Tag Archive 'kent akademisi'

Ara 15 2017

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

Published by under Editör

Publisher and Articles (Volume: 10, Issue: 4) | Makale Yazarı ve Makaleler

  INDEX | İÇİNDEKİLER Pages| Sayfalar * Publication Period: 32 – Year: 2017 / Editorial Board 1 A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik / Editörden 2 Spatial Design of Kulliyes. Development Process of the Kulliyes in Anatolia and Urban Design Editing / Külliyelerin Mekansal Tasarımı, Anadolu’da Külliyelerin Gelişim Süreci ve Kentsel Tasarım Kurgusu / Dr. […]

No responses yet

Ara 15 2017

A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik

Published by under EDİTÖRDEN

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin tam metinlerinin ingilizce gelmesini tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz. […]

No responses yet

Next »