Archive for the 'Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ (Öğr.Gör.)' Category

Eyl 15 2016

Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr.Gör. Özet : Kitabının yazarı Herbert Spencer, “The Man Versus The State” eserini 1884 yılında yayınlar. Liberal bir sosyolog olan Spencer, devletin cebri düzenlemeler ile liberal ideolojinin dışına çıktığını ve klasik liberalizmden uzaklaşan modern liberalizmin yaklaşan yeni bir tür sosyalizm ve köleliğe dönüştürüldüğünü iddia eder. Bu bağlamda analiz […]

No responses yet