Etiket arşivi: kent akademisi

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

 

INDEX | İÇİNDEKİLER
Pages| Sayfalar
* Publication Period: 32 – Year: 2017 / Editorial Board
1 A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Spatial Design of Kulliyes. Development Process of the Kulliyes in Anatolia and Urban Design Editing / Külliyelerin Mekansal Tasarımı, Anadolu’da Külliyelerin Gelişim Süreci ve Kentsel Tasarım Kurgusu / Dr. Serkan SINMAZ 381-395
3 Research on Goodwill Adjustments in Collective Housing by Regression AnalysisToplu Konutlarda Şerefiye Düzeltimelerinin Regresyon Analizi İle incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS 396-412
4 Development of A Urban Life Satisfaction Scale and Examination of Its Psychometric Properties / A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi/ Yrd.Doç.Dr. Arkun TATAR, Psk. Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU, Psk. Ayşe Refia UYSAL, Psk. Gizem UYĞUR 413-431
5 Rural Planning in Turkey Examples Belonging to Different Countries / Türkiye’de Kırsal Planlama ve Farklı Ülkelere Ait Kırsal Planlama Örnekleri / Dr. Çiğdem Çörek ÖZTAŞ, Prof. Dr. Şule KARAASLAN 432-465
6 Current Status of Aquaculture in Turkey and the World / Türkiye ve Dünya’da Su Ürünlerinin Mevcut DurumuDoç.Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ, Doç.Dr. Zafer DOĞRU, Prof.Dr. Faruk ARAL 466-476
7 Associating the Characteristics of Y and Z Generation Traits with Ministry of National Education 2014-2019 Strategic Program and TUBITAK Vision 2023 Predictions / Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesi / Ahmet Ferda SEYMEN 467-489
8 Seating Portfolios in Higher Education: Water Products Example / Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği /  / Doç.Dr. Zafer DOĞU, Doç.Dr. Erdinç ŞAHİNOZ 490-499
9 Martın Heıdegger’de “Birlikte Varolma” ve Daseın’ın Kendini “Herkes”de Yitirmesi / Martin Heidegger’s “Togetherness” and Dasein’s “Denying Everyone” / Ayşe Çiğdem KOCAMAN 500-511
10 Some Consideration On Yemen Commentary Culture / Yemen Tefsir Kültürü Üzerine Bazı Mülahazalar / Dr. Arslan KARAOĞLAN 512-541
* Edebî Eser ve Kitap İncelemeleri, İkincil Bilimsel Kaynak Çalışmaları *****
11 Time and Space in “Fındık Sekiz” Narrative / “Fındık Sekiz” Anlatısında Zaman ve Mekân / Saime ÇAKMAK 542-548
* Editöre Mektup Yazıları (Hakemsiz Yazılar)
12 Evaluation of International Conferences as Different Opportunities / Uluslararası Konferansların Farklı Fırsatlar Olarak Değerlendirilmesi / Dr. Alper BODUR 549-553

 

A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin tam metinlerinin ingilizce gelmesini tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz.

  • MART SAYIMIZA İLİŞKİN:

http://www.sehircevresaglikkongresi.com/?

Mart 2018 Sayımızın teması ve kapsamı, “Kent ve Çevre Sağlığı İlişkisi” olacaktır. Bu kapsamda, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi’ndeki bildirilerden yayın kurulumuzca uygun görülenler, Kongre Düzenleme Kurulu İle karşılıklı görüşme ve akreditasyonları kapsamında dergimizde yayınlanacaktır. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ni bu vesile ile dergimizde de duyurmaktan mutlu oluyoruz. Konre Programı İçin Tıklayınız

II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi’nin teması:

“Y a r ı n ı n   K e n t l e r i”

Ayrıca Mart Sayımızdan itibaren dergimizin hakem süreçlerinin tamamı, DergiPark üzerinden yürütülecektir.Yani makale yüklemeleri DergiPark üzerinde yapılıp, yayınlanma süreçlerinin tamamı bu kanaldan devam edecektir. www.kentakademisi.com adresi, makalelerin özet kısımlarını ve dergi gövdesini yayınlamaya devam ederken, makale indirme tam linkleri, DergiPark veri tabanı üzerinden çekilecektir. Bütün bu değişiklikleri, yayın kurulu olarak daha kaliteli küreselle daha eş güdüm içinde olma adına yapmaya karar verdik.

2017 yılını, uluslararası ölçekli, dört dizinle tamamlasak ta, asıl indeks kazanımlarımız, 2018 yılında olacaktır. 2020 yılının ilk sayısı itibarıyla SSCI standartlı ve impact faktörü belirgin bir yayın olarakkarşınıza çıkmış olmak en büyük temennimizdir. Bunun için, başta editörlerimiz ve yazarlarımızın ulusal ve uluslararası ortamda, kendi eserleriyle birlikte dergimizi tanıtmaları, editoryal kuruldaki ekip arkadaşlarımızın, özgeçmişlerinde dergimizdeki görevine değinmeleri, okurlarımızın da bize nitelikli ve devamlı ilgileriyle destek olmaları bu yolculuğumuzu taçlandırmamızda bize destek olacaktır.

2017 Yılı 10. Cilt Kağıt Bası Yayınımıza İlişkin Olarak;

Yayın Kurulu olarak, bu yıldan itibaren, dergimizin birleşik baskısını yapmaya karar verdik. 2017 yılı başından bu yana 4 sayılık bütünün, toplamda, 576 sayfa makaleler kısmı, 10 sayfa editoryal bord ve jenerik kısmıyla birlikte, yaklaşık olarak 600 sayfalık ciltli bir eseri Türk ve Dünya bilim ve kültür camiasına kazandırmış olacağız. Kent Akademisinin 2017 yılı, 10. cildini satın almak isteyenler, dergimize talep e postası yazmalıdırlar. 10. cilt, ansiklopedik deri kapaklı, lüks bir cilt olacaktır. Sınırlı sayıda basılacağından talepler de sınırlı tutulacaktır. Cildin satış fiyatı, 100 lirayı Okumaya devam et