Tag Archive 'devlet'

Eyl 15 2016

Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr.Gör. Özet : Kitabının yazarı Herbert Spencer, “The Man Versus The State” eserini 1884 yılında yayınlar. Liberal bir sosyolog olan Spencer, devletin cebri düzenlemeler ile liberal ideolojinin dışına çıktığını ve klasik liberalizmden uzaklaşan modern liberalizmin yaklaşan yeni bir tür sosyalizm ve köleliğe dönüştürüldüğünü iddia eder. Bu bağlamda analiz […]

No responses yet

Eyl 15 2013

Kapitalizmin Devlet Sistemi ve Değişimi

Published by under Halil DAĞ

Özet Halil DAĞ  “Hukuk, iktidarların fahişesidir” demiş anarşist felsefenin öncülerinden Bakunin. Kim bilir öncülü Babeuf’un kişisel deneyimini yaşasa daha başka neler derdi? Bildiğimiz gibi erken yaşlarda hayata atılmak zorunda kalan Babeuf bir süre tapu dairesinde çalışır. İşi Fransız İhtilali sonrası dönemde, maddi zorluklar yaşayan ve (güya) hakları zayi olmuş soyluların ellerindeki belgelere bakarak toprağa dayalı […]

No responses yet

Next »