Etiket arşivi: Siyaset

Kanal İstanbul’un Karadeniz’e Olası Etkileri

Kanal İstanbul’un Karadeniz’e Olası Etkileri

Prof.Dr. Cemal SAYDAM

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

saydam@hacettepe.edu.tr

ÖZET:

Üç tarafımız denizlerle çevrili ama maalesef kökenimiz Asya. İşte bu olgu asırlardır içimize işlemiş bir kere.

Denize karşı olan ilgimiz maalesef yok denecek kadar az. Avrupa’da bırakın deniz kenarında olan ülkeleri Avrupanın ortasında yer alan bir ülke dünyadaki en büyük konteyner taşımacılığı yapan bir firmanın sahibi ve de merkezi Cenevre’de. 469 adet yük gemisi var. Ayrıca 12 adette her biri 4000-5000 yolcu taşıyan transatlantik gemileri var. Bunlardan birini bize hediye etseler alın çalıştırın deseler inanın bir haftaya kalmaz o gemiyi yakarız. Unutmayın biz Atatürk’ün Savarona yatını Deniz Kuvvetlerinin hizmetindeyken yakmayı da başarmış bir ülkeyiz. Deniz ve denizcilik bizim için hala çok uzaklarda kalan bir olgu. Sakın kızmayın bana bakın etrafınıza denizlerimizde sefer yapan bir adet yolcu gemimiz var mı sorusunun cevabını düşündüğümüzde durumun vahametini daha yakından görebiliriz. Okumaya devam et

Kapitalizmin Devlet Sistemi ve Değişimi

Özet

Halil DAĞ 

Hukuk, iktidarların fahişesidir” demiş anarşist felsefenin öncülerinden Bakunin. Kim bilir öncülü Babeuf’un kişisel deneyimini yaşasa daha başka neler derdi? Bildiğimiz gibi erken yaşlarda hayata atılmak zorunda kalan Babeuf bir süre tapu dairesinde çalışır. İşi Fransız İhtilali sonrası dönemde, maddi zorluklar yaşayan ve (güya) hakları zayi olmuş soyluların ellerindeki belgelere bakarak toprağa dayalı haklarının iadesini sağlamaktır. Babeuf bu işi sırasında soylu sınıfın binbir dalavare ve sahte evraklarla toprak sahibi köylülerin ellerindeki toprakları nasıl ele geçirdiğinin sırlarını öğrenir. Zaten O’nu adı bugüne kadar gelen bir anarşist yapan da o günlerde gördükleridir. Gördükleri çok açıktır, özel mülkiyetin dağılımı tamamen eşitsizlikler üzerine kuruludur ve gücü olan gücünü daha da artırırken mülkiyet yoksunu yoksullar
daha da ezilmektedir. Mülkiyetin devlet sistemlerinin temeleni oluşturmasından dolayı mülkiyetle giriş yapmış olduk.

Anahtar Kelimeler:

kapitalizm, kapitalizmin yeni devlet sistemi, yönetim, siyaset, sosyal devlet, keynesyen devlet, neo-libelarl devlet, ulus devlet Okumaya devam et

Küreselleşmenin Kentsel Dönüşüm Anlayışı ve Aykırı Bir Örnek Ruhr Havzası Örneği

Küreselleşmenin Kentsel Dönüşüm Anlayışı ve Aykırı Bir Örnek Ruhr Havzası Örneği

Öğr.Gör. Halil DAĞ

ÖZET

Modern dünyanın sistematiğinin kurulduğu Sanayi Devriminden bugüne hayatın her alanında olduğu gibi insan yaşamının mekansal boyutlarından birisini oluşturan kentler de yeni dönemin eğilimlerinden nasibini almıştır. Antik Yunan ve Roma’dan beri site ve bourg formlarıyla egemenliğin çekirdeğini oluşturan kent sanayi döneminde geçirdiği anlam kaymasıyla yeni bir toplumsal iş bölümünün de mekanı olarak yükselmiştir. İçeriğini kapitalizme özgü ekonomik ihtiyaçların oluşturduğu bu dönüşüm sürecinde kırdan kente yönelen büyük nüfus hareketleri ile kentlerin çehresi değişmiştir. Bu dönemde “ancient regime”e özgü egemenliğin temsili kentler yeni egemenlerin mekansal ve hiyerarşik hayat alanını temsil eden sanayi kentlerine dönüşmüştür. Artık yeni dönemde kent, kapitalizme özgü ihtiyaçlar çerçevesinde yeni toplumsallaşmanın ve katmanlar arası hiyerarşik dağılımın merkezidir. Gerek yeni dönemin ihtiyaçları gerekse yoğun nüfus hareketleri ve sonraki devirlerde gerçekleşen başka olaylar tarihsel bir mit olan kentlerin yeni baştan ele geçirilmesini gerektirmiştir.

Sanayi devriminden bugüne farklı ihtiyaçlara göre farklı felsefelerle gerçekleştirilen bu elden geçirme ve yenilemeler kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. 1970’lerde kapitalizmin nihai krizine bir çare olarak ortaya çıkan neoliberalizm, öncülü liberal kapitalizm gibi hayatın her alanına müdahale ederken toplumsal ilişkilerin mekanını temsil eden kentleri de yeni baştan dizayn etmekten geri durmamıştır.

Bu çalışmada kentsel dönüşüm üzerine tarihsel pratikler tartışılırken, 1970’lerden itibaren kentsel dönüşüme insan faktörünü öteleyici bir nitelik kazandıran kentsel dönüşüm mantık ve pratiğinin bir eleştirisi yapılmış olup günümüzde bu anlayışa karşı önemli bir sapmayı ifade eden Ruhr Havzası’ndaki tarih ve kültür merkezli kentsel dönüşüm ele alınmıştır. Okumaya devam et

Türkiye’de Millet Vekilliği ve Asıllığı Üzerine

Milletvekilliği ve Asıllığı Üzerine Kavramsal Yaklaşım

Prof.Dr. İsa KAYACAN

TDK’nın Türkçe sözlüğünde Vekil; Birinin işini görmesi için, kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse, olarak açıklanırken, Milletvekili: Anayasaya göre, millet meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus, parlamenter,vekil, olarak ifade ediliyor.

Türkiye’de bu iki kelime, anlamları itibariyle, özellikle Milletvekilleri açısından bakıldığında yer değiştirmiş olarak görülüyor. Milletvekili, asıl olan Milletin yerine geçmiş görünüyor. Bakmayın siz, Genel merkezde, Parti Genel Başkanlarının veya birkaç kişinin sıralama yaparak, seçim bölgelerinde milletin seçimine sundukları, “onaylayın kardeşim” dedikleri sıralama sistemine.. Burada başlayan seçmen, vatandaş yokluğu, sonraki günlerde, yıllarda sürüp gider. Okumaya devam et

Gündem: Küresel ve Yerel Sınırlar Üzerindeki Politikalar

Gündem: Küresel ve Yerel Sınırlar Üzerindeki Politikalar

İÇİNDEKİLER

Gündemli Makaleler:

  1. Yerel Yönetimlerde Büyükşehir ve Bütünşehir Uygulamaları ve Belediyelerde Ölçek ve Sınır Belirleme Sorunları / Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN
  2. Göçün 50′nci Yılında Türk Toplumu… / Prof.Dr. Levent SEÇER
  3. İsrail-ABD-PKK Üçgenindeki Türkiye / Öğr.Gör. Halil DAĞ
  4. PKK Terör Örgütünün Gizli ve Açık Destekçileri  / İlhan YARDIMCI
  5. Türk Ada’ları Üzerine Güncel Gelişmeler / Mustafa Nevruz SINACI
  6. Kandil PKK’ya mı Satıldı? Ortadoğu’da Kaynayan Kazan / Eşref Zeki PARLAK

Diğer Makaleler:

  1. Türkiye’deki ABD-NATO Üsleri! / Prof.Dr. Nurullah AYDIN
  2. Obama, Avrupa Birliği ve Türkiye / Prof.Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
  3. Türkiye Birleşik Devletleri  /  Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

Yerel Yönetimlerde Ölçek ve Sınır Belirleme Sorunları

Yerel Yönetimlerde Demografik Ölçek ve Sınır Belirleme Sorunları

Yrd.Doç.Dr. Ahmet FİDAN

GİRİŞ

Belediyelerin ölçekleri çoğu zaman sorun olmasa bile, bu ölçeklerde baz olarak alınacak sınırların belirlenmesinde çıkar ve/veya menfaat çatışmaları olabilmektedir.

Bu nedenle büyükşehir belediyesi olmak için daha fazla nüfus gerekmekte, bu nüfusu bulamayan kentler, normal belediyeden farklı olarak bütünşehir belediyesi statüsüne geçmek istemektedirler. Bütünşehir belediyesinde de sınırlar ve bu kapsamdaki belde belediyelerinin statüleri değişmekte ve esas sorun da çoğunlukla bunlardan kaynaklanmaktadır.

1. Büyükşehir Belediyelerinin Demografik Açıdan Seyri:

1982 Anayasamızın 127. maddesi, büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimi geliştirilebileceğindenUnknown Objectbahsetmektedir. 3 Mart 2004 yılında yapılan Okumaya devam et

Kandil PKK’ya mı Satıldı? Ortadoğu’da Kaynayan Kazan

Kandil PKK’ya mı Satıldı? Ortadoğu’da Kaynayan Kazan

Eşref Zeki PARLAK

Kandil PKK’ya mı satıldı? Irak’ta ABD askerlerinin çekilmesi kararı ardından gerçekleşen saldırılar neye işaret ediyor? Türkiye’deki istihbarat trajedisinin önüne nasıl geçilmeli? Suriye-İran ve Ortadoğu’da kaynayan kazan VE ÜÇLÜ MEKANİZMA… Unknown Object

Türkiye, sabahleyin yaşanan terör saldırılarına karşılık olarak evvelde olduğu gibi bir hava harekatı daha başlattı.

Ama ne gariptir ki; Habertürk’te bir Korgeneral medyadan ricada bulunuyor ve diyor ki; “Türkiye operasyon başlattığında bu operasyonları medyanın, OPERASYONA YAKIN ZAMANDA YAYMASI PKK’nın önceden haberdar olup ona göre hareket etmesini sağlıyor. Bu konuda medyanın dikkatli olarak bu bilgileri vermemesi gerekiyor.” Okumaya devam et

Türkiye Birleşik Devletleri / Türk Birleşik Devletleri

Türk Siyasal Hayatında Bölgesel Siyaset ve Türkiye Birleşik Devletleri Stratejisi

Yrd.Dr. Dr. Ahmet FİDAN

1. Türk Siyasal Hayatında Coğrafi Kısırlık:

Siyasal Partilerin aldıkları oy dağılımını Türkiye haritası üzerine yerleştirdiğimizde yıllardır karşımıza benzeri bir gerçek çıkmaktadır. Ülkenin Sahil kesimleri daha çok liberal veya sosyal demokrat partileri tercih ederken, iç kesimler daha çok muhafazakar partileri ve/veya dinsel eğilimli partileri tercih etmektedir. Böylesi bir dağılım ilk bakışta doğal karşılanabilir. Zira seçmen profilleri açısından önceden kestirilebilir bir siyasal davranış ortaya konmaktadır. Ancak ülke içindeki insan katmanlarının bu anlamda ayrışık yapı içinde Okumaya devam et

12 Haziran Seçimleri Üzerine Değerlendirme

Akıl, Bilim ve Gerçeğin Işığında 12 Haziran Seçimi Analizi

Mustafa Nevruz SINACI

1. Seçimlerde Muhalefet Sorumluluğu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1946 öncesi “nasp/intihab, atama dönemi” hariç ve özellikle; Demokrasiye geçiş yalanının utancı 1946 (açık oy – gizli sayım) dâhil; Müteakip 1950, 1954 ve 1957 kesinlikle hariç olmak üzere; 1961 ve sonrası bütün seçimleri kaygı, kuşku, şüphe ve şaibe altındadır. Hatta medyada zaman, zaman öyle beyan, yayın (bir nevi itiraflar) yayınlanır ki, gözlerinize inanamaz, hayretten ve şaşkınlıktan donakalırsınız!..

Bu iddialara göre: 1960’dan sonra yapılan her seçim bir çeşit siyaset mühendisliği işi. Okumaya devam et

21.Yüzyılda Planlama Düşünceleri

21. Yüzyılda Planlama Düşünceleri ve Verimlilik

Dr. Halit SUİÇMEZ

1-KAVRAMSAL BAKIŞ

A.Smith 1776 yılında Ulusların Zenginliği isimli kitabını yayımladı. Kitabında işbölümü üzerinde de durmuş ve verimlilikle ilgili şu görüşü öne sürmüştür: İnsanlar tek bir konuda uzmanlaşırsa üretkenlikleri artar. Bireysel üretkenliğin toplumsala dönüşmesi malların serbestçe değiştirildiği serbest bir piyasa ekonomisinin varlığına bağlıdır. Okumaya devam et