Eyl 15 2017

A Few Things About Our Autumn Issue and Future Publications / Güz Sayımız ve Gelecek Yayınlarımıza İlişkin Birkaç konu

Published by at 00:09 under EDİTÖRDEN

yazdır / print
Merhaba Kent Akademisi Okurlarımız;

Yine, yeni bir sayıda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yaz sayımızda, güz sayımıza ilişkin konular, alt başlıklar vermiştik. Bu konulara ilişkin özel makaleler tercih edilmediğinden, her sayı bir konuda odaklanmanın akademik insan gücü ve araştırmacı bağlamında alt yapının oluşmadığını düşündük. Bunda dergimizin daha yeni uluslararası alana yönelmesinden, ülke içinde bu alana özgü eser üreten bilim insanı ve araştırmacı alt yapısının nicelik açıdan yetersizliğinden veya dergimizin kendi yayın aralığındaki tematik yerinin henüz tam olarak doldurulmadığından kaynaklanabileceğini düşündük. Bu nedenle konu bazında sayı çıkarma kararımızın bir müddet daha ötelenmesinin uygun olacağını düşündük.

Ne var yine de 2018 yılı sonuna kadar makale içeriği bakımından kent /şehir, yerleşim yeri, medeniyet, kültür, yerel ve merkezi yönetim, kamu yönetimi odağında makaleleri özellikle tercih edeceğimizi, bu alanda makale sayısının 10 un altında olması durumunda, alan dışı makaleleri kabul edeceğimizin bilinmesini isteriz.

  • TÜBİTAK TR DİZİN SEMPOZYUMU

2-3 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek  TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu’na dergi editörlerimizle birlikte katılıp, özellikle elektronik yayıncıların sorunlarını, sistem ve /veya sistematik önerilerimizi sunacağız. Dergimizin diğer indekslerce taranması yönündeki girişimlerimizi birinci elden yürütmüş olacağız.

  • GÖBEKLİ TEPE

Şanlıurfa’ya 15 km uzaklıktaki bu antik kentteki buluntular, devasa yapıların ve kültürel düzeyin onbin yıllar önce de çok ileri boyutlarda olması,  insanoğlu’nun medeni derinliğini, homosapiens ve insan dışı evrendeki yaratıklar ile insan ilişkilerini daha genel anlamda EZOTERİZM kavramını daha da ön plana çıkarmıştır. Göbeklitepe, aynı zamanda, insanoğlunun şimdiye kadar kabul ettiği kronoloji, tarih ve tarih dönemleri ile, din, totem ve inanışa ilişkin olgularının yeniden yorumlanması ve değerlendirilmesi gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Bizlerin bilim insanları olarak insanoğlunun uygarlık derinliğine katkısı bu anlamda bir başka önem taşıyan hususlardır. İlerleyen zaman dilimlerinde özellikle yer küremizdeki antik kent araştırmalarının dergimizin özellikle tercih edeceği alanlar olduğunu da vurgulamak isteriz.

  • GELECEK SAYIMIZA İLİŞKİN:

Gelecek sayımızdan itibaren, kabul edeceğimiz makalelerin ingilizce olarak yazılmasını tercih/temenni ediyoruz. Makale yazarlarımızın eserlerinin özgün konulara yönelmeleri, yayın önceliklerimiz arasında, yeni bir konu veya alana ilişkin çalışmaları, veya bir alana ilişkin çalışmaların yeni bir alana yönelik uygulanmasını, veya varolan çalışmaların akademik açıdan tenkidi (editöre mektup) ve /veya vak’a takdimi türündeki eserleri öncelikli olarak görmek istiyoruz.

  • MART SAYIMIZA İLİŞKİN:

Mart 2018 Sayımızın teması ve kapsamı, “Kent ve Çevre Sağlığı İlişkisi” olacaktır. Bu kapsamda, II. Uluslararası Şehir, Çevre Sağlık Kongresi’ndeki bildirilerden yayın kurulumuzca uygun görülenler, Kongre Düzenleme Kurulu İle karşılıklı görüşme ve akreditasyonları kapsamında dergimizde yayınlanacaktır. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi ni bu vesile ile dergimizde de duyurmaktan mutlu oluyoruz. Konre Programı İçin Tıklayınız

Aydınlık yarınlar temennisi ile.

Yayın Kurulu Adına

GENEL YAYIN EDİTÖRÜ

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.