Etiket arşivi: aralık 2017 sayısı

A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin tam metinlerinin ingilizce gelmesini tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz.

  • MART SAYIMIZA İLİŞKİN:

http://www.sehircevresaglikkongresi.com/?

Mart 2018 Sayımızın teması ve kapsamı, “Kent ve Çevre Sağlığı İlişkisi” olacaktır. Bu kapsamda, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi’ndeki bildirilerden yayın kurulumuzca uygun görülenler, Kongre Düzenleme Kurulu İle karşılıklı görüşme ve akreditasyonları kapsamında dergimizde yayınlanacaktır. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ni bu vesile ile dergimizde de duyurmaktan mutlu oluyoruz. Konre Programı İçin Tıklayınız

II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi’nin teması:

“Y a r ı n ı n   K e n t l e r i”

Ayrıca Mart Sayımızdan itibaren dergimizin hakem süreçlerinin tamamı, DergiPark üzerinden yürütülecektir.Yani makale yüklemeleri DergiPark üzerinde yapılıp, yayınlanma süreçlerinin tamamı bu kanaldan devam edecektir. www.kentakademisi.com adresi, makalelerin özet kısımlarını ve dergi gövdesini yayınlamaya devam ederken, makale indirme tam linkleri, DergiPark veri tabanı üzerinden çekilecektir. Bütün bu değişiklikleri, yayın kurulu olarak daha kaliteli küreselle daha eş güdüm içinde olma adına yapmaya karar verdik.

2017 yılını, uluslararası ölçekli, dört dizinle tamamlasak ta, asıl indeks kazanımlarımız, 2018 yılında olacaktır. 2020 yılının ilk sayısı itibarıyla SSCI standartlı ve impact faktörü belirgin bir yayın olarakkarşınıza çıkmış olmak en büyük temennimizdir. Bunun için, başta editörlerimiz ve yazarlarımızın ulusal ve uluslararası ortamda, kendi eserleriyle birlikte dergimizi tanıtmaları, editoryal kuruldaki ekip arkadaşlarımızın, özgeçmişlerinde dergimizdeki görevine değinmeleri, okurlarımızın da bize nitelikli ve devamlı ilgileriyle destek olmaları bu yolculuğumuzu taçlandırmamızda bize destek olacaktır.

2017 Yılı 10. Cilt Kağıt Bası Yayınımıza İlişkin Olarak;

Yayın Kurulu olarak, bu yıldan itibaren, dergimizin birleşik baskısını yapmaya karar verdik. 2017 yılı başından bu yana 4 sayılık bütünün, toplamda, 576 sayfa makaleler kısmı, 10 sayfa editoryal bord ve jenerik kısmıyla birlikte, yaklaşık olarak 600 sayfalık ciltli bir eseri Türk ve Dünya bilim ve kültür camiasına kazandırmış olacağız. Kent Akademisinin 2017 yılı, 10. cildini satın almak isteyenler, dergimize talep e postası yazmalıdırlar. 10. cilt, ansiklopedik deri kapaklı, lüks bir cilt olacaktır. Sınırlı sayıda basılacağından talepler de sınırlı tutulacaktır. Cildin satış fiyatı, 100 lirayı Okumaya devam et