Eyl 15 2016

Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı

Published by at 15:14 under Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ (Öğr.Gör.)

yazdır / print

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr.Gör.

Özet :

Kitabının yazarı Herbert Spencer, “The Man Versus The State” eserini 1884 yılında yayınlar. Liberal bir sosyolog olan Spencer, devletin cebri düzenlemeler ile liberal ideolojinin dışına çıktığını ve klasik liberalizmden uzaklaşan modern liberalizmin yaklaşan yeni bir tür sosyalizm ve köleliğe dönüştürüldüğünü iddia eder. Bu bağlamda analiz ve değerlendirme konusu yaptığımız ilgili çalışma, eserin konu ve içerik dizilimi esas alınarak başlıklar halinde irdelenmiştir. Eserin politik ve hukuki, sosyal ve ahlaki sahalarda güncelliğini hala koruyan paradigmatik meselelere yapmış olduğu çözümleyici katkı eserin önemini korumasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Liberalizm, Sosyalizm, Muhafazakarlık, Kölelik, Özgürlük, Devlet, Birey, Laissez Faire

Makalenin devamı için TIKLAYINIZ!

 

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.