Etiket arşivi: devlet

Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr.Gör.

Özet :

Kitabının yazarı Herbert Spencer, “The Man Versus The State” eserini 1884 yılında yayınlar. Liberal bir sosyolog olan Spencer, devletin cebri düzenlemeler ile liberal ideolojinin dışına çıktığını ve klasik liberalizmden uzaklaşan modern liberalizmin yaklaşan yeni bir tür sosyalizm ve köleliğe dönüştürüldüğünü iddia eder. Bu bağlamda analiz ve değerlendirme konusu yaptığımız ilgili çalışma, eserin konu ve içerik dizilimi esas alınarak başlıklar halinde irdelenmiştir. Eserin politik ve hukuki, sosyal ve ahlaki sahalarda güncelliğini hala koruyan paradigmatik meselelere yapmış olduğu çözümleyici katkı eserin önemini korumasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Liberalizm, Sosyalizm, Muhafazakarlık, Kölelik, Özgürlük, Devlet, Birey, Laissez Faire Okumaya devam et

Kapitalizmin Devlet Sistemi ve Değişimi

Özet

Halil DAĞ 

Hukuk, iktidarların fahişesidir” demiş anarşist felsefenin öncülerinden Bakunin. Kim bilir öncülü Babeuf’un kişisel deneyimini yaşasa daha başka neler derdi? Bildiğimiz gibi erken yaşlarda hayata atılmak zorunda kalan Babeuf bir süre tapu dairesinde çalışır. İşi Fransız İhtilali sonrası dönemde, maddi zorluklar yaşayan ve (güya) hakları zayi olmuş soyluların ellerindeki belgelere bakarak toprağa dayalı haklarının iadesini sağlamaktır. Babeuf bu işi sırasında soylu sınıfın binbir dalavare ve sahte evraklarla toprak sahibi köylülerin ellerindeki toprakları nasıl ele geçirdiğinin sırlarını öğrenir. Zaten O’nu adı bugüne kadar gelen bir anarşist yapan da o günlerde gördükleridir. Gördükleri çok açıktır, özel mülkiyetin dağılımı tamamen eşitsizlikler üzerine kuruludur ve gücü olan gücünü daha da artırırken mülkiyet yoksunu yoksullar
daha da ezilmektedir. Mülkiyetin devlet sistemlerinin temeleni oluşturmasından dolayı mülkiyetle giriş yapmış olduk.

Anahtar Kelimeler:

kapitalizm, kapitalizmin yeni devlet sistemi, yönetim, siyaset, sosyal devlet, keynesyen devlet, neo-libelarl devlet, ulus devlet Okumaya devam et

Devletin Sırrımı? Yoksa “Sırrın” Devletimi!

Son zamanlarda kozmik oda tartışması, özel kuvvetler, vs gibi eskiden beri ismini işittiğimiz ama bir türlü hakkında sıhhatli bir bilgi edinemediğimiz bu yapı tartışılıyor. Bir hâkim içeri giriyor ve dokümanları belgeleri veya amiyane tabirler devletin sırlarını inceliyor! Okumaya devam et

Genç Cumhuriyetin Süreçle İmtihanı

29 Ekim 1923, ve Cumhuriyet ilan edildi.

Dünyanın yetmişikibuçuk milletinin gözünün üzerinde olduğu, en stratejik, iklim olarak en ideal, tarihi derinlik olarak en köklü, (kadim) medeniyetlerinin üzerinden gelip geçtiği topraklar üzerinde tap tazecik yeni bir Cumhuriyet kurulmuştu, şanlı bir kurtuluş destanının ardından. Okumaya devam et