Etiket arşivi: demokrasi

Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımı ve Etkisi

Doç.Dr. Bilal UÇAR

ÖZET:

Çağdaş demokrasilerde artık STK’ların yasama sürecine etkisi zorunlu bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Yasama sürecine stk katılımı anayasal temel bir hak ve görevdir. Örgütlü toplumlarda halk, STK’ı ile daha tez, etkin ve verimli olarak her aşamasında yasama sürecine katılabilmektedir. Yasama sürecinde Halk iradesi ve kamuoyunun belirlenmesi ve aydınlatılmasında en etkili ve hızlı yöntemlerden biri de STK’ların araya ve devreye sokulması ve işlevlerinden yararlanılmasıdır. STK’lar, yasama sürecinde esas unsur olmayıp, destekleyici ve tamamlayıcı bir unsurdur. Kanunlaşacak taslak tasarı veya teklifler­ ile kanunların iptali ve değiştirilmesinde temsil ettikleri grup veya halk açısından daha iyi, ve uygulanabilir kanunlar çıkmasına olumlu katkı yapmaktadır. Bununla birlikte STK’ların yasama sürecine etkisinde aksayan ve eleştirel konular da bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yasama süreci, demokrasi, milli egemenlik,  halkın iradesi, kamuoyu, baskı unsuru, sivil toplum, STK; sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf. Okumaya devam et

21.Yüzyılda Planlama Düşünceleri

21. Yüzyılda Planlama Düşünceleri ve Verimlilik

Dr. Halit SUİÇMEZ

1-KAVRAMSAL BAKIŞ

A.Smith 1776 yılında Ulusların Zenginliği isimli kitabını yayımladı. Kitabında işbölümü üzerinde de durmuş ve verimlilikle ilgili şu görüşü öne sürmüştür: İnsanlar tek bir konuda uzmanlaşırsa üretkenlikleri artar. Bireysel üretkenliğin toplumsala dönüşmesi malların serbestçe değiştirildiği serbest bir piyasa ekonomisinin varlığına bağlıdır. Okumaya devam et