Etiket arşivi: birey

Herbert Spencer’in “The Man Versus the State” (Devlete Karşı Birey) Adlı Kitabının Kritiği ve Düşünce Yapısı

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar Ümütlü

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğr.Gör.

Özet :

Kitabının yazarı Herbert Spencer, “The Man Versus The State” eserini 1884 yılında yayınlar. Liberal bir sosyolog olan Spencer, devletin cebri düzenlemeler ile liberal ideolojinin dışına çıktığını ve klasik liberalizmden uzaklaşan modern liberalizmin yaklaşan yeni bir tür sosyalizm ve köleliğe dönüştürüldüğünü iddia eder. Bu bağlamda analiz ve değerlendirme konusu yaptığımız ilgili çalışma, eserin konu ve içerik dizilimi esas alınarak başlıklar halinde irdelenmiştir. Eserin politik ve hukuki, sosyal ve ahlaki sahalarda güncelliğini hala koruyan paradigmatik meselelere yapmış olduğu çözümleyici katkı eserin önemini korumasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : Liberalizm, Sosyalizm, Muhafazakarlık, Kölelik, Özgürlük, Devlet, Birey, Laissez Faire Okumaya devam et