553

 

A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin tam metinlerinin ingilizce gelmesini tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz.

 • MART SAYIMIZA İLİŞKİN:

http://www.sehircevresaglikkongresi.com/?

Mart 2018 Sayımızın teması ve kapsamı, “Kent ve Çevre Sağlığı İlişkisi” olacaktır. Bu kapsamda, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi’ndeki bildirilerden yayın kurulumuzca uygun görülenler, Kongre Düzenleme Kurulu İle karşılıklı görüşme ve akreditasyonları kapsamında dergimizde yayınlanacaktır. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ni bu vesile ile dergimizde de duyurmaktan mutlu oluyoruz. Konre Programı İçin Tıklayınız

II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi’nin teması:

“Y a r ı n ı n   K e n t l e r i”

Ayrıca Mart Sayımızdan itibaren dergimizin hakem süreçlerinin tamamı, DergiPark üzerinden yürütülecektir.Yani makale yüklemeleri DergiPark üzerinde yapılıp, yayınlanma süreçlerinin tamamı bu kanaldan devam edecektir. www.kentakademisi.com adresi, makalelerin özet kısımlarını ve dergi gövdesini yayınlamaya devam ederken, makale indirme tam linkleri, DergiPark veri tabanı üzerinden çekilecektir. Bütün bu değişiklikleri, yayın kurulu olarak daha kaliteli küreselle daha eş güdüm içinde olma adına yapmaya karar verdik.

2017 yılını, uluslararası ölçekli, dört dizinle tamamlasak ta, asıl indeks kazanımlarımız, 2018 yılında olacaktır. 2020 yılının ilk sayısı itibarıyla SSCI standartlı ve impact faktörü belirgin bir yayın olarakkarşınıza çıkmış olmak en büyük temennimizdir. Bunun için, başta editörlerimiz ve yazarlarımızın ulusal ve uluslararası ortamda, kendi eserleriyle birlikte dergimizi tanıtmaları, editoryal kuruldaki ekip arkadaşlarımızın, özgeçmişlerinde dergimizdeki görevine değinmeleri, okurlarımızın da bize nitelikli ve devamlı ilgileriyle destek olmaları bu yolculuğumuzu taçlandırmamızda bize destek olacaktır.

2017 Yılı 10. Cilt Kağıt Bası Yayınımıza İlişkin Olarak;

Yayın Kurulu olarak, bu yıldan itibaren, dergimizin birleşik baskısını yapmaya karar verdik. 2017 yılı başından bu yana 4 sayılık bütünün, toplamda, 576 sayfa makaleler kısmı, 10 sayfa editoryal bord ve jenerik kısmıyla birlikte, yaklaşık olarak 600 sayfalık ciltli bir eseri Türk ve Dünya bilim ve kültür camiasına kazandırmış olacağız. Kent Akademisinin 2017 yılı, 10. cildini satın almak isteyenler, dergimize talep e postası yazmalıdırlar. 10. cilt, ansiklopedik deri kapaklı, lüks bir cilt olacaktır. Sınırlı sayıda basılacağından talepler de sınırlı tutulacaktır. Cildin satış fiyatı, 100 lirayı Okumaya devam et

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 3)

İÇİNDEKİLER | INDEX  Sayfalar
* Publication Period: 31 – Year: 2017 / Editorial Board
1 A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu / Editörden
2 The Place and Dımensıon Of Immıgratıon In Polıtıcal Impact Analysıs: The Case Of Turkey / Siyasal Etki Değerlendirme Analizlerinde Göçün Yeri Ve Boyutu: Türkiye İncelemesi / Prof.Dr. Yakup BULUT, Yrd.Doç.Dr. Soner AKIN 268-285
3 The Role Of The City Councils In The Protection Of Human Rights: An Evaluation On Eskişehir Sample / İnsan Haklarının Korunmasında Kent Konseylerinin Rolü: Eskişehir Örneği Üzerine Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Duru ŞAHYAR AKDEMİR 286-305
4 Urban Projects In Contribution To Biodiversity And Ecosystem Service / Biyolojik Çeşitliliğe ve Ekosistem Hizmetlerine Katkı sağlayan Kentsel Projeler / Dr. Sima POUYA, Sahar POUYA 306-322
5 Classification of Provinces in Turkey According to Educational Services by Fuzzy Flowsort Method / Bulanık Flowsort Yöntemiyle Türkiye’de İllerin Eğitim Hizmetlerine Göre Sınıflandırılması / Arş. Gör Hüseyin Avni ES, Prof. Dr. Coşkun HAMZAÇEBİ, Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT 323-337
6 Esotericism, Mu Civilization and Mu Cosmogonic      Diagram / Ezoterizm, Mu Uygarlığı Ve  Mu Kozmogonik Diyagramı / Okan BOYDAŞ 338-350
7 An Evaluation on The Maritime Activities in Ordu Province / Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Prof.Dr. İsmet BALIK 351-361
8 B.C. Natural and Mechanical Movement of Population in Nakhchivan / MÖ Nahçivanda Nüfusun Doğal Ve Mekanik Hareketi / Shafaq ALİYEVA 362-367
9 The Concept Of “The Structure In Simple Sentences” with Hermann Paul / Hermann Paul’de “Basit Cümlelerde Yapı” KavramıHatice PEKDAŞ 368-380
 10 CASE: In the Context of The Depth of Civilizations, Plastic Digital Destruction / Uygarlıkların Derinliği Kapsamında, Plastik Dijital Yokoluş / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN DURUM

A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu

Merhaba Kent Akademisi Okurlarımız;

Yine, yeni bir sayıda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaz sayımızda, güz sayımıza ilişkin konular, alt başlıklar vermiştik. Bu konulara ilişkin özel makaleler tercih edilmediğinden, her sayı bir konuda odaklanmanın akademik insan gücü ve araştırmacı bağlamında alt yapının oluşmadığını düşündük. Bunda dergimizin daha yeni uluslararası alana yönelmesinden, ülke içinde bu alana özgü eser üreten bilim insanı ve araştırmacı alt yapısının nicelik açıdan yetersizliğinden veya dergimizin kendi yayın aralığındaki tematik yerinin henüz tam olarak doldurulmadığından kaynaklanabileceğini düşündük. Bu nedenle konu bazında sayı çıkarma kararımızın bir müddet daha ötelenmesinin uygun olacağını düşündük.

Ne var yine de 2018 yılı sonuna kadar makale içeriği bakımından kent /şehir, yerleşim yeri, medeniyet, kültür, yerel ve merkezi yönetim, kamu yönetimi odağında makaleleri özellikle tercih edeceğimizi, bu alanda makale sayısının 10 un altında olması durumunda, alan dışı makaleleri kabul edeceğimizin bilinmesini isteriz.

 • TÜBİTAK TR DİZİN SEMPOZYUMU

2-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek  TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu’na dergi editörlerimizle birlikte katılıp, özellikle elektronik yayıncıların sorunlarını, sistem ve /veya sistematik önerilerimizi sunacağız. Dergimizin diğer indekslerce taranması yönündeki girişimlerimizi birinci elden yürütmüş olacağız.

 • GÖBEKLİ TEPE

Şanlıurfa’ya 15 km uzaklıktaki bu antik kentteki buluntular, devasa yapıların ve kültürel düzeyin onbin yıllar önce de çok ileri boyutlarda olması,  insanoğlu’nun medeni derinliğini, homosapiens ve insan dışı evrendeki yaratıklar ile insan ilişkilerini daha genel anlamda EZOTERİZM kavramını daha da ön plana çıkarmıştır. Göbeklitepe, aynı zamanda, insanoğlunun şimdiye kadar kabul ettiği kronoloji, tarih ve tarih dönemleri ile, din, totem ve inanışa ilişkin olgularının yeniden yorumlanması ve değerlendirilmesi gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Bizlerin bilim insanları olarak insanoğlunun uygarlık derinliğine katkısı bu anlamda bir başka önem taşıyan hususlardır. İlerleyen zaman dilimlerinde özellikle yer küremizdeki antik kent araştırmalarının dergimizin özellikle tercih edeceği alanlar olduğunu da vurgulamak isteriz.

 • GELECEK SAYIMIZA İLİŞKİN:

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin ingilizce olarak yazılmasını tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz.

 • MART SAYIMIZA İLİŞKİN:

Mart 2018 Sayımızın teması ve kapsamı, “Kent ve Çevre Sağlığı İlişkisi” olacaktır. Bu kapsamda, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi’ndeki bildirilerden yayın kurulumuzca uygun görülenler, Kongre Düzenleme Kurulu İle karşılıklı görüşme ve akreditasyonları kapsamında dergimizde yayınlanacaktır. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ni bu vesile ile dergimizde de duyurmaktan mutlu oluyoruz. Konre Programı İçin Tıklayınız

Aydınlık yarınlar temennisi ile.

Yayın Kurulu Adına

GENEL YAYIN EDİTÖRÜ

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 2)

İÇİNDEKİLER  Sayfalar
* Publication Period: 30 – Year: 2017 / Editorial Board
1 Several Changes in the New Publication Period (Summer 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 Yaz Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Importance Of Marına Management and Organızatıon For Lıvable Coastal Cıtıes / Yaşanabilir Kıyı Kentleri İçin Marinaların Yönetim ve Organizasyonunun ÖnemiYrd.Doç.Dr. Aziz MUSLU 123/138
3 Healing Gardens In The Mega Cities; Example Of Tehran /  Mega Kentlerde iyileştirme bahçeleri; Tahran Örneği / Mim.Dr. Sima POUYA 139-156
4 The Lımıts Of Freedom In Isaıah Berlın’s Thoughts / Isaıah Berlın Düşünüşünde Özgürlüğün Sınırı Yrd.Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK 157-168
5 Two Directions of Public Private Partnership (PPP) Aplications in  Local Administrations: Advantages and Disadvantages / Yerel Yönetimlerde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Uygulamalarının iki Yönü: Avantajlar ve Dezavantajlar  / Öğr.Gör. Yusuf UYSAL 169-199
6 The Role of Big Data in Reaching Smart City Ideal / Akıllı Kent İdealine Ulaşmada Büyük Verinin Rolü / Emrah AKDAMAR 200-215
7 Resource About Reshaping Of Food And Beverage Culture By Social Media: Sample Gaziantep City / Yeme İçme Kültürünün Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep İli ÖrneğiÖğr.Gör. Zeynep TUÇ  Yrd.Doç.Dr Oya ÖZKANLI,  216-239
8 The Relation Betveen Urban Space and Urban Characteristics / Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi / Mahmut Turan EKTİREN 240-254
9 Determination Of Educational Performances By Using Multi Criteria Decısıon-Makıng Methods For The Cities In Turkey / Türkiye’de Yer Alan Şehirlerin Eğitim Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi / Ertuğrul AYYILDIZ, Miraç MURAT 255-267
 10 Density and Externalities in Urban Space / Kentsel Alanlarda Daralmalar ve Dışsallıkları / Editörden *
** Sayi Tam Dosyası (Yil-10-Sayi-2-2017) 123-267

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 1)

İÇİNDEKİLER
* Publication Period: 29– Year: 2017 / Editorial Board
1 Several Changes in the New Publication Period (Spring 2017) / Yeni Yayın Döneminde (2017 İlkbahar Sayısı) Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Space Quality in the Use of Public Areas / Eminönü Mercan Neighborhood / Kamusal Alanların Kullanımında Mekan Kalitesi; Eminönü Mercan Mahallesi Y. MimSeda SAYLAN, Doç.Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ-DİNÇER 1-18
3 Problems Arising in The Determination of The Residental Areas and Hunting Free Regions Acording to Local Administratios, Forest, Environment and Urbanism Legistlation After The Change İn The Metropolitian Municipal Boundries / Büyükşehir Belediye Sınırlarındaki Yasal Değişiklik Sonrası, Yerel Yönetimler, Orman, Çevre ve Şehircilik Mevzuatlarına Göre, Meskun Mahal ve Avlak Bölgelerin Belirlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN 18-30
4 Usage of Coastal Zone in Ordu and Effects on the Marine Ecosystem / Ordu’da Kıyı Alanı Kullanımı ve Denizel Ekosisteme EtkileriProf.Dr. İsmet BALIK 31-47
5 A Source in the Investigation of the Ottoman City: Foundations / Osmanlı Şehrinin Araştırılmasında Bir Kaynak: Vakfiyeler  / Semanur ÇELİKBAĞ EKİNCİ, Doç.Dr. Aynur ATMACA CAN 48-74
6 Global Urban Dialectic, Fragmentation of Identity and Space Through Urban Transformation Projects: A Case Study in Fener-Balat and Süleymaniye / Küresel Kent Mantığı, Kimlik ve Mekanın Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Fragmantasyonu: Vaka Çalışması Olarak Fener-Balat ve Süleymaniye / Öğr.Gör. Canan Gülseren İNAN 75-93
7 The Contrıbutıon Of The Internet To Natıonal Firms In Accessing To The Global Market / Ulusal Firmaların Küresel Pazara Girişinde İnternetin Katkısı  / Prof.Dr. H. Mustafa PAKSOY, B. Dilek ÖZBEZEK 94-111
8 Sectoral Satısfactıon, Problems And Expectatıons Of Trout Manufacturers: Example Of Sanlıurfa / Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği / Yrd.Doç.Dr.Zafer DOĞU, Yrd.Doç.Dr Mehmet Reşit SEVİNÇ, Doç.Dr.Erdinç ŞAHİNÖZ 112-122
     

2017 İlkbahar Sayısı ve Yayın Süreçleriyle İlgili Düzenlemeler

Editörden

Kıymetli okurlarımız;

Dergimiz 2017 yılından itibaren bütün alt yapılarını “Uluslararası Hakemli ve İndeksli Dergi formatına kavuşturma sürecine girmiş olup, bize göre, buna ilişkin ilk aşama olan, TÜBİTAK Dergi Park kapsamına taşınmış bulunmaktayız. Aynı şekilde, 2017 yılı ikinci yarısı itibarıyla TÜBİTAK indeksine girmeyi hedeflemektedir.

Özellikle uluslararası alan indekslerine hazırlık noktasında açık erişim kaynaklarımızı optimize etmeye çalışıyoruz.

2017 sonrasında yani, TÜBİTAK indeksi sonrasında dergimizde alan daraltması uygulanacaktır. Bu kapsamda yayınlanacak makalelerin kent, yönetim, işletme, mimari, coğrafi bilimler alanlarında makale tercihinde bulunmayı planlamaktayız

Yayın Kurulumuz, 2017 Haziran Sayısında Getirdiğimiz Standartları da şöyle sıralayabiliriz:

 1. Makalelere İngilizce Özet kısmının eklenmesi zorunluluktur.
 2. Aşağıda belirtilen nitelikteki makaleler hakeme gönderilmeksizin editör ön incelemesinde reddedilecektir.
  1. Makalede Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynakça kısımlarının olmaması,
  2. Makalede aşırı miktarda teknik düzenleme gereksinimi ve görsel ve tablolardaki aşırı standart dışılıklar,
  3. Makale içeriğinin Thenticate intihal programından geçen “etik” ihlal sınırının üzerinde çıkması.

Okumaya devam et

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

Makale Yazarı ve Makaleler / Publisher and Articles

İÇİNDEKİLER:

 1. Kent Akademisi, 2017 Yılında Makale Yayın Tekniğini Değiştiriyor. / Editörden
 2. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Trimester UygulamalarıProf. Dr. Mehmet TEKİN, Doç. Dr.Suat SARIDEMİR
 3. Hukukî Güvence Sağlanmış Kırgız-Türk Ekonomisi ve Uygulamasına Yeni Yaklaşımlar / Prof.Dr. Bilal UÇAR
 4. Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik ve Sosyal Yardımlar:  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği / Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

Kent Akademisi, 2017 Yılında Makale Yayın Tekniğini Değiştiriyor!

Değerli okurlarımız;

Bilim camiası için, “Yayınlanmamış bilimsel çalışma, tamamlanmış sayılmaz” ilkesi her daim en can alıcı ilkelerden biridir. Yayınlar, sadece araştırmanın diğer bilim insanlarıyla paylaşımı ve akademik ortamda oluşan sinerjiyi amaçlamaz, aynı zamanda her yayınlanan bilimsel çalışma veya tez, ispatlansın ispatlanmasın, diğer bilim insanları ve dünya kültürü için bir delil veya belge oluşturmayı da sağlamış olurlar. Bu noktada, ister kağıt bası olsun, ister dijital kayıt olsun, bunların arşivlenmiş hali, bilimin sürekliliğinin vazgeçilmez olgusudur.

2017 itibarıyla sizlere çok daha kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet verebilmemiz için dergimiz bir dizi yenilikleri uygulamaya koyacaktır.

 • Dergimiz, yayın ilkesi olarak genel anlamda sosyal bilimlerden makale kabul etsek te, kent yönetimi ve kültürü özelinde, İktisadi ve İdari Bilimler alanında, Mimari çevre vb. multidisipliner alanlarda makaleleri tercih edecektir. Tercih ettiğimiz kategoride yayın sayısı beşi geçmediği takdirde multidisipliner alandan yan alanlarda makaleler kabul edilecektir. Okumaya devam et